Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Transport membranar

Transport membranar

Animația explică transportul membranar activ și pasiv.

Biologie

Cuvinte cheie

transport membrană, transport, membrana celulara, transport pasiv, transport membranar activ, Difuziune, proteină canal, moleculă transportatoare, simport, antiport, uniport, gradient de concentrație, ADP, ATP, citologie, biologie

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care afirmaţie referitoare la transportorul Na+-glucoză este adevărată?
 • Care afirmaţie referitoare la pompa de sodiu-potasiu este adevărată?
 • Care tip de transport membranar NU apare în animaţie?
 • Care tip de transport apare în animaţie?
 • Ce fel de transportor poate fi văzut în animaţie?
 • Ce fel de transportor NU poate fi văzut în animaţie?
 • Care afirmaţie este adevărată în ceea ce priveşte acest sistem de transport?
 • Care afirmaţie este adevărată în ceea ce priveşte acest sistem de transport?
 • Acest sistem de transport asigură...
 • Acest sistem de transport asigură...
 • Cum sunt transportaţi ionii de K+ în acest sistem de transport?
 • Acest sistem de transport asigură...
 • Absorbţia glucozei...

Animații

Transport membranar pasiv

 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • membrană celulară - Bistratul lipidic membranar cu un strat central nepolar în care se dizolvă substanţele nepolare. Membrana lipidică este traversată de moleculele nepolare mici (de exemplu: O₂, CO₂, steroizii). Micile molecule polare (de exemplu: H₂O) trec prin porii temporari care se deschid datorită agitației termice a moleculelor lipidice.

Transport membranar activ

 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportor (uniport) - Transportă doar un anumit tip de particulă prin transportul uniport. Transportul membranar activ se produce împotriva gradientului de concentraţie. Acest proces necesită energie, care este asigurată de ATP.

Animație

 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • membrană celulară - Bistratul lipidic membranar cu un strat central nepolar în care se dizolvă substanţele nepolare. Membrana lipidică este traversată de moleculele nepolare mici (de exemplu: O₂, CO₂, steroizii). Micile molecule polare (de exemplu: H₂O) trec prin porii temporari care se deschid datorită agitației termice a moleculelor lipidice.
 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • moleculă transportoare - Este o moleculă purtătoare. Asigură transportul, în direcţia gradientului de concentraţie, a particulelor care altfel nu ar putea traversa bistratul lipidic al membranei. Astfel de particule sunt moleculele polare, ionii sau moleculele mai mari.
 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • ligand - Legarea acestei molecule determină deschiderea canalului ionic. Liganzii sistemului nervos sunt neurotransmiţătorii care deschid canalele ionice şi astfel, modifică proprietăţile electrice ale membranei.
 • proteină-canal - Permite trecerea particulelor polare şi a ionilor care nu se dizolvă în membrana lipidică. În general, canalele ionice pot fi deschise sau închise. Starea deschisă sau închisă a anumitor canale este determinată fie de legarea liganzilor (de exemplu: hormoni, neurotransmiţători), fie de proprietăţile electrice ale membranei. Acestea se numesc canale ionice voltaj-dependente, iar primele se numesc canale ionice cu poartă operată chimic (de liganzi). Potenţialul de acţiune al neuronilor este generat de tipuri speciale de canale ionice voltaj-dependente.
 • concentrație mai mare
 • concentrație mai mică
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportor (uniport) - Transportă doar un anumit tip de particulă prin transportul uniport. Transportul membranar activ se produce împotriva gradientului de concentraţie. Acest proces necesită energie, care este asigurată de ATP.
 • Particulă "A" - Transportorul activ acumulează aceste particule pe o parte a membranei. O particulă traversează pasiv membrana prin intermediul unui transportor de tip simport, transportând cu ea şi o particulă „B”. Prin urmare, particula „B” este transportată împotriva gradientului de concentraţie.
 • Particulă "B" - Cu ajutorul simportului, aceste particule traversează pasiv membrana celulară, împotriva gradientului de concentrație. Procesul impune şi trecerea prin simport a unei particule „A”, ceea ce presupune acumularea particulelor „A” pe o parte a membranei de către un transportor activ.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportor activ - Creează o diferență de gradient de concentraţie al particulei „A”. Deoarece particulele se acumulează pe o parte a membranei, transportul necesită energie. Energia necesară provine de la ATP.
 • simport - Asigură transportul particulelor „A” şi „B” în aceeaşi direcţie, simultan. Prin intermediul acestui tip de transport, particulele „A”, acumulate de transportorul activ, traversează pasiv membrana, în direcţia gradientului de concentraţie, fiecare ducând cu ea o altă particulă transportată împotriva gradientului de concentraţie. Prin urmare, acest transport necesită în mod indirect ATP, necesar pentru crearea de către transportorul activ a diferenței gradientului de concentraţie.
 • Particula "A" - Transportorul activ acumulează aceste particule pe o parte a membranei. O particulă traversează pasiv membrana prin intermediul unui transportor de tip simport, transportând cu ea şi o particulă „B”. Prin urmare, particula „B” este transportată împotriva gradientului de concentraţie.
 • Particulă "B" - Cu ajutorul simportului, aceste particule traversează pasiv membrana celulară, împotriva gradientului de concentrație. Procesul impune şi trecerea prin simport a unei particule „A”, ceea ce presupune acumularea particulelor „A” pe o parte a membranei de către un transportor activ.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transporter activ - Creează o diferență a gradientului de concentraţie al particulei „A”. Deoarece particulele se acumulează pe o parte a membranei, transportul necesită energie. Energia necesară provine de la ATP.
 • antiport - Asigură transportul simultan, în direcţii opuse a particulelor „A” şi „B”. Prin intermediul acestui tip de transport, particulele acumulate de transportorul activ trec pasiv prin membrană, în direcţia gradientului de concentraţie. În acelaşi timp, membrana este traversată şi de o altă particulă, împotriva gradientului de concentraţie. Prin urmare, acest transport necesită în mod indirect ATP, necesar pentru crearea de către transportorul activ a diferenței gradientului de concentraţie.

Narațiune

Absorbția și eliberarea anumitor substanțe au loc prin membrana celulară. Cele două tipuri de bază ale transportului membranar sunt transportul membranar pasiv şi transportul membranar activ. Acesta din urmă necesită energie.

În timpul transportului pasiv, particulele se deplasează spontan spre un mediu în care concentraţia lor este mai mică. Transportul pasiv se realizează fără consum de energie.
Cel mai simplu tip de transport pasiv este difuzia simplă. Prin acest mecanism, particulele traversează bistratul lipidic al membranei în sensul gradientului de concentraţie. Stratul central nepolar al membranei dizolvă particulele nepolare. Prin urmare, moleculele nepolare, cum ar fi oxigenul, dioxidul de carbon sau steroizii, sunt capabile de difuzie simplă. Moleculele polare mici, ca de exemplu apa, pot trece, de asemenea prin membrană, cu difuzie simplă, prin mici pori temporari care se deschid datorită agitației termice a moleculelor lipidice.

Moleculele transportoare, permit transportul în direcţia gradientului de concentraţie, a particulelor care altfel nu ar putea traversa bistratul lipidic din cauza dimensiunii sau a hidrofobicităţii. Astfel de particule sunt moleculele polare, ionii sau moleculele mari.

Membrana conţine şi proteine tip canal care pot fi deschise sau închise. Canalele se deschid prin ataşarea unui ligand adecvat. Ele transportă molecule polare şi ioni, care, din cauza hidrofobicităţii, nu ar putea trece sau ar putea traversa cu dificultate bistratul lipidic al membranei. Canalele permit un transport mai rapid decât moleculele transportoare, însă prezintă o selectivitate mai slabă. Canalele ionice joacă un rol extrem de important în activitatea electrică a neuronilor.

Transportul membranar activ necesită energie, deoarece particulele sunt transportate împotriva gradientului de concentraţie şi se acumulează pe o parte a membranei. Energia necesară este asigurată prin descompunerea ATP.

Cel mai simplu tip de transport membranar activ este sistemul uniport: transportorul transferă particula împotriva gradientului de concentrație. Acest lucru necesită un aport de energie, adică ATP. ATP-ul se descompune în ADP şi fosfat, procesul fiind însoţit de eliberare de energie.

În cazul transportului activ secundar, un transportor activ creează o diferență a gradientului de concentraţie al particulei „A”, prin folosirea ATP-ului. Un alt transportor permite particulelor „A” acumulate să treacă în direcţia gradientului de concentraţie. Particulele „B” sunt transportate împotriva gradientului de concentraţie. Prin urmare, transportul particulelor „B” împotriva gradientului de concentraţie necesită indirect ATP. Simporterul transportă particulele „A” şi „B” în aceeaşi direcţie.

Un alt tip de transport activ secundar este antiportul. În timpul acestui proces, transportorul activ creează o diferență a gradientului de concentraţie al particulei „A”, folosind ATP. Antiportul permite particulelor „A” să treacă prin membrana în direcţia gradientului de concentraţie, asigurând în acelaşi timp, trecerea particulelor „B” în sens opus, împotriva gradientului de concentraţie. Prin urmare, transportul particulelor „B” necesită indirect ATP. Antiportul transportă particulele „A” şi „B” în direcţii opuse.

Suplimente asociate

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Enzime

Enzimele sunt molecule proteice cu rol important în catalizarea reacțiilor biochimice. Activitatea acestora este reglabilă.

Transmiterea sinaptică

Impulsurile electrice se transmit între neuroni prin sinapse chimice și electrice.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Moleculă de grăsime

Trei molecule de acizi grași saturați sunt legate de o moleculă de glicerină.

Moleculă de ulei

La temperatura camerei, trigliceridele ce conțin acizi grași nesaturați sunt lichide.

Sistemul de conducere al inimii

Inima noastră generează impulsurile electrice necesare propriei funcţionării. Electrocardiograma este reprezentarea grafică a activității electrice a inimii.

Structura proteinelor

Structura și aranjarea lanțurilor polipeptidice influențează structura spațială a proteinelor.

ADP, ATP

ATP-ul este principala sursă de energie a celulelor.

Anatomia intestinului subțire

Intestinul subțire reprezintă segmentul cel mai lung al tubului digestiv, unde se desfășoară cea mai mare parte a proceselor de digestie absorbție.

Added to your cart.