Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Curenții oceanici

Curenții oceanici

Circulația termohalină este un sistem global de curenți oceanici, care au o mare influență asupra climatului planetei noastre.

Geografie

Cuvinte cheie

curenți oceanici, oceanele lumii, mare, ocean, Circulație termohalină, , vânt, circulația atmosferică, forța Coriolis, flux, vânt polar, vânturile de vest, vânt alizeu, salinitate, densitate, hidrosferă, rece, cald, temperatură, Circuitul apei, climat, natură, mediu fizico-geografică, geografie

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre curenții de mai jos este un curent rece?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent cald?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent rece?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent rece?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent rece?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent cald?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent cald?
 • Care dintre curenții de mai jos este un curent cald?
 • În emisfera sudică în ce direcție sunt abătute obiectele aflate în mișcare de către forța Coriolis?
 • Pe ce criterii sunt clasificați curenții oceanici?
 • În cât timp efectuează o moleculă de apă o circulație termohalină completă?
 • În emisfera nordică în ce direcție sunt abătute obiectele aflate în mișcare de către forța Coriolis?
 • Ce efecte au curenții oceanici asupra climei terestre?
 • Ce determină mișcarea curenților oceanici?

Animații

Curenții oceanici

 • Cercul Polar Arctic
 • Tropicul Racului
 • Ecuator
 • Tropicul Capricornului
 • Cercul Polar Antarctic
 • Polul Sud
 • Polul Nord
 • Oceanul Atlantic
 • Oceanul Pacific
 • Oceanul Indian
 • Oceanul Arctic
 • Curentul Canarelor
 • Curentul Guineei
 • Curentul Labradorului
 • Curentul Golfului (Atlanticului de Nord)
 • Curentul Groenlandei de Est
 • Curentul Ecuatorial de Nord
 • Curentul Ecuatorial de Sud
 • Curentul Braziliei
 • Curentul Bengalului
 • Curentul Californiei
 • Curentul Oyashio
 • Curentul Kuroshio
 • Curentul Kurilelor
 • Contracurentul Ecuatorial
 • Curentul Humboldt
 • Curentul Somaliei
 • Curentul Agulha
 • Curentul Vânturilor de Vest
 • Curentul Austral de Vest
 • Curentul Austral de Est
 • Curentul Caraibilor
 • Curentul de coastă chinez
 • Curentul Norvegiei
 • Curentul Antarctic circumpolar
 • vânturile polare de nord-est
 • vânturile de vest
 • alizeele de nord-est
 • alizeele de sud-est
 • vânturile polare de sud-vest

Definițiile noțiunilor:

Circulația atmosferică: pe Pământ se disting trei sisteme mari de vânturi în ambele emisfere. Vânturile dominante se formează ca urmare a schimburilor de aer dintre zone cu presiuni atmosferice diferite. La Ecuator, vânturile dominante sunt alizeele direcționate spre est, la latitudinile mai înalte - vânturile de vest - iar la poli - vânturile polare direcționate tot spre est.

Alizeele: vânturi din centura tropicală care bat în apropierea suprafeței terestre. De la latitudinea de 30 de grade, din zonele cu presiune atmosferică ridicată, alizeele suflă către zone cu presiune atmosferică scăzută. Datorită efectului Coriolis cauzat de rotația Pământului, aceste vânturi bat în direcția nord-est în emisfera nordică și sud-est în emisfera sudică.

Vânturile de vest: vânturi care se formează între cercurile de la latitudinea de 30 de grade, cu presiune atmosferică crescută și cea de 60 de grade, cu presiune atmosferică scăzută.

Vânturi polare: vânturi care bat dinspre zonele polare cu presiune atmosferică ridicată către cercurile polare. Au în emisfera nordică direcția nord-est spre vest, iar în emisfera sudică, direcția sud-est.

Efectul Coriolis: forță de inerție rezultată din rotația Pământului. În emisfera nordică abate materialele aflate în mișcare în sensul acelor de ceasornic, iar în emisfera sudică, în direcție opusă sensului acelor de ceasornic.

Formarea apelor de adâncime

 • Ecuator
 • curent de suprafață
 • latitudine: 50°
 • ascensiunea apelor reci
 • curent de adâncime

Circulație termohalină

 • Cercul Polar Arctic
 • Tropicul Racului
 • Ecuator
 • Tropicul Capricornului
 • Cercul Polar Antarctic
 • Polul Sud
 • Polul Nord
 • Oceanul Atlantic
 • Oceanul Pacific
 • Oceanul Indian
 • Oceanul Arctic
 • vânturile polare de nord-est
 • vânturile de vest
 • alizeele de nord-est
 • alizeele de sud-est
 • vânturile polare de sud-vest

Modelul ideal

 • Cercul Polar Arctic
 • Tropicul Racului
 • Ecuator
 • Tropicul Capricornului
 • Cercul Polar Antarctic
 • Polul Sud
 • Polul Nord
 • ocean ipotetic unificat
 • continent ipotetic unificat
 • vânturile polare de nord-est
 • vânturile de vest
 • alizeele de nord-est
 • alizeele de sud-est
 • vânturile polare de sud-vest

Vânturi predominante

Animație

 • Ecuator
 • curent de suprafață
 • latitudine: 50°
 • ascensiunea apelor reci
 • curent de adâncime
 • vânturile polare de nord-est
 • vânturile de vest
 • alizeele de nord-est
 • alizeele de sud-est
 • vânturile polare de sud-vest

Narațiune

Prin curent oceanic se înțelege mișcarea permanentă într-o anumită direcție a apei oceanului, cauzată de vânt și de diferențele de densitate ale apei. Curenții oceanici sunt generați de vânturile majore ale circulației atmosferice, care suflă în general în aceeași direcție: alizee, vânturile de vest și vânturile polare. Direcția acestor vânturi este determinată de forța de rotație a Pământului, numită efectul Coriolis.

În situaţia ipotetică a existenţei pe Pământ a unui singur ocean și a unui singur continent, în sistemul de curenți care s-ar forma, alizeele din zona Tropicelor ar pune în mișcare în direcția est-vest stratul superior de câteva sute de metri al apei oceanului. Intrând în coliziune cu continentul, curenții s-ar împărți în două: o parte s-ar întoarce de-a lungul Ecuatorului, iar cealaltă parte, sub influența vânturilor de vest, și-ar schimba direcția nord-est şi sud-est.

Dacă ar ajunge din nou pe continent, s-ar despărți iar în două: o parte din curenţi s-ar întoarce către Ecuator, iar cealaltă ar fi direcționată de vânturile polare către vest. Astfel, în cele două emisfere se formează câte două cercuri de curenți interconectate, dar care se mișcă în direcții opuse.

Curenții oceanici sunt însă modificați de forma și poziția neregulată a continentelor. De exemplu, în emisfera sudică, cel de-al doilea cerc de curenți, înconjoară Pământul fără a veni în contact cu niciun continent, sub influența vânturilor de vest.

Curenții care se deplasează de la Ecuator către polii geografici transportă apă mai caldă decât apele din jurul lor: aceștia sunt numiți curenți oceanici calzi. Curenții care se deplasează dinspre polii geografici către Ecuator transportă apă mai rece decât apele din jurul lor: aceștia sunt numiți curenți oceanici reci.

Curenții nu se mișcă doar pe orizontală, ci și pe verticală. Animația prezintă curenții de suprafață și de adâncime ale unui ocean idealizat. Deplasările pe verticală sunt cauzate de diferențele de temperatură și de salinitate.
Apa mai caldă din apropierea Ecuatorului, datorită evaporării, are o salinitate şi o densitate mai mari. Deplasându-se către nord, apa se răcește, dar salinitatea rămâne constantă.
Deoarece densitatea sa este mai mare decât în masa de apă din adâncuri, apa de la suprafață coboară în bazinul oceanic și se întoarce către Ecuator sub forma unui curent rece de adâncime. Aici, masa de apă rece se ridică și cercul se închide.

În realitate, curenții oceanici de suprafață și de adâncime formează un circuit global de curenți, numit circulație termohalină. Intensitatea de circulaţie a apelor adânci este cea mai mare în apele adânci ale Atlanticului de Nord.
Acesta se află în în partea estică a Atlanticului de Nord, aproape de locul în care se sfârșește Curentul Golfului, unde se scufundă în adânc și își continuă drumul către sud sub formă de curent rece.

Înconjoară aproape tot Pământul și se ridică doar în două locuri: în Oceanul Indian și în Oceanul Pacific, de unde își continuă drumul sub formă de curent cald. O moleculă de apă înconjoară planeta în aproximativ 1000 de ani.

Curenții oceanici au o influență considerabilă asupra climei terestre. Media anuală a temperaturii zonelor de coastă atinse de curenții oceanici calzi creşte. În cazul curenților reci, temperatura medie este mai scăzută decât media anuală a temperaturii la acea latitudine. De exemplu, media anuală a
temperaturii în Europa de Vest, fără curentul Golfului, ar fi cu 5-10 grade mai scăzută.

Suplimente asociate

Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și cele reci, este influențată de un număr de factori, precum rotația...

El Niño

Un fenomen climatic periodic ce se produce în zona tropicală a Oceanului Pacific la fiecare cinci ani.

Aisberguri

Aisbergurile sunt blocuri de gheață din apă dulce care plutesc pe mare.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Desalinizarea apei de mare

Prin procesul de desalinizare se obține apă potabilă din apă de mare.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Forme de relief eoliene în stepe şi zonele litorale

Vântul, ca factor extern, joacă un rol important în erodarea şi crearea formelor de relief din stepe şi zonele litorale.

Ghețar (nivel mediu)

Ghețarul este o masă de gheață formată din zăpadă care se deplasează în mod constant și lent.

Harta fundului mărilor

Marginile plăcilor tectonice pot fi observate pe fundul mărilor.

Instrumente de navigație de-a lungul timpului

De-a lungul secolelor, s-au inventat numeroase instrumente ingenioase pentru navigația pe mare.

Mări și golfuri

Animația prezintă principalele mări și golfuri.

Maree

Mareea este o mișcare oscilatorie a apelor mărilor și oceanelor, al căror nivel crește și descrește alternativ, ca urmare a atracției Lunii.

Rândunica arctică

Rândunica arctică este pasărea care efectuează cea mai lungă migrație dintre toate speciile de păsări de pe Terra.

Straturile pădurilor

Stratificarea pe verticală a pădurilor depinde de tipul acestora.

Structura apelor oceanice

Proprietățile fizice, flora și fauna oceanelor se schimbă în funcție de adâncimea acestora.

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Tipuri de unde

Undele joacă un rol extrem de important în multe aspecte ale vieții noastre.

Tsunami

Valurile tsunami sunt valuri foarte înalte cu o putere de distrugere extraordinară.

Vânturile locale

Principalele tipuri de vânturi locale sunt brizele montane, brizele marine și vânturile descendente.

Zone climatice

Pământul este împărțit în zone geografice și climatice și de vegetație.

Glaciație

Utima eră glaciară s-a încheiat cu 13 mii de ani în urmă.

Added to your cart.