Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Legile mișcării ale lui Newton

Legile mișcării ale lui Newton

Animația prezintă cele trei legi ale mișcării ale lui Newton care au revoluționat fizica.

Fizică

Cuvinte cheie

legea de mișcare, Newton, Isaac Newton, forță, accelerare, conservarea impulsului, sistem inerțial, inerție, contraforță, mișcare liniară, forța de tracțiune, lege, forța gravitațională, frecare, masa, forță de împingere, forță de accelerare, reacție, axiomă, gravitație, mecanică, Principia Mathematica, calcul, analiza funcție, fizică, experiment, fizician, matematician

Suplimente asociate

Întrebări

 • Ce se întâmplă cu un corp aflat în mișcare dacă asupra sa nu acționează nicio forță?
 • De ce este nevoie de a exercita o forță asupra unui corp pentru a-l menține într-o mișcare rectilinie cu viteză uniformă pe pământ?
 • O minge este atrasă de Pământ cu o forță de 1 N. Cu ce forță este atras Pământul de minge?
 • Cu ce forțe gravitaționale sunt atrase unul de celălalt două corpuri cu mase diferite?
 • Asupra a două nave spațiale de mase diferite se acționează cu aceeași forță. Accelerația cărei nave spațiale este mai mare?
 • Care este starea naturală a corpurilor spre care acestea tind?
 • Care este titlul celei mai importante lucrări ale lui Newton?
 • Ce NU a elaborat Newton?
 • Cu ce NU s-a ocupat Newton?

Animații

Prima lege a lui Newton

 • Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe externe.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează asupra corpului în mișcare. Această forță schimbă starea de mișcare a corpului, încetinindu-l. (Încetinirea sau decelerarea este accelerație negativă). Dacă forța de frecare nu ar acționa asupra corpului, acesta ar efectua o mișcare rectilinie uniformă.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează continuu asupra corpului aflat în mișcare, încercând să-i schimbe starea de mișcare. Pentru ca un corp să își mențină starea de mișcare rectilinie uniformă, este nevoie de a se acționa asupra lui cu o forță care să învingă forța de frecare.
 • forță de tracțiune - Această forță este acționată asupra corpului aflat în mișcare pentru ca acesta să își mențină starea, altfel corpul este încetinit de forța frecării. Când forța de tracțiune este egală și de sens contrar cu forța de frecare, deci când forța netă care acționează asupra corpului este zero, corpul are o mișcare rectilinie uniformă. Faptul că un corp care se mișcă pe o suprafață plană se oprește fără acțiunea unei forțe externe nu contravine primei legi a lui Newton, deoarece asupra corpului acționează continuu forța de frecare.
 • Accelerația corpului este proporțională cu forța care acționează asupra lui și are aceeași orientare cu forța. (F = ma).
 • forță de tracțiune - Cu această forță acționează motorul navei spațiale asupra navei, care din această cauză accelerează. Deoarece în spațiul cosmic forța de frecare este practic inexistentă, nava spațială efectuează o mișcare rectilinie uniformă (sau se află în repaus) fără folosirea motorului.
 • forțe de tracțiune egale
 • corp cu masă mai mică
 • corp cu masă mai mare - Corpul cu masă mai mare accelerează mai încet când forțe de tracțiune egale acționează asupra corpurilor. Masa este rezistența la accelerare a unui corp; masa este măsura inerției.
 • mase egale
 • forță de tracțiune mai mică
 • forță de tracțiune mai mare - Dintre două corpuri cu mase identice, cel asupra căruia acționează o forță mai mare va avea o accelerare mai mare.
 • Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă, cel de-al doilea corp acţionează şi el asupra primului cu o forță de aceeaşi mărime dar de sens contrar.
 • forță - Astronautul acționează cu această forță asupra mingii, de aceea mingea accelerează.
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu această forță asupra astronautului, de aceea astronautul accelerează.
 • forță - Propulsează glonțul din armă.
 • forță de reacțiune - Cauzează reculul armei.
 • forță
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu o forță asupra podelei iar podeaua acționează cu o forță egală dar contrară asupra mingii. Din această cauză mingea sare.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage mărul creanga pomului sau dinamometrul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță este atras mărul de către creangă/dinamometru. Contrabalansează forța gravitațională a mărului, altfel mărul ar accelera într-o direcție sau alta.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage Pământul mărul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță atrage mărul Pământul.

Prima lege a lui Newton - legea inerției - afirmă că orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe externe. Deci mișcarea este o stare care nu are nevoie de o forță pentru a fi menținută ci pentru a fi schimbată. Înainte de Newton, se credea că pentru menținerea mișcării este nevoie de o forță, deoarece conform experienței comune dacă asupra unui corp nu acționează o forță, atunci acesta rămâne în repaus sau intră în repaus. În fapt, și pentru întreruperea mișcării este nevoie de o forță la fel ca pentru inițierea acesteia, frecarea însă inducându-ne ușor în eroare.

Corpul aflat în mișcare pe masă se oprește, dar nu pentru că nu acționează asupra sa nicio forță, ci tocmai pentru că forța de frecare acționează asupra sa, care îi schimbă starea de mișcare.

Pentru a menține starea de mișcare rectilinie uniformă a acestui corp, trebuie să acționăm cu o forță asupra lui. În același timp, cu această forță contrabalansăm forța de frecare.

Legea inerției este valabilă numai în sisteme speciale de referință numite sisteme inerțiale cu accelerație zero. De exemplu, o mașină care accelerează nu este un sistem inerțial: ocupanții mașinii sunt împinși în scaunele lor, deși nu acționează asupra lor nicio forță. Un exemplu de sistem inerțial este o navetă spațială care se deplasează în spațiul fără frecare, departe de corpuri cerești masive.

A doua lege a lui Newton

 • Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe externe.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează asupra corpului în mișcare. Această forță schimbă starea de mișcare a corpului, încetinindu-l. (Încetinirea sau decelerarea este accelerație negativă). Dacă forța de frecare nu ar acționa asupra corpului, acesta ar efectua o mișcare rectilinie uniformă.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează continuu asupra corpului aflat în mișcare, încercând să-i schimbe starea de mișcare. Pentru ca un corp să își mențină starea de mișcare rectilinie uniformă, este nevoie de a se acționa asupra lui cu o forță care să învingă forța de frecare.
 • forță de tracțiune - Această forță este acționată asupra corpului aflat în mișcare pentru ca acesta să își mențină starea, altfel corpul este încetinit de forța frecării. Când forța de tracțiune este egală și de sens contrar cu forța de frecare, deci când forța netă care acționează asupra corpului este zero, corpul are o mișcare rectilinie uniformă. Faptul că un corp care se mișcă pe o suprafață plană se oprește fără acțiunea unei forțe externe nu contravine primei legi a lui Newton, deoarece asupra corpului acționează continuu forța de frecare.
 • Accelerația corpului este proporțională cu forța care acționează asupra lui și are aceeași orientare cu forța. (F = ma).
 • forță de tracțiune - Cu această forță acționează motorul navei spațiale asupra navei, care din această cauză accelerează. Deoarece în spațiul cosmic forța de frecare este practic inexistentă, nava spațială efectuează o mișcare rectilinie uniformă (sau se află în repaus) fără folosirea motorului.
 • forțe de tracțiune egale
 • corp cu masă mai mică
 • corp cu masă mai mare - Corpul cu masă mai mare accelerează mai încet când forțe de tracțiune egale acționează asupra corpurilor. Masa este rezistența la accelerare a unui corp; masa este măsura inerției.
 • mase egale
 • forță de tracțiune mai mică
 • forță de tracțiune mai mare - Dintre două corpuri cu mase identice, cel asupra căruia acționează o forță mai mare va avea o accelerare mai mare.
 • Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă, cel de-al doilea corp acţionează şi el asupra primului cu o forță de aceeaşi mărime dar de sens contrar.
 • forță - Astronautul acționează cu această forță asupra mingii, de aceea mingea accelerează.
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu această forță asupra astronautului, de aceea astronautul accelerează.
 • forță - Propulsează glonțul din armă.
 • forță de reacțiune - Cauzează reculul armei.
 • forță
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu o forță asupra podelei iar podeaua acționează cu o forță egală dar contrară asupra mingii. Din această cauză mingea sare.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage mărul creanga pomului sau dinamometrul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță este atras mărul de către creangă/dinamometru. Contrabalansează forța gravitațională a mărului, altfel mărul ar accelera într-o direcție sau alta.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage Pământul mărul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță atrage mărul Pământul.

Conform celei de-a doua legi a lui Newton, forța care acționează asupra corpului este direct proporțională cu accelerația.

În consecință, dacă asupra aceluiași corp acționează o forță de două sau trei ori mai mare, atunci și accelerația va fi de două, trei ori mai mare. Factorul de proporționalitate este masa: în cazul unui corp cu masa de doua-trei ori mai mare, la acțiunea aceleiași forțe, accelerația este de două-trei ori mai mică.

Deci masa determină rezistența la accelerare a unui corp: masa este măsura inerției.

Formula matematică este F = ma.

Unitatea de măsură a masei este kg, iar cea a accelerației este m/s². Deci unitatea de măsură a forței este kg (m/s²), sau newton-ul (N).

O forță de 1 N acționată asupra unui corp cu masa de 1 kg, produce o accelerație de 1 m/s² .

A treia lege a lui Newton

 • Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe externe.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează asupra corpului în mișcare. Această forță schimbă starea de mișcare a corpului, încetinindu-l. (Încetinirea sau decelerarea este accelerație negativă). Dacă forța de frecare nu ar acționa asupra corpului, acesta ar efectua o mișcare rectilinie uniformă.
 • forță de frecare la alunecare - Forța de frecare acționează continuu asupra corpului aflat în mișcare, încercând să-i schimbe starea de mișcare. Pentru ca un corp să își mențină starea de mișcare rectilinie uniformă, este nevoie de a se acționa asupra lui cu o forță care să învingă forța de frecare.
 • forță de tracțiune - Această forță este acționată asupra corpului aflat în mișcare pentru ca acesta să își mențină starea, altfel corpul este încetinit de forța frecării. Când forța de tracțiune este egală și de sens contrar cu forța de frecare, deci când forța netă care acționează asupra corpului este zero, corpul are o mișcare rectilinie uniformă. Faptul că un corp care se mișcă pe o suprafață plană se oprește fără acțiunea unei forțe externe nu contravine primei legi a lui Newton, deoarece asupra corpului acționează continuu forța de frecare.
 • Accelerația corpului este proporțională cu forța care acționează asupra lui și are aceeași orientare cu forța. (F = ma).
 • forță de tracțiune - Cu această forță acționează motorul navei spațiale asupra navei, care din această cauză accelerează. Deoarece în spațiul cosmic forța de frecare este practic inexistentă, nava spațială efectuează o mișcare rectilinie uniformă (sau se află în repaus) fără folosirea motorului.
 • forțe de tracțiune egale
 • corp cu masă mai mică
 • corp cu masă mai mare - Corpul cu masă mai mare accelerează mai încet când forțe de tracțiune egale acționează asupra corpurilor. Masa este rezistența la accelerare a unui corp; masa este măsura inerției.
 • mase egale
 • forță de tracțiune mai mică
 • forță de tracțiune mai mare - Dintre două corpuri cu mase identice, cel asupra căruia acționează o forță mai mare va avea o accelerare mai mare.
 • Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă, cel de-al doilea corp acţionează şi el asupra primului cu o forță de aceeaşi mărime dar de sens contrar.
 • forță - Astronautul acționează cu această forță asupra mingii, de aceea mingea accelerează.
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu această forță asupra astronautului, de aceea astronautul accelerează.
 • forță - Propulsează glonțul din armă.
 • forță de reacțiune - Cauzează reculul armei.
 • forță
 • forță de reacțiune - Mingea acționează cu o forță asupra podelei iar podeaua acționează cu o forță egală dar contrară asupra mingii. Din această cauză mingea sare.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage mărul creanga pomului sau dinamometrul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță este atras mărul de către creangă/dinamometru. Contrabalansează forța gravitațională a mărului, altfel mărul ar accelera într-o direcție sau alta.
 • forță (greutate) - Cu această forță atrage Pământul mărul.
 • forță de reacțiune - Cu această forță atrage mărul Pământul.

A treia lege a lui Newton este numită legea acțiunii și reacțiunii. Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, atunci și cel de-al doilea corp acționează asupra primului cu o forță egală și de sens contrar.

Deci forțele întotdeauna acționează în perechi.

Acesta este principiul fundamental al propulsiei rachetelor: sub acțiunea forței rezultate în urma combustiei din motor, gazele sunt expulzate, iar forța de reacțiune propulsează racheta. Reculul armelor de foc este cauzat de forța de reacțiune a forței care propulsează glonțul.

Talpa piciorului acționează cu o forță asupra solului iar solul reacționează cu o forță egală asupra tălpii. Fiecare corp atrage Pământul cu o forță egală cu aceea cu care Pământul atrage corpul respectiv.

Test

Suplimente asociate

Evoluția mecanicii cerești

Animația prezintă activitatea științifică a astronomilor și fizicienilor ale căror cercetări au influențat imaginea noastră despre univers.

Balanțe de torsiune

Prin răsucirea firului de torsiune se măsoară mărimea forței aplicate.

Forțe

Animația arată modul în care forțele acționează asupra unui vehicul cu roți și a unui vehicul cu tălpi.

Imponderabilitate

În traiectoria sa, o navă spațială este în mod constant în cădere liberă.

Sistemul solar; orbite planetare

Opt planete gravitează în jurul Soarelui pe o orbită eliptică.

Atelierul lui Galileo Galilei

Galileo Galilei a îmbogățit domeniul fizicii și al astronomiei cu cunoștințe extraordinare.

Balon cu aer cald

Balonul cu aer cald este un obiect de zbor umplut cu aer cald.

Comete

Cometele sunt corpuri cerești spectaculoase care orbitează în jurul Soarelui.

Fizica bicicletelor

Înțelegând cum funcționează bicicletele putem înțelege câteva dintre principiile fizicii.

Fizicieni care au schimbat lumea

Munca acestor extraordinari fizicieni a avut un impact uriaș asupra dezvoltării științei fizicii.

Laboratorul lui Marie Curie

Marie Curie, singura care a primit Premiul Nobel în două științe diferite, este probabil cea mai cunoscută femeie din istoria științei.

Modul de funcționare al submarinelor

Submarinele se scufundă și se ridică la suprafață prin modificarea densității medii a carenei.

Nave cu pânze

Schoonerele, construite la început în Țările de Jos în secolul al XVII-lea, au fost folosite în principal ca nave comerciale.

Portanța aerodinamică

La viteze mari, datorită profilului asimetric, pe aripile avionului se generează o forță portantă.

Turnul din Pisa (secolul al XIV-lea)

Turnul clopotniţă al Catedralei din Pisa este cel mai celebru turn înclinat din lume.

Unde gravitaționale (observatorul LIGO)

Corpurile masive aflate în mișcare accelerată, produc în jurul lor fluctuații în curbura spațiu-timp, numite unde gravitaționale.

Tipuri de sateliți

Sateliții artificiali care orbitează în jurul Pământului sunt utilizați atât în scop civil, cât și în scop militar.

Mașini romane de asediu

Cuceritorii romani au asediat cu succes fortificații bine apărate întrucât dispuneau de mașini de asediu avansate.

Added to your cart.