Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Circuitul carbonului

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Geografie

Cuvinte cheie

cărbune, ciclu, dioxid de carbon, legare de carbon, emisii de carbon, fotosinteză, producție de energie, descompunere, respirație, dezagregare, ardere, compusi carbonilici, sedimente bogate în carbon, hidrocarbură, animal, plantă, sol, metan, carbonați, bicarbonați, vulcan, organism, biologie, geografie

Suplimente asociate

Animații

Circuitul carbonului

 • emisie
 • legare
 • depozitare

Definiţiile termenilor​:

Carbon: Element chimic care are simbolul C şi este al şaselea element din tabelul periodic al elementelor. Este un element cunoscut şi folosit din cele mai vechi timpuri. În natură este prezent atât în stare liberă, cât şi sub formă de compuși.

Carbonul se găseşte de cele mai multe ori în formă compusă ca mineral carbonatic (de ex. calcar, magnezit, dolomit). În apă este prezent sub formă de carbonat şi bicarbonat dizolvat. Carbonul natural este de obicei de origine organică.
Cărbunele nu este un carbon elementar, ci un amestec de diferiţi compuşi de carbon. Țițeiul şi gazele naturale sunt alcătuite în principal din amestecuri de hidrocarburi. Diamantul este o structură cristalină de carbon care se găseşte în rocile vulcanice. Dioxidul de carbon este prezent în atmosferă în cantităţi mari. Carbonul constituie, de asemenea, o componentă a materiei organice a organismelor vii.

Fotosinteză: Proces vital prin care plantele, algele şi unele bacterii transformă materia anorganică în materie organică cu ajutorul luminii solare.

Organisme autotrofe: Organisme vii care produc compuşi organici din materii anorganice (dioxid de carbon, apă, ioni). Acest tip de organisme include plantele care folosesc dioxidul de carbon din atmosferă în timpul fotosintezei.

Organisme heterotrofe: Organisme vii care se hrănesc cu materii organice pe care le transformă în propria lor materie organică. Acestea includ regnurile Animalia şi Fungi.

Efect de seră: Capacitatea atmosferei de a reţine căldura. Radiaţia solară care ajunge pe suprafaţa Pământului este radiată înapoi în atmosferă. O parte din această energie este blocată în atmosferă de un „zid” exterior, format din gazele cu efect de seră din atmosferă care o reţin şi o radiază înapoi spre suprafaţă.
În lipsa acestui fenomen, temperatura medie de pe Pământ ar fi cu aproximativ 40 °C mai scăzută. Emisiile de dioxid de carbon cresc ca urmare a activităţii umane şi intensifică efectul de seră, fapt ce poate cauza încălzirea globală.

Animație

 • fotosinteză - Este un proces vital care are loc în plante, alge şi unele bacterii, în timpul căruia materia anorganică este transformată în materie organică sub efectul luminii solare.
 • plante cultivate
 • vegetație naturală
 • vegetație acvatică
 • radiaţie solară
 • roci carbonatice (calcar, dolomit)
 • sol (grohotiș, materii organice descompuse)
 • sedimente de carbonați
 • apă (carbonați dizolvaţi și hidrocarbonați)
 • atmosferă (dioxid de carbon, metan)
 • cărbune
 • hidrocarbură
 • organisme vii
 • respirație
 • dezagregare
 • ardere
 • erupție vulcanică
 • emisii industriale
 • emisii generate de trafic
 • emisii agricole
 • ardere
 • fotosinteză
 • emisii de CO₂
 • ingestia hranei
 • descompunere
 • câteva zile - zeci de mii de ani
 • activitate vulcanică
 • ploaie acidă
 • scurgere
 • formarea cărbunelui și a hidrocarburilor
 • descompunerea coralilor și a planctonului
 • descompunere
 • roci carbonate
 • magmatism
 • emisii de CO₂
 • tectonica plăcilor
 • milioane de ani
 • emisii generate de trafic
 • emisie industrială
 • arderea cărbunelui și a hidrocarburilor
 • eroziunea solului
 • fotosinteză
 • emisii agricole
 • arderea pădurilor
 • emisie
 • legare
 • depozitare

Circuitul biologic al carbonului

 • ardere
 • fotosinteză
 • emisii de CO₂
 • ingestia hranei
 • descompunere
 • câteva zile - zeci de mii de ani

Circuitul geologic al carbonului

 • activitate vulcanică
 • ploaie acidă
 • scurgere
 • formarea cărbunelui și a hidrocarburilor
 • descompunerea coralilor și a planctonului
 • descompunere
 • roci carbonate
 • magmatism
 • emisii de CO₂
 • tectonica plăcilor
 • milioane de ani

Intervenție umană

 • emisii generate de trafic
 • emisie industrială
 • arderea cărbunelui și a hidrocarburilor
 • eroziunea solului
 • fotosinteză
 • emisii agricole
 • arderea pădurilor

Narațiune

Cantitatea de elemente chimice de pe Pământ este relativ constantă, însă distribuţia şi migraţia lor se schimbă atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung datorită proceselor naturale şi a intervenţiilor umane. În natură, substanţele chimice fac parte dintr-un ciclu constant, suferă diverse modificări şi iau forme variate.

Carbonul este unul dintre elementele cele mai frecvente de pe Pământ: este una dintre principalele componente ale atmosferei, rocilor şi organismelor vii. Circuitul carbonului este un proces complex, carbonul fiind prezent în toate organismele vii.

Carbonul este prezent în cantităţi semnificative şi în mediul neviu, ca de exemplu în roci carbonatice, combustibili fosili, atmosferă, materii organice în descompunere şi în hidrosferă.

Conţinutul de dioxid de carbon al aerului reprezintă sursa de carbon a organismelor vii. Organismele autotrofe, care utilizează dioxidul de carbon din atmosferă, leagă carbonul folosind energia luminii solare şi îl transformă în materie organică. Acest proces se numeşte fotosinteză.

Substanţele din circuitul carbonului pot părăsi circuitul pentru perioade mai lungi sau mai scurte. Microorganismele descompun materia organică moartă a plantelor şi animalelor; cea mai mare parte a conţinutului de carbon se eliberează în atmosferă sub formă de dioxid de carbon, iar o mică parte este transformată în carbonați, dizolvându-se în apa mării.

În sol, materia organică se dezintegrează sub acţiunea microorganismelor, formându-se şi acumulându-se diferiţi compuşi ai humusului. Dacă procesele de dezintegrare sunt inhibate pentru o perioadă măsurabilă pe o scară de timp geologică, materia organică se transformă în cărbune şi hidrocarburi.

În timpul proceselor vitale, organismele vii transformă o parte din compuşii lor de carbon în dioxid de carbon care este eliberat în aer. Acesta este procesul de respiraţie. Carbonul care ajunge din nou în aer devine din nou o sursă de carbon pentru plante.

Circuitul carbonului este influenţat şi de alţi factori, cum ar fi activitatea vulcanică, arderea, dezintegrarea organismelor moarte şi eroziunea rocilor.

Activităţile umane afectează, de asemenea, circuitul carbonului. Astfel, arderea lemnului, a cărbunelui şi a petrolului, precum şi sectorul de transport şi activitatea industrială generează o cantitate semnificativă de dioxid de carbon.
Aceste activităţi afectează echilibrul ecosistemului Pământului, deoarece nivelurile crescute de dioxid de carbon contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră care duc la încălzirea globală.

Suplimente asociate

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul azotului

Bacteriile fixează azotul atmosferic care este apoi folosit de organismele vii sub formă de compuși.

Circuitul fosforului

Circuitul fosforului în natură reprezintă procesul de circulație continuă a fosforului în litosferă, hidrosferă și biosferă.

Circuitul oxigenului

Pe Pământ, oxigenul, element indispensabil majorității viețuitoarelor, se găsește într-un circuit continuu.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Acid carbonic (H₂CO₃)

Lichid inodor și incolor obținut prin dizolvarea dioxidului de carbon în apă.

Activitate vulcanică

În timpul activității vulcanice, din scoarța terestră erupe la suprafață magma.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Dioxid de carbon (CO₂) (nivel începător)

Gaz inodor și incolor, mai greu decât aerul, necesar pentru fotosinteza plantelor.

Dioxid de carbon (CO₂) (nivel mediu)

Gaz inodor și incolor, mai greu decât aerul, necesar pentru fotosinteza plantelor.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Mineritul subteran

Spre deosebire de mineritul de suprafață, în mineritul subteran straturile care acoperă minereul de cărbune nu sunt înlăturate, cărbunele fiind extras din...

Monoxid de carbon (CO) (nivel mediu)

Gaz inodor și incolor care în concentrație mare este foarte toxic pentru oameni și animale.

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Formarea stratovulcanilor

Stratovulcanii sunt formați din straturi de cenușă vulcanică, fragmente de rocă și lavă.

Added to your cart.