Distribuția geografică a populației mondiale

Populația mondială este foarte inegal repartizată pe globul pământesc. Unele zone sunt...

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful (observare)

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Mușchii

Mușchii sunt plante de uscat, dar majoritatea lor preferă habitate umede.

Piramida populației

Piramida populației este o reprezentare a populației unei țări pe tranșe de vârstă și sex.

Sate

Satele sunt localități cu număr relativ mic de locuitori și cu putere administrativă doar locală.

Cultivarea la scară industrială a trandafirilor

Acest video prezintă cultivarea la scară industrială a tufelor de trandafiri.

Gazul natural și țițeiul

Gazul natural și țițeiul constituie cele mai importante surse de energie și material brut din...

Forma fulgilor de zăpadă

Dacă privim de aproape un fulg de zăpadă, observăm că are o formă simetrică hexagonală. Dar cum...

Populația Pământului în 2150

Se înregistrează o creștere rapidă a populației lumii, care va ajunge la 8 miliarde peste câțiva...

Țările dezvoltate

Țările dezvoltate sunt motoarele economiei mondiale, având cel mai mare VNB și cele mai înalte...

Reacția aluminiului cu bromul

Halogenele și metalele se combină, producând bromuri.

Structura economiei

Oamenii au diferite locuri de muncă, dar cum pot fi acestea categorisite?

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Reacția endotermă

Hidroxidul de bariu reacționează cu azotatul de amoniu, absorbind căldură din mediul înconjurător.

Reacția dintre aluminiu și iod

În prezența apei cu rol catalizator, aluminiul reacționează cu iodul.

Efectul modificării presiunii asupra echilibrului chimic.

Examinarea conținutului de dioxid de carbon dizolvat al unei sticle cu apă carbogazoasă.

Calendarul cosmic

Dacă am comprima tot timpul care a existat vreodată într-un singur an, cum ar arăta istoria?

Africa de Sud (trailer)

Noile noastre videouri educaționale despre Africa de Sud vor fi disponibile în curând.

Societatea (trailer)

Sunt deja disponibile noile clipuri despre societate.

Added to your cart.