Silnik czterosuwowy o cyklu Otta

Animacja zaprezentuje działanie typu silnika występującego najczęściej w pojazdach...

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne są obecne w licznych dziedzinach naszego życia. Poznaj najważniejsze...

Maszyna parowa Jamesa Watta (XVIII wiek)

Silnik parowy, ulepszony przez szkockiego inżyniera, zrewolucjonizował rozwój techniki,...

Zaćmienie Słońca

Jeżeli Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w jednej linii wówczas Księżyc może...

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia twórczość astronomów i fizyków, która miała wpływ na nasze...

Kolej magnetyczna

Kolej magnetyczna jest jednym z najnowocześniejszych środków transportu naszych czasów,...

Wiązania molekuły azotu

Animacja prezentuje połączenie dwóch N atomów jednym wiązaniem sigma i dwoma wiązaniami pi.

Zmiany stanów skupienia materii

Przejścia fazowe pomiędzy stanami gazowym, między stanem ciekłym a stałym nazywamy...

Orbitale atomu wapnia

Animacja prezentuje strukturę orbitali s i p atomu wapnia.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki...

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond...

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla...

Zasady dynamiki (prawa ruchu) Newtona

Animacja pokazuje trzy zasady dynamiki Sir Isaac Newtona, które zrewolucjonizowały...

Rozwój teorii modelu atomu

Poglądy na temat struktury atomu, przegląd głównych teorii od starożytności aż do dnia...

Wiązania molekuły benzenu

Pomiędzy atomami węgla występują wiązania sigma i zdelokalizowane wiązania pi.

Podkowiec mały

Nietoperze polują i orientują się w terenie za pomocą ultradźwięków.

Spalanie świecy

Świece wykorzystywano do oświetlania już od czasów starożytnych.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Added to your cart.