Gazul natural și țițeiul

Gazul natural și țițeiul constituie cele mai importante surse de energie și material brut din...

Distribuția geografică a populației mondiale

Populația mondială este foarte inegal repartizată pe globul pământesc. Unele zone sunt...

Structura economiei

Oamenii au diferite locuri de muncă, dar cum pot fi acestea categorisite?

Cultivarea la scară industrială a trandafirilor

Acest video prezintă cultivarea la scară industrială a tufelor de trandafiri.

Mușchii

Mușchii sunt plante de uscat, dar majoritatea lor preferă habitate umede.

Țările dezvoltate

Țările dezvoltate sunt motoarele economiei mondiale, având cel mai mare VNB și cele mai înalte...

Reacția aluminiului cu bromul

Halogenele și metalele se combină, producând bromuri.

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful (observare)

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Piramida populației

Piramida populației este o reprezentare a populației unei țări pe tranșe de vârstă și sex.

Sate

Satele sunt localități cu număr relativ mic de locuitori și cu putere administrativă doar locală.

Populația Pământului în 2150

Se înregistrează o creștere rapidă a populației lumii, care va ajunge la 8 miliarde peste câțiva...

Reacția endotermă

Hidroxidul de bariu reacționează cu azotatul de amoniu, absorbind căldură din mediul înconjurător.

Efectul modificării presiunii asupra echilibrului chimic.

Examinarea conținutului de dioxid de carbon dizolvat al unei sticle cu apă carbogazoasă.

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Forma fulgilor de zăpadă

Dacă privim de aproape un fulg de zăpadă, observăm că are o formă simetrică hexagonală. Dar cum...

Reacția dintre aluminiu și iod

În prezența apei cu rol catalizator, aluminiul reacționează cu iodul.

Ardeii iuți

Capsaicina este substanța responsabilă pentru iuțeala ardeilor iuți

Roma (trailer)

Sunt deja disponibile noile clipuri despre arhitectura și arta Romei antice.

Nikola Tesla

Inventator legendar, om de știință ieșit din minți sau cel mai mare geniu? Haideți să facem...

Added to your cart.