Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Structura celulelor procariote și eucariote

Structura celulelor procariote și eucariote

În lumea vie există două tipuri de celule de bază: celule procariote și eucariote.

Biologie

Cuvinte cheie

celulă, nucleu, bacterie, flagel, cil, perete celular, plasmidă, membrana nucleară, schelet celular, reticul endoplasmatic, polizaharidă, peptidă, ADN, cromozom

Suplimente asociate

Animații

Dimensiuni

 • celulă procariotă
 • dimensiune: 0,1-10,0 µm
 • celulă eucariotă
 • dimensiune: 10-100 µm

Fiecare dintre organismele vii care populează Pământul, prezintă anumite procese vitale. Trăsătura lor comună este faptul că sunt alcătuite din una sau mai multe celule. În funcție de structura lor celulară, organismele pot fi clasificate în două grupe mari: procariote adică celule fără nucleu și eucariote sau celule cu nucleu.
Organismele procariote constau de obicei dintr-o singură celulă, aceste celule diferind în multe privințe de celulele eucariote. Comparativ cu celulele eucariote, au o dimensiune de aproximativ zece ori mai mică și o structură mult mai simplă.

Celulă procariotă

 • celulă procariotă
 • perete celular - În funcție de tipul peretelui celular, bacteriile pot fi clasificate în bacterii Gram-negative și bacterii Gram-pozitive. Clasificarea se bazează pe o metodă specială de colorare a bacteriilor, numită colorația Gram: conform acestei metode, unele bacterii pot fi colorate (bacterii Gram-pozitive), iar altele nu pot fi colorate (bacterii Gram-negative).
 • membrană celulară - Strat dublu de lipide.
 • citoplasmă
 • ADN - ADN-ul bacteriilor este circular; ADN-ul nu este înconjurat de o membrană celulară, de aceea, bacteriile sunt numite celule procariote („pre-nucleare”). În celulele organismelor eucariote ADN-ul nu formează un cerc închis, și este delimitat de o membrană celulară. Oamenii sunt alcătuiți din celule eucariote.
 • plasmidă - O moleculă scurtă de ADN separată fizic de cromozomul celulei și capabilă de replicare autonomă. De obicei apare ca o moleculă circulară de ADN în interiorul bacteriilor.
 • cil - Structură proteică subțire, tubulară. Unele celule pot conține chiar câteva sute de cili. Funcția lor principală este de a asigura aderența la suprafețele solide sau alte celule. Unele tipuri au rol în locomoția bacteriilor.
 • flagel - Structură proteică lungă care asigură locomoția bacteriilor.
 • pil - Este mai lung decât un cil. Este caracteristic numai pentru bacteriile Gram-negative. Asigură transferul plasmidelor dintr-o celulă în alta prin formarea unei legături între două bacterii.

Materialul genetic al celulelor procariote constă dintr-o singură moleculă de ADN care nu este separată printr-o membrană de alte părți ale celulei. Aceste celule simple nu au organite celulare separate prin membrană, nici citoscheleți. Citoplasma este delimitată de o membrană celulară înconjurată de un perete celular care este alcătuit din polizaharide și peptide și are în primul rând rol de protecție. Pe suprafața celulelor procariote pot exista numeroase prelungiri, de diferite tipuri. Astfel de prelungiri sunt cilii, pilii și flagelii. Arheobacteriile și eubacteriile reprezintă două grupuri mari de procariote.

Celulă eucariotă

 • celulă eucariotă
 • nucleu celular - Conține cromatină, compusă din ADN și proteine. Celulele animalelor, ale plantelor și ale fungilor sunt eucariote, ceea ce înseamnă că au un nucleu celular. Celulele procariote (bacteriile) nu au nucleu, ADN-ul acestora aflându-se în citoplasmă.
 • mitocondrie - „Centrala electrică” a celulei: produce molecule de ATP prin descompunerea moleculelor organice. ATP-ul este cel mai important furnizor de energie al celulei.
 • membrană celulară - Este o membrană lipidică care înconjoară celula.
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic - Sistem complex de membrane care se găsește în interiorul celulei. Are un rol important în sinteza proteinelor, maturarea proteinelor, sinteza lipidelor și descompunerea anumitor substanțe.
 • Aparatul Golgi - Are un rol important în maturarea proteinelor.
 • veziculă - În interiorul celulei, anumite substanțe sunt transportate împachetate în saci membranoși sau vezicule. Lizozomul este unul dintre tipurile de vezicule în care are loc digestia unor substanțe și degradarea substanțelor inutile.
 • citoschelet - Are rol în menţinerea în poziţie şi deplasarea organitelor celulare, precum și în menținerea formei celulei, în cazul celulelor animale care nu au pereți celulari.

În celulele eucariote, materialul genetic este înconjurat de o membrană celulară, împreună cu care formează nucleul celular. Nucleul celular conține mai mulți cromozomi liniari. Celulele eucariote conțin și alte organite celulare delimitate de membrane celulare. Acestea includ mitocondriile prezente în fiecare celulă eucariotă și cloroplastele specifice numai celulelor de plante. Reticulul endoplasmatic se află în legătură strânsă cu nucleul celular și are un rol important în celulă: aici are loc sinteza proteinelor. În interiorul celulelor eucariote se găsește un citoschelet alcătuit din proteine. Citoplasma celulelor este delimitată de o membrană celulară, însă numai celulele de plante și fungi sunt înconjurate de un perete celular. Organismele eucariote pot fi clasificate în patru regnuri: eucariote unicelulare, fungi, plante și animale.

Suplimente asociate

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

ADN

Purtător de informație genetică.

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Euglena verde

Eucariotă unicelulară care trăiește în apele dulci, hrănindu-se atât autotrof, cât și heterotrof.

Marea epidemie de ciumă (Europa, 1347-1353)

Cauzată de o bacterie, ciuma este una dintre cele mai pustiitoare boli infecțioase din istoria omenirii.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Added to your cart.