Efectul modificării presiunii asupra echilibrului chimic.

Examinarea conținutului de dioxid de carbon dizolvat al unei sticle cu apă carbogazoasă.

Suplimente asociate

Tensiunea de suprafață a lichidelor

În acest video vom observa cum plutește lama de ras pe suprafața lichidelor.

Prepararea amestecurilor, separarea substanțelor componente.

Metoda de separare a substanțelor dintr-un amestec depinde de proprietățile acestora.

Ceea ce se aseamănă se dizolvă reciproc

Substanțele nepolare se dizolvă în solvenți nepolari iar substanțele polare în solvenți polari.

Reacția exotermă

Sub acțiunea căldurii pulberea de sulf reacționează cu pulberea de zinc degajând căldură.

Acumulator cu plumb

În acumulatorul cu plump, curentul electric este generat de procese electrochimice.

Devierea jetului de apă

Putem observa un fenomen surprinzător dacă lângă apa care curge de la robinet ținem o riglă de...

Crearea de amestecuri, separarea amestecurilor 1 (observare)

Metoda de separare a substanțelor dintr-un amestec depinde de proprietățile acestora.

Plastilina isteață

Aici putem vedea ceva surprinzător datorită însușirilor speciale ale elastomerilor.

Added to your cart.