Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

Poluarea mediului

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Geografie

Cuvinte cheie

poluarea mediului, poluarea solului, poluarea aerului, poluarea apei, poluare, industrie, agricultură, transport, așezare, aer, apă, sol, om, ulei, apele reziduale, deșeu, încălzire, consum, necesar de energie, gaze cu efect de seră, stratul de ozon, smog, îngrăşământ, plastic, pesticid, centrală, migrație, ecosistem, mediu, natură, protectia mediului, conservarea naturii, societate, geografie, produse derivate din păcură, biologie

Suplimente asociate

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Poluarea solului

Animația prezintă principalele surse de poluare a solului.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Curiozități geografice - Geografie socială

Animaţia prezintă elemente interesante de geografie socială.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Metropolă

Metropolele sunt orașe cu mai mult de 1 milion de locuitori.

Tipuri de soluri (profiluri de sol)

Animația prezintă diferitele tipuri de soluri.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Stație de epurare a apelor uzate

Apele uzate epurate pot fi folosite în agricultură și industrie.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Mașina electrică

Mașina cu propulsie electrică Tesla Model S este una dintre primele mașini electrice propice pentru utilizare cotidiană.

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Added to your cart.