Ucho, proces słyszenia

Nasz narząd słuchu przekształca drgania powietrza w impulsy nerwowe, które następnie są...

Ciało ludzkie (mężczyzna)

Animacja prezentuje główne układy narządów organizmu człowieka.

Prehistoryczna jaskinia z okresu paleolitu

Pierwsze domostwa w historii ludzkości dostarczają wielu informacji na temat sposobu...

Połączenia międzykostne

Kości ludzkie mogą łączyć się ze sobą za pomocą stawów, chrząstek, szwów lub zrostów.

Tkanki mięśniowe

W naszym organizmie znajdują się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: gładka, poprzecznie...

Warstwy skóry

Zewnętrzną powłoką naszego ciała jest skóra, która składa się z trzech warstw: naskórka,...

Układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Obwodowy układ nerwowy...

Powstawanie dźwięku

Podczas wydawania dźwięku powietrze wydychane z płuc wprowadza w drganie struny głosowe.

Budowa jelita cienkiego

Najdłuższy odcinek jelita, w którym odbywa się większa część trawienia i wchłanianie pokarmu.

Tkanka łączna i podporowa

Należą do nich drobnowłóknista i długowłóknista tkanka podporowa, tkanki: tłuszczowa,...

Mózg człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, międzymózgowie, kresomózgowie i móżdżek.

Części mózgowia człowieka

Główne części mózgowia to pień mózgu, móżdżek, międzymózgowie, podzielone na płaty...

Nos, mechanizm węchu

Receptory węchu stymulowane materiałem zapachowym produkują impulsy elektryczne.

Budowa mięśni

Animacja zaprezentuje delikatną strukturę mięśni i mechanizm ich działania na poziomie...

Szkielet człowieka

Twarda konstrukcja wewnętrzna, do której przyczepione są mięśnie.

Przekazywanie impulsów nerwowych

Impulsy nerwowe są przekazywane z jednej komórki na drugą za pośrednictwem chemicznych i...

Tworzenie się obrazu w oku

Podczas patrzenia na większą i mniejszą odległość zmienia się uwypuklenie soczewki, co...

Zmysł równowagi

Odczuwanie położenia głowy i przyspieszenia jej ruchu odbywa się w uchu wewnętrznym.

Krew ludzka

Składa się ona z elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe, trombocyty) i...

Rozwój embrionalny

Animacja prezentuje rozwój ludzkiego embrionu i płodu.

Added to your cart.