Obținerea etilenei și reacția cu apă de brom

Etilena obținută prin încălzirea polietilenei modifică culoarea apei de brom.

Suplimente asociate

Cis-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este trans-2-butena.

Acid stearic (acid octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Soluție albă, solidă care intră în componența uleiurilor vegetale și a grăsimilor animale.

Decolorarea unui trandafir cu clor gazos

În acest experiment decolorăm un trandafir cu clor gazos.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

1,3-butadienă (C₄H₆)

Cea mai simplă dienă conjugată.

Added to your cart.