Obliczanie obwodu, obszaru, powierzchni i objętości

Ta animacja przedstawia wzory, za pomocą których możemy obliczyć obwód i powierzchnię...

Bryły obrotowe

Jeśli obrócimy płaską figurę geometryczną wokół prostej na jej płaszczyźnie, otrzymamy...

Przekształcenia geomeryczne

Animacja prezentuje odbicia na płaszczyźnie (na prostą) i w przestrzeni (na płaszczyznę).

Zadania z wagą

Ciekawe logiczne zadanie polegające na znalezieniu jednego odmiennego ciężaru spośród...

Wzory skróconego mnożenia

Możemy również wizualizować treść tożsamości algebraicznych.

Zagadki szachowe

Rozwiązywanie na lekcjach matematyki zagadek szachowych przyczynia się do rozwijania...

Przestrzenny układ współrzędnych

Układ współrzędnych z przestrzennymi wykresami poglądowymi i z zadaniami rozwijającymi...

Przekształcenie geomeryczne (obrót)

Animacja prezentuje obracanie na płaszczyźnie ( wokół punktu) i w przestrzeni (wokół...

Przekształcenie geomeryczne (przesunięcie)

Animacja prezentuje na płaszczyźnie i w przestrzeni odbywające się przesunięcia.

Złudzenie optyczne

Złudzenie optyczne jest efektem błędnej oceny obrazu przez nasz mózg.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Zacieniona układanka 3D

W ramach ciekawej i kolorowej gry możemy rozwijać widzenie przestrzenne sprawdzając...

Która godzina?

Dzięki tej grze możemy ćwiczyć korzystanie z zegarów analogowych i cyfrowych.

Pokój Amesa

To szczególne pomieszczenie, które pokazuje oddziaływanie odczuwalnej odległości na...

Ciekawe płaszczyzny

Wstęga Möbiusa i butelka Kleina są takimi szczególnymi dwuwymiarowyi przestrzeniami,...

Odbicie światła i refrakcja

Promień światła załamuje się lub odbija na granicy dwóch ośrodków o różnych wskaźnikach...

Na ile części podzielą przestrzeń 3 płaszczyzny?

3 płaszczyzny można rozłożyć w przestrzeni na różne sposoby. Zbadajmy, w którym przypadku...

Objętość czworościanu

Wyliczenie objętości czoworścianu rozpoczynamy od wyliczenia objętości graniastosłupa.

Tangram 3D

Przy pomocy animacji możliwe jest wypróbowanie szczególnej odmiany układanki pochodzenia...

Kostka do gry

Prostymi kostkami do gry można rozwiązywać wiele zadań z dziedziny statystyki i z...

Added to your cart.