Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ako funguje PET-CT?

Ako funguje PET-CT?

Pomocou PET-CT môžeme získať vizuálne informácie o našich vnútorných orgánoch bez akýchkoľvek chirurgických zásahov.

Technológia

Kľúčové slová

pozitrón, počítačová tomografia skener, Röntgenový, röntgenka, nádor, izotop fluóru, Fluorine, izotop, gama, gama žiarenie, fotón, glukóza

Súvisiace extra

Scénky

Miestnosť s PET-CT

 • PET-CT zariadenie - Valcové zariadenie, do ktorého sa zasúva pohyblivá posteľ.
 • pohyblivá posteľ

Pomocou diagnostických zobrazovacích metód môžeme získať vizuálne informácie o vnútorných orgánoch nášho tela bez akýchkoľvek chirurgických zásahov. Jednou z takýchto metód je aj pozitrónová emisná tomografia (PET).
Touto technikou možno skúmať nielen anatomické vlastnosti tkaniva, ale aj ich fungovanie. PET snímka poskytuje trojrozmerné informácie o prúdení krvi a metabolických procesoch v bunkách tkaniva.

Pri ochorení orgánov sa najprv objavia funkčné poruchy a až potom vznikajú anatomické zmeny. PET je preto mimoriadne užitočný pri diagnostike chorôb v počiatočnej fáze. PET sa používa najmä na detegovanie nádorov, ale aj na zisťovanie neurologických zmien a meranie prietoku krvi v koronárnej tepne srdca.

PET je zvyčajne doplnený o počítačový tomograf (CT). Snímky vyhotovené PET-CT zariadením ukazujú viac anatomických detailov, vďaka čomu sa zvyšuje presnosť diagnózy.

PET-CT zariadenie

 • detektorový prstenec - Obsahuje kryštály citlivé na röntgenové žiarenie, ktoré vplyvom röntgenového žiarenia vytvárajú elektrické signály.
 • röntgenka - Vysiela röntgenové lúče, ktoré prechádzajú telom a dostávajú sa do detektora.
 • skenerový bubon

Pred PET-CT vyšetrením sa do tela pacienta zavedie rádioaktívny izotop. Gama lúče, ktoré vznikajú pri rozpade rádioaktívneho izotopu, sú detegované detektorovým prstencom. Detektor dokáže detegovať lúče z ktoréhokoľvek smeru. CT a PET vyšetrenie prebieha naraz, takže pacient nemusí meniť svoju polohu.

FDG

 • 2-deoxy-2-(18F)fluór-D-glukóza (FDG)
 • izotop fluóru ¹⁸F - Izotop, ktorý má nízky polčas rozpadu a slúži ako zdroj pozitrónov.

Pri PET vyšetrení sa často používa izotop fluóru pripojený ku glukózovej molekule, čiže fludeoxyglukóza (FDG). FDG sa vo veľkom množstve dostáva do tých tkanív, kde sa deje významný príjem glukózy, čiže kde prebieha značná látková premena. Izotop fluóru, podobne ako väčšina PET izotopov (¹⁵O, ¹³N a ¹¹C), má veľmi krátky, 2-110-minútový polčas rozpadu. Krátky polčas rozpadu má tú nevýhodu, že vyšetrenie sa môže vykonať iba v krátkom časovom intervale po podaní izotopu. Výhodou je však to, že pre pacienta znamená menšiu rádioaktívnu záťaž.

Diagnostika nádoru pomocou PET-CT

 • izotop fluóru ¹⁸F - Izotop, ktorý má nízky polčas rozpadu a slúži ako zdroj pozitrónov.
 • PET-CT zariadenie - Valcové zariadenie, do ktorého sa zasúva pohyblivá posteľ.
 • nádor - Jeho bunky sa delia nekontrolovane. Nádorové bunky nie sú dostatočne vyvinuté na to, aby dokázali naplniť úlohy zdravých buniek. Narastajúci počet nádorových buniek odoberá živiny zdravým bunkám.
 • FDG
 • pozitrón - Kladne nabitá častica, antičastica elektrónu. Rýchlo sa stretne s elektrónom za prítomnosti akéhokoľvek materiálu, zanikne a vytvorí fotón s veľkou energiou.
 • elektrón - Jednorazovo záporne nabité častice. Ich veľkosť je menšia ako 10⁻¹⁸ m.
 • gama fotón - Vzniká počas prechodu excitovaných atómových jadier do nižšieho energetického stavu.

PET-CT vyšetrenie sa začína 50-60 minút po intravenóznom podaní izotopu. Tento čas je potrebný na to, aby sa izotop dostal pomocou krvného obehu ku každému orgánu. Po uplynutí čakacej doby izotop zostáva v tkanivách, v ktorých prebieha značná látková premena. Významné obohatenie izotopom možno pozorovať v mozgu, srdci, močovom mechúre a obličkách.
Ak sa v organizme vytvorilo nádorové tkanivo, PET-CT ho dokáže detegovať. V nádore sa totiž odohráva bujnenie buniek, ktoré si vyžaduje veľa energie a je spojené so zvýšeným príjmom cukru. Izotop fluóru počas svojho rozpadu vylučuje pozitrón. Pozitrón sa spojí s elektrónom v blízkosti izotopu, a vznikne tak gama žiarenie, ktoré je detekovateľné PET systémom.

Tvorba obrazu

Snímky získané pomocou PET a CT zariadení sa premietnu na seba v anatomických výsekoch kolmo na pozdĺžnu os tela. Spojením týchto výsekov možno zrekonštruovať stavbu celého tela. Vďaka týmto snímkam možno určiť presné miesto nádoru.

Súvisiace extra

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn. jeho najznámejšou zlúčeninou je teflón.

Laboratórium Marie Curie

Marie Curie, ktorá získala Nobelovu cenu za fyziku a chémiu, je asi najznámejšou ženou v dejinách vedy.

Počítačová tomografia

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie počítačovej tomografie.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Rádioaktivita

Rádioaktívny rozpad je proces rozpadu nestabilných atómových jadier.

Added to your cart.