Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Zaćmienie Księżyca

Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc znajduje się w stożku cienia Ziemi.

Komety

Komety są spektakularnymi ciałami niebieskimi krążącymi wokół Słońca.

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu...

Lot w kosmos Jurija Gagarina (1961 r.)

Jurij Gagarin został pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej, który 12 kwietnia...

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Kraje świata

Za pomocą zadań wykorzystujących trzy stopnie trudności możemy pokazać położenie...

Odkrycia geograficzne (XV-XVII wiek)

Legendarne odkrycia geograficzne na początku nowej epoki nie tylko zmieniły mapy, ich...

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może...

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini dokonywała badań...

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą...

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch...

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego...

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Zmiana pór roku (poziom średni)

Następstwem nachylenia osi własnego obrotu Ziemi jest zmieniający się w ciągu roku kąt...

Pokój dziecięcy

Animacja daje możliwość rozwijania widzenia przestrzennego, wyobrażając sobie, w formie...

Added to your cart.