MS-9329

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Írás

Livro de exercícios

Mozaik Kiadó
MS-9329 - Edição 1, 32 páginas

Autores: Kriston-Bordi Zsuzsanna

Currículo: NAT 2007

A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.
Versão digital HOME
Publicação digital para utilizar em casa
4.41 EUR
CLASSROOM Versão digital
Publicação digital concebida para utilização na escola, com quadros interativos.
22.00 EUR
Added to your cart.