Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Reacție în lanț

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Chimie

Cuvinte cheie

reacție în lanț, fisiune, energie nucleară, fisiune spontană, fisiune indusă, radioactivitate, dezintegrare radioactivă, Plutoniu, Uraniu, iradiere cu neutroni, material fisil, tijă de combustibil, izotop, reactor nuclear, bombă atomică, masă critică, nucleu, poluare radioactivă, strategie militară, chimie

Suplimente asociate

Animații

Fisiune spontană

Uneori, nucleele anumitor elemente grele, cum ar fi plutoniul sau uraniul, se despart spontan în părți mai mici. Acest proces se numeşte fisiune nucleară, ceea ce implică eliberare de neutroni şi energie.

Fisiune indusă

Fisiunea poate fi indusă prin bombardare cu neutroni. Fisiunea unui izotop de uraniu cu masa atomică 235 sau a unui izotop de plutoniu cu masa atomică 239 eliberează 2 sau 3 neutroni la fiecare fisiune a unui nucleu. Neutronii cauzează fisurarea altor nuclee, declanșându-se astfel o reacție în lanț. Energia eliberată în urma acestui proces poate fi utilizată atât în scopuri civile, cât și în scopuri militare.

Reacție în lanț necontrolată

În bombele nucleare, reacția în lanț este necontrolată. Este un proces de autopropagare, deoarece cei doi sau trei neutroni eliberaţi în timpul primei fisiuni cauzează fisiunea mai multor nuclee. Reacția în lanț este indusă de fisiune spontană când masa materialului fisionabil depășește masa critică. Energia eliberată provoacă o explozie enormă, astfel că o singură bombă poate distruge un oraș întreg.

Reacție în lanț controlată

În reactoarele nucleare, reacția în lanț este controlată, barele de control absorb o parte din neutronii eliberați în timpul fisiunii. Reacția poate fi accelerată prin scoaterea barelor de control din reactor, şi încetinită prin introducerea acestora în reactor. Câteva grame de material fisionabil pot asigura necesarul de energie electrică anuală al unei familii medii.

Suplimente asociate

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Radioactivitatea

Numim radioactivitate procesul de dezintegrare a nucleelor atomilor instabili.

Bombe atomice (1945)

Bomba atomică este una dintre cele mai distrugătoare arme din istoria omenirii.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford a demonstrat existența nucleelor atomice încărcate pozitiv. Rezultatele experimentului au condus la elaborarea unui nou model atomic.

Fizicieni care au schimbat lumea

Munca acestor extraordinari fizicieni a avut un impact uriaș asupra dezvoltării științei fizicii.

Laboratorul lui Marie Curie

Marie Curie, singura care a primit Premiul Nobel în două științe diferite, este probabil cea mai cunoscută femeie din istoria științei.

Particulele elementare

Materia se compune din quarcuri și leptoni, interacțiunile fiind mediate de bozoni.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Tipuri de stele

Această animație prezintă procesul de dezvoltare a stelelor pentru stele de mărime medie și mare.

Added to your cart.