Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Elektrownia pływowa

Do produkcji prądu elektrycznego wykorzystuje dzienne pływy morskie.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Gaz łupkowy

Dzięki nowym technologiom możliwe jest pozyskiwanie gazu ze skał łupkowych.

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Działanie szybu naftowego

Urządzenie służące do wypompowania ropy naftowej na powierzchnię.

Bania Herona

Wynalazca, Heron z Aleksandrii, jest ojcem turbiny parowej mimo, że on sam nazywał swoje urządzenie zabawką.

Elektrownia słoneczna

Produkuje energię elektryczną wykorzystując energię słoneczną.

System sieci elektroenergetycznej

Zapewnia dostarczanie energii elektrycznej od elektrowni do ostatecznego odbiorcy.

Rafinacja ropy naftowej

W procesie rektyfikacji ropy naftowej powstają takie produkty jak olej napędowy, benzyna czy olej smarowy.

Dom rodzinny nie emitujący dwutlenku węgla

Planując i budując nowoczesne domy rodzinne możemy w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska.

Hutnictwo żelaza (poziom średni)

W hutach żelaza produkowana jest z rudy żelaza surówka odlewnicza.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub przemysłowych.

Kopalnia odkrywkowa

W przeciwieństwie do kopalni głębinowych prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, po odkryciu warstwy skalnej.

Elektrownia wiatrowa

Energia kinetyczna powietrza przekształcana jest w energię elektryczną.

Młyn kieratowy

Konstrukcja, która napędzana była siłą mięśni zwierząt lub ludzi i służyła przede wszystkim do mielenia zboża.

Jak działa akcyjna turbina parowa?

Dzięki animacji możemy poznać konstrukcję i działanie akcyjnej turbiny parowej.

Budowa bloku z wielkiej płyty

Rosnące jak grzyby po deszczu bloki mieszkalne były montowane na placach budów z gotowych prefabrykatów produkowanych w fabrykach domów.

Added to your cart.