Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Arabský bojovník (6. storočie)

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Dejepis

Kľúčové slová

arabský bojovník, Arabčina, bojovník, v stredoveku, kopija, luk, meč, Šíp, štít, handžár, tulec, V boji, zbraň, Oblečenie, Nástroj

Súvisiace extra

Arabský kalif (7. storočie)

Kalifovia, považovaní za potomkov Mohameda, boli najdôležitejšími vodcami islamského náboženstva.

Beduínsky tábor

Životný štýl polonomádnych kmeňov žijúcich v púšti sa dokonale prispôsobil klimatickým podmienkam a životnému prostrediu púšte.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Kába (Mekka)

Kába postavená na nádvorí Veľkej mešity v Mekke je najsvätejším miestom islamu.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Legendárne stredoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. storočie)

Kvôli architektonickému riešeniu a ozdobe táto mešita patrí k majstrovským dielam islámskeho umenia.

Pevnosť Nizwa (Omán, 17. storočie)

Okruhlá veža najväčšej pevnosti na Arabskom poloostrove mala veľmi dômyselný obranný systém.

Skýtsky zlatý bojovník (3. storočie pr. Kr.)

Nositeľa brnenia, ktorého našli v kurhane Issyk v Kazachstane, nazvali „Zlatým bojovníkom”.

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Tádž Mahal (Agra, 17. storočie)

Ústredným prvkom indického mauzólea je biely mramorový náhrobný pomník. Je to mauzóleum, ktoré postavil Šáhdžahán na pamiatku svojej milovanej ženy.

Stredoveká arabská vodná pumpa (Al-Jazari 13. storočie)

Vodná pumpa vynálezcu Al-Jazari je dobrým príkladom kreativity stredovekých arabských vedcov.

Stredoveké arabské torpédo (Hassan al Rammáh, 13. storočie)

Stredoveký arabský vynálezca Hassan al Rammáh popisuje prvé torpédo na svete.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Tradičná arabská plachetnica (Sambuk)

Najväčší druh arabských plachetníc, tieto lode sa často používajú v Perzskom zálive ako obchodné plavidlá.

Tureckí vojaci (16. storočie)

V osmanskej armáde boli janičiari (platení bojovníci) ako aj spahiovia.

Added to your cart.