System wiatrów monsunowych

Latem monsun niesie opady od strony morza na ląd.

Obieg tlenu w przyrodzie

Tlen niezbędny dla większości żywych organizmów na Ziemi, pozostaje w ciągłej cyrkulacji.

Obieg fosforu w przyrodzie

Fosfor jest ważnym dla organizmów żywych mikroelementem będącym w ciągłej cyrkulacji na...

Lodowiec górski (poziom średni)

Lodowiec jest powstałą ze śniegu masą lodu, która pozostaje w ciągłym, powolnym ruchu.

Gejzer

Gejzer okresowo wyrzuca, w formie fontanny, słup gorącej wody i pary wodnej.

Zlodowacenie

Ostatnia epoka lodowa zakończyła się 13 tysięcy lat temu.

Fiord

Głębokie zatoki morskie otoczone skałami i wcinające się w głąb lądu, które powstały z...

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim...

Obszary krasowe (poziom średni)

Na obszarach krasowych powstają różne formy krasowe, jak np. doliny czy stalagmity.

Wiatry lokalne

Do najważniejszych typów wiatrów lokalnych zaliczamy wiatry górsko-dolinowe, wiatry...

Cyklony tropikalne

Cyklony są wirami powietrznymi o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których...

Uskok (poziom podstawowy)

Na skutek pionowej siły oddziaływania skały pękają na zręby skalne i ulegają...

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry...

Cyrkulacja wód (poziom podstawowy)

Zasoby wodne naszej Ziemi w wyniku ciągłego parowania, skraplania, topnienia i zamarzania...

Lodowiec górski (poziom podstawowy)

Lodowiec jest taką masą lodową powstałą ze śniegu, która cały czas znajduje się w...

Fałdowanie gór (poziom podstawowy)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry...

Obszary krasowe (poziom podstawowy)

Na obszarach krasowych powstają różne krasowe formy powierzchni takie, jak ponory czy...

Systematyka gleb na Węgrzech (mapa)

Animacja pokazuje rozmieszczenie różnych rodzajów gleb na Węgrzech .

Added to your cart.