Odsalanie wody morskiej

Odsalanie jest metodą uzyskiwania wody pitnej z wody morskiej.

Wiatrak głowicowy (górno-obrotowy)

Wiatrak przekształcający energię wietrzną na energię kinetyczną jest zdolny do...

Charakterystyczne źródła światła w mieszkaniach i gospodarstwach domowych.

Animacja przedstawia działanie i właściwości źródeł światła stosowanych w mieszkaniach,...

Huta aluminium

W hutach aluminium, w procesie elektrolizy, z tlenku glinu otrzymuje się aluminium hutnicze.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej...

Wydobywanie gazu ziemnego spod dna morza (Norwegia)

Wydobywająca gaz ziemny platforma wiertnicza Troll A jest największą morską platformą na...

Górnictwo w ​​czasie rewolucji przemysłowej

Ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na surowce rozwijającego się dynamicznie...

Starożytny rzymski akwedukt i droga

Sieć akweduktów i dróg przebiegające przez całe imperium rzymskie była doskonałym...

Młyn wodny

Urządzenie mechaniczne, wykorzystujące energią wodną miało wielorakie zastosowanie już w...

Jak działa kran?

Animacja w doskonały sposób prezentuje trzy podstawowe zasady działania kranu.

Elektrownia wodna (Zapora Hoovera, USA)

Wybudowana w USA, na rzece Colorado, ogromna zapora wodna otrzymała swoją nazwę od...

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego...

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni...

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Dom pasywny

Dom pasywny zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach bez stosowania tradycyjnych...

Kopalnia podziemna (głębinowa)

W przeciwieństwie do kopalni odkrywkowych tu nie usuwa się warstwy powierzchniowej: złoża...

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne)...

Morska platforma wiertnicza

Znajdujący się wewnątrz konstrukcji długi rurociąg wnika pod dno akwenu aż do warstw...

Turbina wodna, generator

Przetwarza energię kinetyczną wody w energię elektryczną.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i...

Added to your cart.