Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Fotosinteză

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Biologie

Cuvinte cheie

fotosinteză, faza de lumină, Faza de întuneric, cloroplast, proces catabolic, autotróf, frunză, lumină, lumina soarelui, oxigen, material organic, dioxid de carbon, glucoză, energie solara, apă, oxigen-producție, Fixarea carbonului, membrana internă, granum, ticaloid, matrice, fotosistem II, fotosistem I, pigmenți fotosintetici, ATP, ATP-aza, sistem transport electroni, gliceric acid 3-fosfat, gliceraldehidă 3-fosfat, ribulozo-1,5-difosfat, Transformarea energiei, ciclu, foton, gaze atmosferice, glucidă, Soare, metabolism, plantă, biochimie, biologie, _javasolt

Suplimente asociate

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Circuitul oxigenului

Pe Pământ, oxigenul, element indispensabil majorității viețuitoarelor, se găsește într-un circuit continuu.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea absoarbe energia luminoasă, fiind esențială în procesul de fotosinteză.

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Enzime

Enzimele sunt molecule proteice cu rol important în catalizarea reacțiilor biochimice. Activitatea acestora este reglabilă.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Transport membranar

Animația explică transportul membranar activ și pasiv.

ADP, ATP

ATP-ul este principala sursă de energie a celulelor.

Alcătuirea frunzei

Animația prezintă principalele tipuri de frunze, precum și diferențele dintre frunzele monocotiledonatelor și ale dicotiledonatelor.

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Floare

Animaţia prezintă structura unei flori tipice.

Nișă

În ecologie, termenul reprezintă ansamblul caracteristicilor ecologice care permit unei specii date să se integreze într-o biocenoză.

Organele vegetative ale plantelor

Aceste organe sunt vitale pentru supraviețuirea și dezvoltarea plantelor.

Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Sămânţa şi germinaţia

Dicotiledonatele au două cotiledoane, iar monocotiledonatele au un singur cotiledon.

Soarele

Diametrul Soarelui este de 109 mai mare decât cel al Pământului. Masa sa este compusă în principal din hidrogen.

Tensiunea superficială

Tensiunea superficială este proprietatea lichidelor de a lua o formă cu suprafața cea mai mică posibilă.

Comparaţia plantelor monocotiledonate şi dicotiledonate

Angiospermele se împart în dicotiledonate și monocotiledonate.

Euglena verde

Eucariotă unicelulară care trăiește în apele dulci, hrănindu-se atât autotrof, cât și heterotrof.

Added to your cart.