Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Organizarea materialului genetic

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Biologie

Cuvinte cheie

material genetic, ADN, acidul dezoxiribonucleic, helix dublu, cromozom, adenină, timină, citozină, guanină, reproducere, purină, pirimidină, legături de hidrogen, proteina histonică, nucleozom, om, biochimie, biologie

Suplimente asociate

Animații

Structura fină a cromozomilor

 • ADN
 • schelet glucido-fosforic
 • baze azotate
 • dezoxiriboză
 • fosfat
 • adenină
 • timină
 • citozină
 • guanină
 • structură de tip mărgele pe ață
 • octamer histonic (8 molecule de proteine histonice)
 • histonă H1
 • structură elicoidală
 • structură de tip buclă
 • schelet proteic
 • cromozom

Structura ADN-ului

 • schelet glucido-fosforic - Lanţ molecular în care alternează molecule de dezoxiriboză şi molecule de fosfat.
 • baze azotate - ADN-ul conține 4 tipuri de baze azotate: adenina, timina, guanina și citozina. Adenina și guanina sunt baze azotate purinice mai mari, iar timina și citozina sunt baze azotate pirimidinice mai mici.
 • dezoxiriboză - ADN-ul conţine dezoxiriboză, o pentoză cu 5 atomi de carbon. De aici provine şi numele lui complet de acid dezoxiribonucleic.
 • fosfat - Se găseşte între moleculele de dezoxiriboză.
 • adenină - Adenina şi guanina sunt baze azotate purinice. Adenina se leagă de timină prin două legături de hidrogen.
 • timină - Timina şi citozina sunt baze azotate pirimidinice.
 • citozină - Citozina şi timina sunt baze azotate pirimidinice.
 • guanină - Guanina şi adenina sunt baze azotate purinice. Guanina se leagă de citozină prin trei legături de hidrogen.

Narațiune

ADN-ul este o moleculă cu o structură de dublu helix în care bazele azotate se leagă de scheletul glucido-fosforic; ordinea bazelor azotate codifică secvenţa de aminoacizi a proteinelor. Astfel, ADN-ul determină caracterisiticile organismelor vii.

În scheletul glucido-fosforic, dezoxiriboza alternează cu fosfatul. Bazele azotate se împart în două grupe mari: baze azotate purinice și baze azotate pirimidinice. Adenina şi guanina sunt baze azotate purinice, iar timina şi citozina baze azotate pirimidinice. Conform regulii de împerechere a bazelor, adenina trebuie asociată cu timina, iar guanina trebuie asociată cu citozina; astfel, o bază azotată purinică mai mare se împerechează întotdeauna cu o bază azotată pirimidinică mai mică. Bazele azotate sunt legate prin legături de hidrogen: adenina este legată de timină prin două legături de hidrogen, iar guanina cu citozina prin trei legături.

Celulele eucariote pot conţine un ADN cu o lungime totală de mai mulţi metri. Acesta trebuie structurat şi organizat astfel încât să încapă – fără a se încurca – în nucleul cu un diametru de numai câteva miimi de milimetru şi să poată fi divizat în mod corespunzător în celulele-fiice pe parcursul diviziunii celulare.

Molecula de ADN se răsuceşte pe proteine histonice, şi formează nucleozomii. Fiecare nucleozom este alcătuit dintr-un miez care conţine un octamer histonic, în jurul căruia ADN-ul se înfăşoară de două ori. ADN-ul este legat de nucleu prin histone H1. Nucleozomii formează o structură de tip mărgele pe ață.

Structura de tip mărgele pe ață apare sub forma unei spirale de tip selenoid, fiecare secţiune conţinând șase nucleozomi.

În următoarea etapă a organizării, unele secţiuni ale structurii sunt legate de un schelet proteic şi formează o structură specifică de tip buclă.

Această structură de tip buclă se înfășoară din nou pentru a forma cromozomul.

Celulele umane conţin 46 de cromozomi, ADN-ul având o lungime totală de 2 metri în fiecare celulă. Aceasta înseamnă că fiecare cromozom microscopic conţine în medie 4 cm de ADN.

Suplimente asociate

ADN

Purtător de informație genetică.

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de cromozomi rămânând însă același.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Purină (C₅H₄N₄)

Un compus organic heterociclic cu azot; guanina și adenina sunt unii dintre derivații acestuia.

Deoxiriboză (C₅H₁₀O4)

Componentă a ADN-ului, are o grupă hidroxil în minus față de β-D-riboză.

Nivelurile de organizare a materiei vii

Animația prezintă nivelurile de organizare ale sistemelor, de la nivelul unui organism până la nivel celular.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Radioactivitatea

Numim radioactivitate procesul de dezintegrare a nucleelor atomilor instabili.

Tardigradă

Tardigradele pot supraviețui atât în condiții extreme, cât și în spațiu.

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Structura proteinelor

Structura și aranjarea lanțurilor polipeptidice influențează structura spațială a proteinelor.

Added to your cart.