Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Diagrama p-V-T a gazelor ideale

Diagrama p-V-T a gazelor ideale

Relația dintre presiunea, volumul și temperatura gazelor ideale este descrisă de legile gazelor.

Fizică

Cuvinte cheie

diagramă p-V-T, gaz ideal, legile de gazelor, Legea lui Boyle-Mariotte, Prima lege a lui Gay-Lussac, A doua lege a lui Gay-Lussac, diagrama stărilor, transformare izocoră, proces izotermic, proces izobar, valoarea unei cantități, Cantitatea de stat, termodinamică, temperatură, presiune, volum, gaz, schimbare de temperatură, dilatare termică, proprietate fizică, fizică

Suplimente asociate

Animații

Diagrama p-V-T

 • p - Presiune
 • V - Volum
 • T - Temperatură
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Temperatură constantă

 • p - Presiune
 • V - Volum
 • T = constantă

Privind diagrama p-V-T dinspre axa T, observăm o diagramă p-V bidimensională care descrie relația dintre presiune și volum la o temperatură constantă.

Dacă se comprimă un gaz menținut la o temperatură constantă, presiunea acestuia crește. Pentru aceasta, este nevoie ca în timpul comprimării, gazul să degaje căldură iar în timpul dilatării, să absoarbă căldură.

Această transformare este descrisă de legea Boyle-Mariotte, conform căreia la temperatură constantă presiunea unei mase de gaz ideal variază invers proporțional cu volumul.

Transformarea are loc de-a lungul izotermilor.

Volum constant

 • p - Presiune
 • V = constant
 • T - Temperatură

Privind diagrama pVT dinspre axa V, observăm o diagramă p-T bidimensională care descrie relația dintre temperatură și presiune la volum constant.

Dacă încălzim un gaz cu un volum constant presiunea acestuia va crește. Această transformare este descrisă de legea lui Charles, conform căreia presiunea unui gaz ideal cu un volum constant variază direct proporțional cu temperatura. Transformarea are loc de-a lungul izocorilor.

Presiune constantă

 • p = constantă
 • V - Volum
 • T - Temperatură

Privind diagrama pVT dinspre axa p, observăm o diagramă V-T bidimensională care descrie relația dintre temperatură și volum la o presiune constantă. Dacă încălzim un gaz aflat la presiune constantă, volumul acestuia va crește.
Această transformare este descrisă de legea Gay-Lussac, conform căreia la presiune constantă, volumul unei mase de gaz ideal variază proporțional cu temperatura. Transformarea are loc de-a lungul izobarilor.

Suprafață p-V-T

Relația dintre presiunea, volumul și temperatura unei cantități date a unui gaz ideal poate fi reprezentată într-un sistem de coordonate în trei dimensiuni. Stările de echilibru posibile determină o suprafață tridimensională. Gazele ideale pot exista în stările de echilibru de pe această suprafață. În consecință, cunoscând valoarea a doi dintre parametrii acestor stări, poate fi obținută și cea de-a treia. De exemplu cunoscând temperatura și presiunea, putem cunoaște și volumul.

Suplimente asociate

Cum funcționează aparatul de aer condiționat?

Aparatul de aer condiționat răcește aerul din interior prin extragerea căldurii și eliberarea acesteia în exterior.

Cum funcționează frigiderul?

Animația prezintă modul de funcționare al frigiderului.

Motor în doi timpi

Motorul în doi timpi este un tip de motor cu ardere internă, cu ciclul motor în doi timpi.

Motor în stea

Motoarele în stea sunt utilizate în principal în avioane și elicoptere.

Motor diesel

Motorul diesel a fost brevetat de inginerul german Rudolf Diesel în 1893.

Motorul în patru timpi Otto

Animația prezintă motorul cel mai adesea folosit la automobile.

Motorul Stirling - motor cu aer cald

Motoarele Stirling sunt cunoscute și ca motoare cu ardere externă. Spre deosebire de motoarele cu ardere internă (precum motorul Otto), aici arderea are loc...

Motorul Wankel

Un tip de motor rotativ de eficiență sporită.

Gheizer

Gheizerul este un izvor caracterizat prin izbucniri intermitente de apă și vapori.

Motorul cu abur al lui James Watt (secolul al XVIII-lea)

Motorul cu abur perfecţionat de James Watt a revoluţionat tehnica.

Structura apelor oceanice

Proprietățile fizice, flora și fauna oceanelor se schimbă în funcție de adâncimea acestora.

Termometru

Există diferite tipuri de instrumente pentru măsurarea temperaturii.

Topirea şi solidificarea

În timpul solidificării,între moleculele de apă se formează legături de hidrogen, rezultând o structură cristalină.

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Dilatarea termică a podurilor

Lungimea cadrelor metalice ale podurilor variază în funcție de temperatură.

Rețea cubică cu fețe centrate

Rețeaua cubică cu fețe centrate reprezintă rețeaua metalică cea mai compactă.

Rețea cubică cu volum centrat

Rețeaua cubică cu volum centrat este rețeaua metalică cea mai puțin compactă.

Rețea hexagonală

Metalele care formează rețele hexagonale sunt rigide și greu de prelucrat.

Added to your cart.