Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Oś liczbowa

Oś liczbowa

Dodawanie, odejmowanie, liczby ujemne i zbiory liczb - ćwiczenia za pomocą ciekawych zadań.

Matematyka

Rozwijający umiejętności, Instrukcyjny

HTML5

Etykiety

Liczba, Oś liczbowa, przerwa, operacja, Przedział liczb, punkt startowy, punkt, grupa, Sekwencja, liczba całkowita, sąsiednie numery, liczba ujemna, liczba dodatnia, punkt końcowy, sekcja

Powiązane narzędzia

Added to your cart.