Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Wieś leśno-łanowa (łańcuchówka) (fragment)

Działki osad stawianych w dolinach, wiły się wąskim pasmem za stojącymi obok siebie domami.

Harfa

Harfa jest jednym z najstarszych instrumentów strunowych szarpanych.

Obwód drukowany

Pozwala na masową produkcję obwodów układu elektrycznego i na zmniejszenie ich rozmiarów.

Ubiory z epoki nowożytnej w zachodniej Europy (XIX w.)

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol zawierający 4 atomy węgla, używany jako rozpuszczalnik przy produkcji kosmetyków, jak równiż jako paliwo.

Bitwa pod Belgradem (4-22 lipca 1456 r.)

Południowe bicie w dzwony upamiętnia jedno z legendarnych oblężeń zamku podczas bitwy pomiędzy węgierskimi a tureckimi wojskami w XV wieku.

Bitwa pod Mohaczem (29 sierpnia 1526.)

Druzgocąca klęska poniesiona na równinie pod Mohaczem była wydarzeniem zamykającym średniowieczny okres historii Węgier.

Średniowieczny żołnierz chiński

Żołnierze narodu "zza Muru" posiadali prymitywne rodzaje broni.

Starożytny senator rzymski z żoną

Członkowie senatu, znajdujący się na szczycie hierarchii społecznej w starożytnym Rzymie, nosili togę ozdobioną purpurowym szlakiem.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Fletnia Pana

Starożytny instrument dęty składający się z kilku drewnianych, wydających dźwięki, piszczałek.

Topografia historyczna (znane postacie - historia powszechna)

To zadanie pomoże nam ustalić, z jakimi miejscem lub miejscami związane są ważne postacie z historii powszechnej.

Puryna (C₅H₄N₄)

Puryna jest heterocyklicznym związkiem organicznym z zawartością azotu. Jest podstawą dwóch zasad azotowych adeniny i guaniny

Gitara

Instrument o zmiennej formie, należący do grupy instrumentów strunowych szarpanych.

Trąbka

Trąbka to stosowany w muzyce zachodniej instrument o najwyższej tonacji, ze stożkowym ustnikiem, nazywany inaczej instrumentem dętym blaszanym.

Tlen (O₂) (podstawowy)

Najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na Ziemi, najważniejszy element życia.

Azot (N₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz bierny chemicznie, jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości).

Tlenek węgla CO) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych złym stanem urządzeń...

Dwutlenek węgla (CO₂) (podstawowy)

Bezbarwny, bezwonny gaz o większej gęstości od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Bell X-1

The Bell X-1 was the first manned aircraft to exceed the speed of sound in level flight.

Added to your cart.