Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Forțe

Forțe

Animația arată modul în care forțele acționează asupra unui vehicul cu roți și a unui vehicul cu tălpi.

Fizică

Cuvinte cheie

forță, frecare, forță de frecare statică, forță de frecare cinetică, patină, rezistența la rostogolire, forța gravitațională, forța de aderență, forță de împingere, reacție, Newton, rezistență, interacțiune, centrul de masă, mecanică, experiment, sticlă, rachetă, fizică, demonstrație

Suplimente asociate

Animații

Vehicul cu roți

 • forța gravitațională - Este forța care acționează în centrul de masă al vehiculului fiind direcționată spre centrul de masă al Pământului. Este direct proporțională cu masa vehiculului: greutatea unui vehicul cu o masă de două sau de trei ori mai mare este dublă sau triplă.
 • forța de aderență - Este forța exercitată de suprafață asupra roților. Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de aderență, care acționează asupra celor patru roți, echilibrează forța gravitațională, de aceea vehiculul nu accelerează în direcție verticală.
 • rezistența la rostogolire - Când două corpuri acționează unul asupra celuilalt cu o forță de împingere egală, rezistența la rostogolire este mai mică decât forța de frecare cinetică. Roata este, astfel, o invenție importantă. Rezistența la rostogolire depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor: este de două, trei ori mai mare în cazul unui vehicul cu o greutate de două sau trei ori mai mare. Rezistența la rostogolire acționează asupra vehiculului atât timp cât vehiculul este în mișcare, având o valoare constantă.
 • forța de împingere - Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de împingere rezultă în urma evacuării aerului din butelie. Are sens opus rezistenței la rostogolire și se micșorează pe măsură ce presiunea din butelie scade. Când forța de împingere este mai mare decât suma rezistențelor la rostogolire care acționează asupra roților, vehiculul accelerează, după care începe să încetinească și se oprește.

Vehicul cu roți: forțe

 • forța gravitațională - Este forța care acționează în centrul de masă al vehiculului fiind direcționată spre centrul de masă al Pământului. Este direct proporțională cu masa vehiculului: greutatea unui vehicul cu o masă de două sau de trei ori mai mare este dublă sau triplă.
 • forța de aderență - Este forța exercitată de suprafață asupra roților. Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de aderență, care acționează asupra celor patru roți, echilibrează forța gravitațională, de aceea vehiculul nu accelerează în direcție verticală.
 • rezistența la rostogolire - Când două corpuri acționează unul asupra celuilalt cu o forță de împingere egală, rezistența la rostogolire este mai mică decât forța de frecare cinetică. Roata este, astfel, o invenție importantă. Rezistența la rostogolire depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor: este de două, trei ori mai mare în cazul unui vehicul cu o greutate de două sau trei ori mai mare. Rezistența la rostogolire acționează asupra vehiculului atât timp cât vehiculul este în mișcare, având o valoare constantă.
 • forța de împingere - Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de împingere rezultă în urma evacuării aerului din butelie. Are sens opus rezistenței la rostogolire și se micșorează pe măsură ce presiunea din butelie scade. Când forța de împingere este mai mare decât suma rezistențelor la rostogolire care acționează asupra roților, vehiculul accelerează, după care începe să încetinească și se oprește.

Vehicul cu tălpi

 • forța gravitațională - Este forța care acționează în centrul de masă al vehiculului fiind direcționată spre centrul de masă al Pământului. Este direct proporțională cu masa vehiculului: greutatea unui vehicul cu o masă de două sau de trei ori mai mare este dublă sau triplă.
 • forța de aderență - Forța de aderență este forța exercitată de suprafață asupra tălpilor. Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de aderență, care acționează asupra celor două tălpi, echilibrează forța gravitațională, de aceea vehiculul nu accelerează în direcție verticală.
 • forță de frecare cinetică - Valoarea acesteia depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor: este de două, trei ori mai mare în cazul unui vehicul cu o greutate de două sau tre ori mai mare. Forța de frecare cinetică acționează asupra vehiculului atât timp cât acesta este în mișcare, având o valoare constantă.
 • forță de frecare statică - Valoarea maximă a acesteia depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor: este de două, trei ori mai mare în cazul unui vehicul cu o greutate de două sau trei ori mai mare. Forța de împingere și forța de frecare statică, care acționează asupra tălpilor, au sens opus, mărimea acestora fiind în orice moment egală. În consecință, vehiculul nu accelerează, ci rămâne în stare de repaus.
 • forța de împingere - Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton)forța de împingere rezultă în urma evacuării aerului din butelie. Are sens opus rezistenței la rostogolire și se micșorează pe măsură ce presiunea din butelie scade. Când forța de împingere este mai mare decât suma forțelor de frecare cinetică care acționează asupra tălpilor, vehiculul accelerează, după care începe să încetinească și se oprește.

Vehicul cu tălpi: forțe

 • forța gravitațională - Este forța care acționează în centrul de masă al vehiculului fiind direcționată spre centrul de masă al Pământului. Este direct proporțională cu masa vehiculului: greutatea unui vehicul cu o masă de două sau de trei ori mai mare este dublă sau triplă.
 • forța de aderență - Forța de aderență este forța exercitată de suprafață asupra tălpilor. Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton) forța de aderență, care acționează asupra celor două tălpi, echilibrează forța gravitațională, de aceea vehiculul nu accelerează în direcție verticală.
 • forța de împingere - Conform principiului acțiunii și reacțiunii (a 3-a lege a lui Newton)forța de împingere rezultă în urma evacuării aerului din butelie. Are sens opus rezistenței la rostogolire și se micșorează pe măsură ce presiunea din butelie scade. Când forța de împingere este mai mare decât suma forțelor de frecare cinetică care acționează asupra tălpilor, vehiculul accelerează, după care începe să încetinească și se oprește.
 • frecare - Asupra vehiculului în mișcare acționează forța de frecare cinetică, în timp ce asupra vehiculului în repaus acționează forța de frecare statică care este în sens opus forței de împingere. Valoarea forței de frecare cinetică este constantă, mărimea acesteia depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor. Forța de frecare statică și forța de împingere au sens opus, valoarea acestora fiind în orice moment egală. În consecință, vehiculul nu accelerează, ci rămâne în stare de repaus. Valoarea maximă a forței de frecare statică depinde de calitatea materialului suprafețelor de contact și este direct proporțională cu forța de comprimare exercitată asupra corpurilor. Dacă forța de împingere este mai mare decât forța de frecare statică maximă, vehiculul pornește și forța de frecare statică este înlocuită cu forța de frecare cinetică.

Suplimente asociate

Evoluția mecanicii cerești

Animația prezintă activitatea științifică a astronomilor și fizicienilor ale căror cercetări au influențat imaginea noastră despre univers.

Mișcarea oscilatorie armonică și mișcarea circulară uniformă

Mișcarea oscilatorie armonică poate fi considerată proiecția tridimensională a mișcării circulare uniforme.

Balanțe de torsiune

Prin răsucirea firului de torsiune se măsoară mărimea forței aplicate.

Balon cu aer cald

Balonul cu aer cald este un obiect de zbor umplut cu aer cald.

Fizica bicicletelor

Înțelegând cum funcționează bicicletele putem înțelege câteva dintre principiile fizicii.

Imponderabilitate

În traiectoria sa, o navă spațială este în mod constant în cădere liberă.

Legile mișcării ale lui Newton

Animația prezintă cele trei legi ale mișcării ale lui Newton care au revoluționat fizica.

Maree

Mareea este o mișcare oscilatorie a apelor mărilor și oceanelor, al căror nivel crește și descrește alternativ, ca urmare a atracției Lunii.

Modul de funcționare al submarinelor

Submarinele se scufundă și se ridică la suprafață prin modificarea densității medii a carenei.

Portanța aerodinamică

La viteze mari, datorită profilului asimetric, pe aripile avionului se generează o forță portantă.

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Sistemul solar; orbite planetare

Opt planete gravitează în jurul Soarelui pe o orbită eliptică.

Added to your cart.