Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie impulznej turbíny.

Technológia

Kľúčové slová

parná turbína, tepelný motor, elektráreň, turbína sála, generátor, tepelná energia, para, Tlak pár, Energia, elektrický prúd, Elektrický prúd, elektrina, termodynamika, technika

Súvisiace extra

Vodná turbína, generátor

Vodné turbíny transformujú kinetickú energiu vody do elektrického prúdu.

Ako to funguje? - Turbojet

Táto animácia predstavuje ako funguje prúdový motor, ktorý sa používa v letectve.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Concorde (1969)

Prvé nadzvukové dopravné lietadlo vstúpilo do prevádzky v roku 1976.

F-16 Fighting Falcon (USA)

Fighting Falcon patrí k najúspešnejším stíhacím lietadlám svojej kategórie.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vyparovanie a vrenie

Čo sa odohráva v kvapaline počas vrenia a vyparovania? Od čoho závisí bod varu kvapaliny?

Added to your cart.