Coșul dvs. este gol.

Cumpără

Cantitate: 0

Total: 0,00

0

Apă (H₂O)

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Chimie

Cuvinte cheie

apă, oxid dihidrogen, amfoter, legături de hidrogen, dipol, polar, condiția vieții, formă de V, formă moleculară, soluție, de apă dulce, apă potabilă, apă minerală, apa sărată, Chimie anorganică, moleculă, chimie

Suplimente asociate

Topirea şi solidificarea

În timpul solidificării,între moleculele de apă se formează legături de hidrogen, rezultând o structură cristalină.

Ion hidroniu (H₃O⁺)

Ion complex responsabil pentru aciditatea unui soluții.

Ion hidroxid (OH⁻)

Ion complex format prin cedarea unui proton de către o moleculă de apă.

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Știința lumânării

Lumânarea a fost folosită de umanitate pentru iluminat încă din Antichitate.

Acid carbonic (H₂CO₃)

Lichid inodor și incolor obținut prin dizolvarea dioxidului de carbon în apă.

Azot (N₂) (nivel mediu)

Azotul este un gaz incolor, inodor și nereactiv, care constituie 78,1% din atmosfera Pământului.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Cum funcționează cuptorul cu microunde?

Animația prezintă structura și modul de funcționare ale cuptoarelor cu microunde.

Cum funcționează uscătorul de păr?

Animația prezintă structura și modul de funcționare al uscătoarelor de păr.

Curenții oceanici

Circulația termohalină este un sistem global de curenți oceanici, care au o mare influență asupra climatului planetei noastre.

Exercițiu cu molecule II (Polaritate)

Un exercițiu pentru exersarea polarității moleculelor.

Fierbere și evaporare

Ce se întâmplă cu un lichid în timpul fierberii și evaporării? De ce depinde punctul de fierbere al unui lichid?

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Harta fundului mărilor

Marginile plăcilor tectonice pot fi observate pe fundul mărilor.

Mări și golfuri

Animația prezintă principalele mări și golfuri.

Peroxid de hidrogen (H₂O₂)

Peroxidul de hidrogen este compusul hidrogenului și oxigenului, fiind un lichid incolor și inodor, mai greu decât aerul.

Structura apelor oceanice

Proprietățile fizice, flora și fauna oceanelor se schimbă în funcție de adâncimea acestora.

Sulfură de hidrogen (H₂S)

Gaz toxic incolor cu miros caracteristic de ouă stricate. Se găsește în unele ape minerale și ape termale.

Tensiunea superficială

Tensiunea superficială este proprietatea lichidelor de a lua o formă cu suprafața cea mai mică posibilă.

Dizolvarea clorurii de hidrogen (HCL) în apă

Soluția apoasă a clorurii de hidrogen se numește acid clorhidric.

Hidrogen (H₂)

Gaz incolor și inodor, mai ușor decât aerul. Este elementul cel mai răspândit în univers.

Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Reacția hridogenului cu oxigenul

Oxihidrogenul este un amesctec de oxigen și hidrogen, a cărui ardere este însoțită de explozie.

Added to your cart.