Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Izomerie optică

Izomerie optică

Moleculele asimetrice nu sunt superpozabile cu imaginea lor în oglindă.

Chimie

Cuvinte cheie

izomerie optică, stereoizomerie, enantiomer, amestec racemic, chiralitate, chiral, centrul de chiralitate, imagine in oglinda, alanină, glucoză, talidomidă, limonen, izobutan, L-alanină, D-alanină, D-glucoză, L-glucoza, D-limonen, L-limonen, optic, ligand, configurație, dextrorotator, levorotator, izomer, polarimetru, metan, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Brom-Fluor-Clormetan (CHClBrF)

Molecula are doi enantioneri, și anume stereoizomeri care sunt imaginea în oglindă a unuia față de celălalt. Aceștia nu se suprapun peste imaginea lor în...

Alfa-D-glucoză (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucoza este un stereoizomer al glucozelor, în special al D-glucozelor.

Camera lui Ames

Camera lui Ames este o cameră distorsionată, folosită pentru a crea iluzie optică.

Cis-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este trans-2-butena.

Sistemul de coordonate cartezian tridimensional

Animația prezintă sistemul de coordonate cartezian tridimensional prin ilustrații și exerciții care dezvoltă percepția spațială.

Tranformări geometrice – simetria

Animația ilustrează simetria în plan (față de o dreaptă) și în spațiu (față de un plan).

Trans-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este cis-2-butena.

Alanină

Este un aminoacid nepolar. Molecula L este imaginea în oglindă a moleculei D și invers.

Aminoacizi

Unul dintre cei douăzeci de aminoacizi care participă la formarea proteinelor.

Instrumente optice

Astăzi, există o gamă largă de instrumente optice, variind de la microscoape la telescoape.

Added to your cart.