Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Biologie

Cuvinte cheie

celulă, organelle de celule, organite, eucariotă, membrana celulara, perete celular, nucleu, citoplasmă, Aparatul Golgi, cloroplast, endoplasmatic, mitocondrie, reticul endoplasmatic, schelet celular, vacuole, ADN, ticaloid, peretele celular al plantei, veziculă, granum, matrice intracelulară, sclerocit, cromatină, histone, dublu strat lipidic, membrana nucleară, reticul endoplasmatic neted, reticul endoplasmatic rugos, ribozom, organism, citologie, plantă, animal, biologie, _javasolt

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre organismele enumerate mai jos NU sunt eucariote?
 • Care organit reprezintă „centrala energetică” a celulei?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele enumerate mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care organit constituie un sistem de membrane interconectate în celulă și are rol important în sinteza proteinelor?
 • În care organit are loc fotosinteza?
 • În care organit are loc descompunerea substanțelor de care celula nu mai are nevoie?
 • Care organit conține cromatină?
 • În care organit are loc procesul catabolic?
 • Adevărat sau fals? Membrana celulară este alcătuită dintr-un singur strat de membrană compus din molecule de amidon.
 • Adevărat sau fals? Cloroplastul este delimitat de o membrană dublă?
 • Adevărat sau fals? Pe suprafața reticulului endoplasmatic rugos se găsesc ribozomi.
 • Adevărat sau fals? Celulele procariote conțin nucleu.
 • Adevărat sau fals? Fiecare celulă animală este înconjurată de perete celular alcătuit din celuloză.
 • Adevărat sau fals? Vacuola are rol important în reglarea presiunii de turgescență din interiorul celulei vegetale.
 • Adevărat sau fals? Citoscheletul asigură poziționarea și deplasarea organitelor în celule.
 • Adevărat sau fals? Mitocondriile au rol în procesele de anabolism.
 • Din ce substanță este format peretele celular vegetal?
 • Din ce tip de molecule este alcătuit bistratul lipidic al membranei celulare?

Animații

Celule

 • celulă animală
 • celulă vegetală
 • cloroplast
 • perete celular
 • vacuolă
 • nucleu
 • mitocondrie
 • membrană celulară
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic
 • aparatul Golgi

Celulă animală

 • nucleu
 • mitocondrie
 • membrană celulară
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic
 • aparatul Golgi
 • veziculă
 • citoschelet

Celulă vegetală

 • cloroplast
 • perete celular
 • vacuolă
 • nucleu
 • mitocondrie
 • membrană celulară
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic
 • aparatul Golgi
 • veziculă
 • citoschelet

Membrană celulară

 • moleculă de fosfatidă
 • proteină membranară

Nucleu

 • nucleol
 • cromatină
 • membrană nucleară
 • por nuclear

Membrană nucleară

 • proteine formatoare de pori
 • membrană lipidică externă
 • membrană lipidică internă

Reticul endoplasmatic

 • reticul endoplasmatic rugos
 • reticul endoplasmatic neted
 • ribozom
 • membrană nucleară

Aparatul Golgi

 • compartiment cis
 • compartiment trans

Plastidă

 • membrană externă
 • membrană internă
 • grană
 • tilacoid

Mitocondrie

 • membrană externă
 • membrană internă

Cromatină

 • schelet proteic
 • histone
 • ADN

Narațiune

Animalele și plantele reprezintă două grupe principale de organisme eucariote.
Plantele vasculare sunt formate din organe, precum frunza. Organele sunt constituite din țesuturi, iar țesuturile din celule cu structuri și funcții asemănătoare.
Animația prezintă structura unei celule a țesutului asimilator. Aceste celule se găsesc în frunze și realizează fotosinteză intensivă.

Eumetazoarele sunt animale formate din organe și țesuturi. Din această grupă face parte și omul. Animația prezintă structura unei celule a ficatului uman.

Comparând celulele animale și vegetale tipice se pot observa asemănări și deosebiri. Ambele tipuri de celule conțin nucleu, un sistem complicat de membrane, numit reticul endoplasmatic și aparat Golgi. Conțin, de asemenea, citoschelet și citoplasmă înconjurată de membrana celulară.

În cazul celulelor vegetale, membrana celulară este delimitată de perete celular compus din celuloză. În plus, celulele vegetale conțin o cavitate umplută cu suc celular, numită vacuolă, și cloroplaste fotosintetizatoare.

Nucleul este delimitat de membrana nucleară, iar în interiorul acestuia se află nucleolul la nivelul căruia are loc formarea ribozomilor. Nucleul este format în mare parte din cromatină.

Cromatina este alcătuită din ADN înfășurat pe proteine histonice. ADN-ul codifică proteinele determinând astfel proprietățile celulei și ale întregului organism.

Membrana nucleară este o membrană dublă, în interiorul căreia se găsesc pori alcătuiți din proteine. Prin aceștia are loc transportul substanțelor între citoplasmă și nucleu.

Reticulul endoplasmatic este continuat de stratul exterior al membranei nucleare. Partea apropiată de nucleu a reticulului endoplasmatic este rugoasă și pe suprafața ei se găsesc ribozomii care sintetizează moleculele proteice. Pentru aceasta, folosesc ca model moleculele de ARN mesager care sunt copii ale ADN-ului în nucleu. Suprafața netedă a reticulului endoplasmatic are rol important în sinteza lipidelor și în detoxifiere, aici având loc descompunerea anumitor substanțe dăunătoare.

Proteinele produse de ribozomi în reticulul endoplasmatic rugos trec prin procese de maturare în aparatul Golgi. Acesta are rol important în transportarea la destinație a proteinelor eliberate de celulă.

Membrana celulară este constituită din molecule de fosfatidă. Capul moleculei de fosfatidă este polar, adică hidrofilic, iar coada este nepolară, adică hidrofobă. Părțile hidrofobe se orientează una către cealaltă și împing apa în afară formând astfel un strat dublu. Fosfatidele se deplasează liber în interiorul unui strat însă rar părăsesc stratul, din această cauză membrana lipidică este un lichid bidimensional. În membrana celulară se găsesc și proteine membranare cu funcții variate: unele formează canale, iar altele acționează ca receptori care leagă molecule de semnalizare.

Cloroplastul este o componentă importantă a celulei vegetale, el realizând fotosinteza. Este delimitat de o membrană dublă, pliurile membranei interne formând discuri membranare, numite tilacoide. Tilacoidele conțin complexe de proteine importante în fotosinteză și formează structuri suprapuse, numite grane.

Mitocondriile sunt prezente atât în celulele animale, cât și în cele vegetale. Ele sunt numite „centrale energetice” ale celulei deoarece, în timpul proceselor catabolice, produc o cantitate mare de ATP responsabilă de alimentarea cu energie a celulei.

Organismele vii sunt caracterizate de organizarea celulelor. Celulele sunt unitățile de bază ale vieții, fiind organisme vii, dar luate separat, nici una din părțile componente ale celulei nu supraviețuiește.

Suplimente asociate

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Bacterii (grad avansat)

Bacteriile sunt organisme unicelulare fără nucleu, cu lungimea de câțiva micrometri.

Virusuri

Virusurile sunt alcătuite din proteine și ADN sau ARN. Virusurile reprogramează celulele...

Enzime

Enzimele sunt molecule proteice cu rol important în catalizarea reacțiilor biochimice....

NAD, NADP, NADPH

NAD este o coenzimă cu rol important în principal în procesele catabolice, iar NADP joacă...

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de...

Structura celulelor procariote și eucariote

În lumea vie există două tipuri de celule de bază: celule procariote și eucariote.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea...

Added to your cart.