Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Dzisiejsza edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami, gdyż jej tradycyjna forma już nie wystarcza. Metoda przekazywania wiedzy jest równie ważna jak to, czego uczymy przyszłe pokolenia uczniów.
Dla nauczycieli

mozaBook - Edukacyjny software prezentacyjny na tablice interaktywne. Spektakularne treści, interaktywne aplikacje wizualizujące nauczane treści i rozwijające umiejętności oraz wirtualne laboratoria pomagają w rozbudzaniu zainteresowania uczniów i w zdobywaniu wiedzy.

mozaMap - Atlasy cyfrowe tego interaktywnego oprogramowania map poszerzają narzędzia do nauki geografii i historii. Elementy z różnych map mogą być dowolnie zestawiane, co znacznie upraszcza prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Dla uczniów

mozaWeb - Podręczniki cyfrowe, interaktywne dodatkowe treści i aplikacje związane z przedmiotami są dostępne w dowolnym miejscu w trybie online, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

mozaBook tablet - Uczniowie mogą wszędzie zabierać ze sobą swoje cyfrowe podręczniki i korzystać z nich w trybie offline. Na lekcji mogą podłączać się do programu mozaBook, uruchomionego na tablicy interaktywnej i mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Dla szkół

mozaLog - E-dziennik oraz system informacji edukacyjnej na jednolitym interfejsie pozwala na wykonywanie codziennych zadań, związanych z przetwarzaniem danych i prac organizacyjnych.Znacznie zmniejsza obciążenie pracami administracyjnymi, może być efektywnym narzędziem w komunikacji w ramach instytucji i z rodzicami.

School membership - Zalety członkostwa instytucji: statystyki na poziomie szkoły, zarządzanie licencjami na poziomie szkoły, pomoc online, promocyjne zakupy.

Jaki produkt będzie dla mnie najlepszy?
Dla nauczycieli

Do wizualizacji zajęć lekcyjnych i wspólnej pracy z uczniami

Dla uczniów

Do nauki w domu, na komputer osobisty i tablet

Dla szkół

Członkostwo szkoły partnerskiej ze szkoleniem i rabatem przy zakupie

Oferowane przez mozaBook możliwości wykonania ilustracji, animacji i pomysłowych prezentacji wzbogacają narzędzia dydaktyczne. Nauczyciele mogą tworzyć swoje zeszyty lub korzystając z podręczników, mogą tworzyć interaktywne e-książki zaledwie kilkoma kliknięciami. Wbudowana galeria zawiera liczne ilustracje, stworzone przez naszych ilustratorów, które można dowolnie formatować. Są one grupowane według tematów i przedmiotów.

W naszym sklepie internetowym dostępnych jest kilka wersji programu dla uczniów, nauczycieli i do korzystania z niego w salach lekcyjnych.

Więcej

Własne digitalne podręczniki

Jeżeli nauczyciel dysponuje elektroniczną wersją drukowanego podręcznika w formacie PDF, nie pozostaje nic innego jak otworzenie go w mozaBook. Program automatycznie rozpozna elementy ilustracyjne publikacji, które na zajęciach lekcyjnych powiększy na kliknięcie. Nauczyciel sam może przygotowywać fragmenty stron, które na lekcjach chciałby zaprezentować w powiększeniu. Analizując treść publikacji, mozaBook sugeruje, które interaktywne treści mogą być jeszcze dodane do danego materiału nauczania. Nauczyciel ma możliwość odtworzenia sugerowanych treści, zaakceptowania ich lub odrzucenia oraz samodzielnego wyszukania innych treści (modele 3D, edukacyjne filmy wideo, materiały dźwiękowe, ilustracje) w mediatece mozaBook, na swoim komputerze lub w internecie, które może umieścić w formie ikon na marginesie przygotowanego materiału lekcyjnego i jednym kliknięciem może je otworzyć i zaprezentować uczniom.

Modele 3D

Jeżeli model 3D łączy się z tematem lekcji, to możesz go odtworzyć bezpośrednio ze swojego web podręcznika
klikając na małą ikonkę 3D. Modele znajdziesz także posegregowane w dodatkowych treściach extra.

W dowolnie obracanych, skalowanych modelach znajdują się narracje, wbudowane animacje oraz zadania, które pomagają opracować dany materiał. Napisy prezentowanych konstrukcji i przekrojów dostępne są w wielu językach, dzięki czemu pomagają w nauce języków obcych.

Wszystkie modele 3D

Narzędzia i Gry

Łatwiejsze przyswajanie materiału nauczania jak również pogłębianie wiedzy poprzez zabawę możliwe jest dzięki tematycznym aplikacjom powiązanym z ponad 70 przedmiotami. Narzędzia przygotowane dla uczniów nauczania początkowego kładą nacisk na rozwój zdolności. Dla uczniów wyższych klas oferują pomoc w nauce w formie narzędzi wizualizujących i doświadczalnych. W niektórych narzędziach znajdują się animowane zadania, dzięki którym nauka jest zabawą. Narzędzia dostępne są w ramach programu mozaBook, jak również dla uczniów do nauki w domu na przygotowanej do tego stronie internetowej mozaWeb.

Wszystkie narzędzia

Edytor testów

Przy pomocy edytora testów nauczyciele w prosty sposób mogą na mozaWeb układać indywidualne, spektakularne zestawy zadań. Mogą wybierać spośród licznych, wbudowanych rodzajów zadań (wybór jednorazowy i wielokrotny, dobieranie w pary, łańcuchy par, układanie na mapach, wypełnianie tabel, zbiory, itp.). Jeden zestaw może składać się z wielu rodzajów zadań. Można również ustawiać czas ich rozwiązania.

Do przygotowywania ćwiczeń można wykorzystać ilustracje, filmy wideo i pliki dźwiękowe oraz liczne, wstępnie zaprojektowane szablony. Dzięki ich zastosowaniu nauczyciel może jeszcze bardziej urozmaicić przygotowywane zestawy zadań.

Przygotowane zestawy zadań mogą posłużyć jako praca domowa, którą ucznowie mogą wykonać bezpośrednio na stronie mozaWeb. Zestawy zadań mogą być również wklejane do publikacji mozaBook.

Interaktywne treści (modele 3D, filmy edukacyjne, ilustracje, dźwięki), wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych oraz tematyczne aplikacje mozaTools dostępne są również online. Pomagają one nauczycielom w przygotowaniu się do zajęć, a uczniom pomagają w nauce poza murami szkoły. Uczniowie mogą też rozwiązywać w domu, w trybie online, utworzone przez nauczycieli arkusze zadań przesłane jako praca domowa.

Będący efektem naszej wieloletniej pracy e-dziennik to system informacyjny pozwalający na zarządzanie wszystkimi danymi, które pojawiają się w codziennym życiu szkoły i na rozwiązywanie spraw organizycyjnych w jednym i tym samym miejscu. Dzięki temu nie trzeba już prowadzić tradycyjnego, papierowego dziennika.

Więcej

Added to your cart.