Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Ubiory zachodniej Europy w latach 1980

Ubiory zdradzają sposób życia i kulturę ludności danej epoki i obszarów.

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania są w stałej cyrkulacji.

Radiowóz policyjny

Dzięki animacji można poznać konstrukcję i działanie radiowozu policyjnego.

Bromek srebra (AgBr)

Jasnożółty, krystaliczny związek chemiczny, który rozkłada się pod wpływem światła.

Amyloza ((C₆H₁₀O₅) n)

Jest jednym z podstawowych składników ziaren skrobi. Cząsteczka amylozy to śrubowo skręcony łańcuch złożony z merów alfa-D-glukozy.

Fibroina

Fibroina należy do grupy białek fibrylarnych. Powstaje z wydzieliny kokonu jedwabnika.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza jest jednym ze stereoizomerów glukozy, w tym D-glukozy.

Kwas siarkowy (H₂SO₄)

Bezbarwna, oleista ciecz o silnie utleniających właściwościach, stosowana w wielu procesach przemysłowych.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Jodek srebra (AgI)

Nieorganiczny związek chemiczny o żółtym zabarwieniu, który powstaje jako sól kwasu jodowodorowego i srebra.

Chlorek sodu (NaCl)

Jest podstawowym składnikiem soli kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej. Niezbędny dla żywych organizmów.

Budowa bloku z wielkiej płyty

Rosnące jak grzyby po deszczu bloki mieszkalne były montowane na placach budów z gotowych prefabrykatów produkowanych w fabrykach domów.

Organizacje polityczne i gospodarcze

W minionych latach powstało wiele politycznych i gospodarczych organizacji, zrzeszających kraje z całego świata.

Aldehyd glicerynowy (C₂H₅NO₂)

Gliceryd aldehydowy jest związkiem chemicznym aktywnym optycznie, najprostszą aldozą.

Porównanie halogenów

Pierwiastki chemiczne VII głównej grupy układu okresowego: fluor, chlor, brom, jod, astat. Astat jest znany tylko w postaci izotopu radioaktywnego.

Porównanie halogenowodorów

W związkach halogenów i wodoru atomy łączą się wiązaniami kowalencyjnymi tworząc cząsteczki polarne.

Alanina (C₃H₇NO₂)

Jest aminokwasem niepolarnym alifatycznym. Cząsteczki o konfiguracji L i D są swoim lustrzanym odbiciem.

Recsk

Do obozu pracy, zwanego również węgierskim gułagiem, w czasach dyktatury Rakosiego deportowano około 1500 osób.

Added to your cart.