Oxidarea alcoolului

Examinarea culorii sârmei de cupru când este expusă la căldură și apoi la vaporii de etanol.

Suplimente asociate

Ciclohexan (C₆H₁₂)

Un lichid incolor, insolubil în apă, dar foarte solubil în solvenți organici.

Anilină (C₆H₅NH₂)

Cea mai simplă amină aromatică. Numele științific: fenilamină.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Metanol (metil-alkohol) (CH₃OH)

Cel mai simplu alcool saturat. Este un compus foarte toxic, ușor confundat cu etanolul.

Dimetilamină (NH(CH₃)₂)

Un gaz incolor cu miros înțepător, utilizat la scară largă în industrie.

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Un izomer al butanului; un gaz incolor inflamabil.

Trans-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este cis-2-butena.

Added to your cart.