Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei printr-o legătură sigma și două legături pi.

Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și cele reci, este influențată de un număr de factori, precum rotația...

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Dizolvarea NaCl-lui

Sarea de bucătărie se dizolvă în apă: moleculele polare de apă formează un înveliș în jurul ionilor.

Adiția

Adiția este o reacție în care moleculele a două substanțe se unesc, fără să se formeze un produs secundar.

Reacția zincului cu acidul clorhidric

Din dizolvarea zincului în acid clorhidric rezultă hidrogen gazos.

Reacția amoniacului cu hidrogenul clorurat

Din reacția amoniacului cu hidrogen clorurat se obține clorură de amoniu.

Acid azotos (HNO₂)

Un oxiacid al azotului. Acid mediu incolor, cu miros înțepător, existând doar sub formă de soluție apoasă.

Pentaoxid de fosfor (P₂O₅)

Un compus ce se prezintă sub formă de fum alb format în timpul arderii fosforului.

Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție

În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu atomi de clor, obținându-se un produs secundar numit clorură de hidrogen.

Added to your cart.