Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezfarebný plyn bez zápachu, je monomérom teflónu.

Chémia

Kľúčové slová

tetrafluorethan, teflón, alkylhalogenid, halogén obsahujúce organické zlúčeniny, polymerizácie, monomér, polymér, teplovzdorný, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Tetrafluóretén (C₂F₄)

Údaje

Molárna hmotnosť: 100,2 g/mol

Bod topenia: –131,15 °C

Bod varu: –75,9 °C

Hustota: 1,519 g/cm³

Vlastnosti

Je monomérom teflónu. Je to horľavý plyn bez farby a zápachu. Vykazuje reakcie typické pre alkény, adíciu a polymerizáciu. Pri izbovej teplote a za prítomnosti svetla s chlórom reaguje veľmi intenzívne. S kyslíkom vytvára výbušné peroxidy.
Dokáže sa sám polymerizovať, a preto sa musí skladovať pri nízkej teplote, izolovane od vzduchu a v prítomnosti stabilizátora.

Výskyt a výroba

Vyrába sa pyrolýzou difluórmonochlórmetánu pri teplote 600-800 °C.

Použitie

Používa sa na výrobu teflónu.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Polytetrafluóretylén (teflón) (C₂F₄)n

Je to jedným z najznámejších syntetických polymérov.

Etén (etylén) (C₂H₄)

Je prvý člen homologického radu alkénov.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogénvodíkov, vysoko agresívna látka.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej veľkej bez tvorby vedľajšieho produktu.

Fluór (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, prvý člen rady halogénov. Je najreaktívnejší plyn. jeho najznámejšou zlúčeninou je teflón.

Fluorid boritý (BF₃)

Je to bezfarebný plyn má ostrý štipľavý zápach. Hustota plynu je dvakrát väčšia než hustota vzduchu.

Porovnanie halogénov

Halogény je súhrnný názov pre prvky VII. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem fluór, chlór, bróm, jód a astát

Added to your cart.