Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Dejepis

Kľúčové slová

Acropolis, citadela, Phidias, Pericles, Hellas, Svetovej Dedičstvo, Pallas Aténa, Partenón, Budova, mestský štát, Zeus, Gréci, Gréčtina, Grécko, Atény, Iktinos, Kallikrates, Vonkajšia stavba, polis, bohovia, Doric, tympanón, základňa, kolonáda, Ionické, náboženstvo, karyatída, svätyne, karyatídy, obdobie mieru, kostol, stĺpec, detail štít, starovek, dejepis, Obrana

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorej časti gréckych mestských štátov sa zvyčajne nachádzali akropoly?
 • Čo je synonymom pre mestský štát?
 • Akú funkciu mala akropola?
 • Akú funkciu mala akropola?
 • Kedy bola postavená citadela Atén?
 • Kto bol hlavným návrhárom náboženských diel aténskej citadely?
 • Ktoré písmeno je prvé v gréckej abecede?
 • Ktoré písmeno je posledné v gréckej abecede?
 • Ktorá bohyňa bola patrónkou Atén?
 • Ako sa narodila podľa gréckej mytológie Pallas Aténa?
 • Ktorá bohyňa bola podľa gréckej mytológie bohyňou vedy a remesiel?
 • Kto bol podľa gréckeho náboženstva najvyšším bohom?
 • Ako sa nazýva brána aténskej Akropoly?
 • Na počesť ktorej bohyne postavili chrám pri bráne?
 • V akom gréckom architektonickom štýle bol postavený chrám Atény Niké?
 • Ako sa nazýva najväčší chrám aténskej Akropoly?
 • Ako sa nazýva nosný stĺp, ktorý má podobu ženskej postavy?
 • Na ktorej stavbe aténskej Akropoly môžeme vidieť karyatídy?
 • Ktorá stavba aténskej Akropoly bola "skladom bronzu"?
 • Kto nebol aténskym štátnikom?
 • Kto bol tyran?
 • Kedy vyhnali z Atén posledného tyrana?
 • Kto mal najväčšiu moc v rámci aténskej demokracie?
 • Koľko trvalo priemerné funkčné obdobie úradníkov v aténskej demokracii?

Scénky

Akropola

 • Partenón - Jeden z najväčších dórskych chrámov antického sveta. Centrálna stavba Akropoly.
 • Erechteion - Chrám postavený v iónskom štýle so stĺpmi v tvare ženských postáv (karyatídy).
 • Chalkotéka - Hala, v ktorej sa uskladňovali rituálne dary určené pre Pallas Aténu.
 • Socha Atény - Mesto vďačilo za svoju ochranu a meno bohyni vedy a múdrosti.
 • Brauronion - Svätyňa bola postavená na počesť panenskej bohyne lovu.
 • Propyleje - Starogrécka brána. Tá, ktorá sa nachádzala na Akropole, pozostávala z dvoch hál a piatich priechodov.
 • Chrám Atény Niké - Svätyňa s iónskymi stĺpmi bola postavená na počesť víťaznej Atény.
 • Atény - Centrum jedného z najdôležitejších polisov starovekého Hellasu. Jeho názov je odvodený od mena bohyne Atény.
 • Egejské more - Jeden z výbežkov Stredozemného mora. Jeho plocha je cca. 214 tisíc km2.
 • Pireus - Mesto na brehu Egejského mora. Prístav starovekých Atén. Nachádzal sa juhozápadne od mesta.
 • cesta - Staroveké Atény s Pireom spájala cesta ohraničená múrmi. Väčšina tovaru sa dostávala z prístavu do mesta touto trasou.

Citadela Atén

Akropoly (citadely) boli stavebné komplexy, ktoré boli používané v starovekom Grécku hlavne na náboženské účely. Nachádzali sa zvyčajne v centre mesta, na vrchu skalnatej vysočiny.
Najznámejšia (a zároveň najslávnejšia) akropola sa nachádza v Aténach, na približne 150 metrov vysokej, modrosivej vápencovej skale s plochým vrchom.
V období rozkvetu aténskej demokracie, v 5. stor. pred Kr. Perikles poveril prípravou plánov najslávnejšieho umelca staroveku, Feidiasa. Výstavbu riadil Iktinos a Kallikrates.
Z neúrodnej skaly vyrástli za sebou obdivuhodné budovy.
Grécke archeologické spoločenstvo uskutočnilo na Akropole na konci 19. storočia rozsiahly výskum, ale reštaurovanie budov prebieha aj v súčasnosti. Tento stavebný komplex bol v roku 1987 zaradený na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Busta Feidiasa

Propyleje

Brána

Propyleje označujú zvyčajne starogrécku bránu.
Brána aténskej Akropoly bola postavená medzi rokom 437 a 432 pred Kr., podľa Mnésiklových plánov. (Pôvodný plán nebol nikdy úplne zrealizovaný z rozličných dôvodov.)
Na bráne sa nachádzalo päť priechodov, ktoré obkolesovala hala postavená na dórskych stĺpoch. Spomedzi stavieb na dvoch stranách brány sa podarilo zrealizovať iba tie severné.
Impozantné schodisko vedúce k bráne bolo postavené neskôr, v rímskom období.
Z piatich brán a dvoch hál Propylejí môžeme v súčasnosti vidieť už len pozostatky kazetového stropu a vonkajšie stĺpy.

Brána v súčasnosti

Partenón

Chrám panenskej bohyne

Parthenón bol najhonosnejšou, ústrednou budovou Akropoly. Jeden z najväčších chrámov antického sveta bol postavený medzi rokom 447 a 432 pred Kr., podľa Feidiasovych plánov a pod vedením Iktinosa a Kallikratesa.
Pomenovaný bol podľa prívlastku (panna: parthenos) patrónky mesta, ktorou bola bohyňa Pallas Aténa.
Chrám bol postavený v dórskom slohu. Stĺpy (spolu je ich 46) a múry drží schodovitý základ. Na trámy, ktoré sú položené na stĺpoch, bola umiestnená sedlová strecha a dva trojuholníkové tympanóny zdobené reliéfmi.
Ústrednú celu chrámu rozdeľoval múr na dve časti. Vo väčšej časti stála Feidiasova 11-12 metrov vysoká socha Atény zhotovená zo slonoviny. Menšia časť slúžila ako pokladnica.

Parthenón v súčasnosti

Erechteion

Budova karyatíd

Na vysočine Akropoly dominujú dva chrámy: Parthenón a Erechteion. Ten druhý bol postavený v iónskom štýle. Je výnimočný tým, že jeho terasovitú sieň s korami drží šesť ženských postáv vytesaných z kameňa.
Karyatída predstavuje ženskú postavu, ktorá slúži ako nosný prvok nahrádzajúci stĺp (jej mužský ekvivalent je atlas). Toto riešenie s obľubou uplatňovali nielen v starogréckej architektúre, ale aj v neskorších architektonických štýloch. Kolonáda Erechteionu vyniká aj medzi ostatnými antickými karyatídami.

Karyatídy

Socha Atény

Patrónka mesta

Pallas Aténa sa dostala medzi olympských bohov ako dcéra Dia a Metis. Starovekí Gréci v jej osobe uctievali bohyňu múdrosti, spravodlivosti, práva, remesiel a umenia. (Hoci vyskočila z Diovej hlavy vďaka tomu, že mu Hefaistos rozštiepil hlavu kladivom, stala sa jeho najmilším dieťaťom.)
Aj mestá boli pod Aténinou ochranou. O jedno atické mesto musela bojovať s Poseidónom. Boj vyhrala bohyňa, a tak mesto Atény pomenovali po nej.
Najdôležitejšie stavby Akropoly boli postavené na počesť bohyne, ktorá ochraňovala mesto (Aténa Polias). Feidias však vyjadril Aténe svoju úctu aj ďalším majestátnym dielom. Vyrobil obrovskú bronzovú sochu, ktorá stála na otvorenom priestranstve citadely a počas jasného počasia ju bolo vidieť aj z veľkej diaľky.

Patrónka mesta Pallas Aténa

Animácia

 • Partenón - Jeden z najväčších dórskych chrámov antického sveta. Centrálna stavba Akropoly.
 • Erechteion - Chrám postavený v iónskom štýle so stĺpmi v tvare ženských postáv (karyatídy).
 • Chalkotéka - Hala, v ktorej sa uskladňovali rituálne dary určené pre Pallas Aténu.
 • Socha Atény - Mesto vďačilo za svoju ochranu a meno bohyni vedy a múdrosti.
 • Brauronion - Svätyňa bola postavená na počesť panenskej bohyne lovu.
 • Propyleje - Starogrécka brána. Tá, ktorá sa nachádzala na Akropole, pozostávala z dvoch hál a piatich priechodov.
 • Chrám Atény Niké - Svätyňa s iónskymi stĺpmi bola postavená na počesť víťaznej Atény.
 • socha Pallas Atény - Táto 12 metrov vysoká socha bola Feidiasovým dielom. Vyrobil ju zo slonoviny, aby zdôraznil svetlú pokožku bohyne.
 • prilba - Zdobila ju sfinga a okrídlené kone.
 • bohyňa víťazstva - Socha okrídlenej bohyne víťazstva.
 • dórsky stĺp - Vo vnútri bolo popri dlhších múroch postavených desať a popri kratšom zadnom múre päť dórskych stĺpov.
 • štít - Zobrazoval boj Grékov a Amazoniek.
 • cela - Vnútorná časť gréckych a rímskych chrámov ohraničená stenami, kde stála kultová socha.

Prechádzka

Cesta v čase

Partenón (prierez)

 • pediment
 • rímsa
 • tympanón - Trojuholníková alebo polkruhová čelná plocha stavieb so sedlovou strechou, ktorá bola ohraničená rímsou. Často ju zdobili reliéfy a sochy.
 • podstavec
 • 31 m
 • opistonaos - Zadná kolonáda.
 • 70 m
 • opistodom - Pôvodne to bola jedna miestnosť v chráme, ktorá nebola spojená s celou.
 • vonkajšia kolonáda
 • dórsky stĺp - Na kratších stranách chrámu bolo umiestnených osem, na dlhších stranách sedemnásť dórskych stĺpov.
 • metópa - Štvorcové pole, ktoré sa nachádzalo vo vlyse rímsy dórskych kostolov a často bolo zdobené reliéfmi.
 • akrotéria - Ozdobný prvok.
 • Partenón - Najväčší chrám aténskej Akropoly, ktorý bol zasvätený Pallas Aténe. Postavil ho Iktinos a Kallikrates podľa Feidiasových plánov, na mieste predošlého chrámu. Výstavba, ktorá trvala desať rokov, bola ukončená v roku 438 pred Kr.
 • strešná konštrukcia
 • cela - Vnútorná časť gréckych a rímskych chrámov ohraničená stenami, kde stála kultová socha.
 • iónsky stĺp - Partenón zdobili štyri iónske stĺpy. Prvýkrát sa v rámci jednej stavby použili dórske aj iónske prvky.
 • ozdoba južného pedimentu - Zobrazuje boj Pallas Atény a Poseidóna o Atiku.

Pallas Aténa

 • socha Pallas Atény - Táto 12 metrov vysoká socha bola Feidiasovým dielom. Vyrobil ju zo slonoviny, aby zdôraznil svetlú pokožku bohyne.
 • prilba - Zdobila ju sfinga a okrídlené kone.
 • bohyňa víťazstva - Socha okrídlenej bohyne víťazstva.
 • dórsky stĺp - Vo vnútri bolo popri dlhších múroch postavených desať a popri kratšom zadnom múre päť dórskych stĺpov.
 • štít - Zobrazoval boj Grékov a Amazoniek.
 • cela - Vnútorná časť gréckych a rímskych chrámov ohraničená stenami, kde stála kultová socha.

Atény

 • poľnohospodárska oblasť
 • mestská brána
 • mestská hradba
 • Akropola - Citadela. Náboženské centrum starovekých helénskych polisov. Postavili ju na vyvýšenine, ktorú vedeli dobre ochraňovať.
 • Áreov vŕšok - Areopág. Vŕšok, ktorý sa nachádza severozápadne od Akropoly. Tu sa konali zasadania Rady Áreovho vŕšku.
 • agora - Tržnica a svätyňa. Jedno z hlavných centier obchodného, politického a náboženského života starovekých helénskych miest.
 • obytné budovy

Rozprávanie

V starogréckych mestských štátoch akropoly zastávali významné miesto.
Citadely sa stavali v centre polisu, na miestach, ktoré bolo možné ľahko ochrániť. Okrem ochrannej funkcie slúžili aj ako stredisko náboženského života.
Citadela Atén medzi ostatnými akropolami obsadzovala výnimočné miesto. Nielen vďaka jej rozmerom a úrovni jej realizácie bola výnimočná medzi ostatnými podobnými stavbami antického Grécka, ale aj historickej významnosti.
Akropola nachádzajúca sa na vápencovej skale vystupujúcej z Atickej planiny bola postavená počas periklovského mierového obdobia, v 5. stor. pred Kr. Hlavným návrhárom náboženských diel bol slávny helénsky sochár, Feidias.

Do náboženského areálu sa dalo dostať cez komplexnú, monumentálnu bránu, Propyleje. Obrovskú mramorovú bránu navrhol Mnésikles.

Pri schodisku, ktoré bolo postavené v rímskom období, stál chrám jednej z olympských bohýň, Atény Niké. Tento chrám je perlou iónskej architektúry.

Väčšina stavieb nachádzajúcich sa na skale týčiacej sa nad krajinou bola postavená na počesť Pallas Atény, bohyne ochraňujúcej mesto pomenované po nej.
V strede citadely, na otvorenom priestranstve stála majestátna bronzová socha Atény, ktorá strážila svoje obľúbené mesto.

Chalkotéka bola zberným miestom rituálnych darov určených pre bohyňu ("sklad bronzu").

Medzi stavbami Akropoly vyniká jeden z najväčších a najznámejších chrámov antického sveta, Partenón.
Toto dielo, v ktorom bol zlúčený dórsky sloh s iónskymi prvkami, postavil podľa Feidiasových plánov Iktinos a Kallikrates.
Vo väčšej cele chrámu stála 12 metrov vysoká socha Atény, ktorá bola dielom najslávnejšieho helénskeho sochára.

Samozrejme, popri Diovom najmilšom dieťati aj iní bohovia mali svoje miesto na Akropole.
Medzi kultové chrámy citadely patril aj Erechteion, ktorý je známy vďaka karyatídam, čiže ženským postavám, ktoré nahrádzajú nosné stĺpy.
Dnes môžeme vidieť už len ruiny Artemidinej svätyne (Brauronion).

Aténska Akropola, ktorá každý rok láka stotisíce turistov, v roku 1987 získala svoje zaslúžené miesto na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Súvisiace extra

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Grécky hoplita (5. storočie pr. Kr.)

Bojovník pechoty zaraďovaný do skupiny ťažkoodencov v starovekom Grécku.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Bastila (Paríž, 18. storočie)

Parížske väzenie sa stalo legendárnym kvôli udalostiam francúzskej revolúcie v roku 1789.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Staroveká grécka obchodná loď

Pomocou plachetníc prevzali Gréci od Feničanov titul "morskí voziari".

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Atreova pokladnica (Mykény, 14. storočie pred Kr.)

Mykénsky staroveký kruhový hrob podľa tradície je viazaný k menu mýtickému kráľovi.

Grécki bohovia

Olympský bohovia boli podľa starovekej gréckej mytológie rovnako rozmanitý ako ľudia.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Added to your cart.