Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Súvisiace extra

Život zlatoňa obyčajného

Ak sa v lesoch a na lúkach prechádzame pozorne, môžeme vidieť mnoho zázrakov. Spoznajme zlatoňa...

Vydra riečna

Vydra je druh cicavca prispôsobený životu vo vode.

Gibbons

Gibbons are apes native to southern Asia.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Pomalky

Pomalky môžu prežiť v extrémnych podmienkach, môžu dokonca zostať nažive vo vesmíre.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Syseľ obyčajný

Je poľný hlodavec vyskytujúci sa v strednej a východnej Európe.

Svet včiel

Včely medonosné lietajú z jedného kvetu na druhý a zbierajú pre svoje včelstvo potravu: nektár a...

Added to your cart.