Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Fenol (C₆H₅OH)

Fenol (C₆H₅OH)

Cel mai simplu compus hidroxilic aromatic.

Chimie

Cuvinte cheie

fenol, acidul carbolic, compus hidroxi, compus hidroxi aromatic, grupă hidroxil, inel aromatic, fenolați, otrăvitor, fenoplast, cărbune de gudron, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model bile şi tije

Fenol, acid carbolic (C₆H₅OH)

Date

Masa molară: 94,11 g/mol

Punct de topire: 43 °C

Punct de fierbere: 181,7 °C

Densitate: 1,0576 g/cm³

Putere calorifică: –3053,4 kJ/mol

Proprietăţi

Fenolul este un compus solid, incolor, toxic, cu un miros caracteristic, care formează cristale aciculare. În contact cu aerul, îşi schimbă culoarea în roşu-brun. Este foarte solubil în solvenţii nepolari datorită inelului său nepolar.
De asemenea, datorită prezenţei grupei hidroxil polare, este solubil în apă, dar numai într-o măsură limitată. Soluţia apoasă concentrată de fenol este un lichid lăptos, cu un caracter slab acid: este un acid mai puternic decât etanolul, dar mai slab decât acidul carbonic.

În reacţia sa cu hidroxidul de sodiu, se formează fenolat de sodiu, o sare foarte solubilă în apă.

Fenolul cauzează precipitarea proteinelor, fiind foarte toxic. În contact cu pielea, provoacă arsuri.

Răspândire, producţie

Fenolul este prezent în gudronul de cărbune, trunchiul şi acele de pin.

Este obţinut din benzen.

Utilizare

Este utilizat în cantităţi mari ca materie primă în fabricarea materialelor plastice, numite fenoplaste. Se foloseşte, de asemenea, în producţia de vopsele, medicamente, pesticide şi parfumuri.

Model molecular compact

Animaţie

Suplimente asociate

Anilină (C₆H₅NH₂)

Cea mai simplă amină aromatică. Numele științific: fenilamină.

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Acid benzoic (C₆H₅COOH)

Cel mai simplu acid carboxilic aromatic.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Stirenul este un lichid cu miros asemănător cu cel al benzenului și monomerul polistirenului.

Exercițiu cu molecule V (Compuși organici oxigenați)

Un exercițiu pentru exersarea clasificării și structurii compușilor organici oxigenați.

Added to your cart.