Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Program Euler3D do redagowania zadań z zakresu geometrii przestrzennej, oprócz obrazowania najróżniejszych brył przestrzennych i płaszczyzn, daje możliwość ich konstruowania przy zachowaniu wysokiego stopnia kontroli matematycznej (filtr samoprzecinania się linii, badanie załamania płaszczyzn, cięcie kątów wklęsłych na trójkąty).

Zakupy Pobierz i wypróbuj bezpłatnie.

Przestrzenny układ współrzędnych

Największą jednostką zarządzania danymi programu jest projekt. Znajdujące się w projekcie bryły mogą być definiowane wierzchołkami, krawędziami i ścianami. Wierzchołki mogą być określone za pomocą trzech współrzędnych (X, Y, Z), krawędzie wybranymi wierzchołkami określonymi punktem początkowym i końcowym, ściany natomiast podanymi wierzchołkami. Podając wartości współrzędnych, oprócz wartości liczbowych, można korzystać z przyjętych w projekcie wartości constans, na które można się powoływać używając liter angielskiego alfabetu.

Indywidualny wygląd

Przejrzystość badanych brył geometrycznych ułatwiają przypisane do wierzchołków, krawędzi i ścian osobne folie, które można włączyć lub wyłączyć. Wierzchołki, krawędzie i ściany, oprócz domyślnego numerowania, mogą być zaznaczane dodatkowymi etykietami, ale dla odpowiedniego prezentowania ich można je także wyłączyć. Program obrazuje bryły w rzucie prospektywnym i aksonometrycznym. Obrazowaniu realistycznemu służą dwa źródła światła, które mogą być stałe, oświetlając dany punkt lub mogą być tak ustawione, by postępować za ruchem kamery.

Transformacje przestrzenne

Rzut na płaszczyznę, przesunięcie, obracanie wokół osi i rozciąganie wzdłuż osi może być wykonane nawet jedno po drugim jako iloczyn transformacji. Poprzez odpowiednie ustawienie parametrów można wykonać takie skomplikowane transformacje jak np. obracanie bryły wokół dowolnej krawędzi albo rzutowanie jej na płaszczyzny.

Przy pomocy transformacji można szybciej skonstruować wielościany, gdyż nie potrzeba podawać wszystkich wierzchołków, ponieważ po podaniu pierwszych kilku z nich, wykonując rzutowanie, przesuwanie, obracanie, program sam wylicza współrzędne nowych wierzchołków.

Wbudowane aplikacje

Program daje także możliwość konstruowania figur przestrzennych obrotowych, takich jak stożek czy kula. Oprócz tego, stosując odnoszącą się do kuli zasadę biegunowości, możliwe jest tworzenie duali brył. Dzięki tworzeniu animacji bardziej zrozumiałe staną się skomplikowane przestrzenne zależności (np. wyliczanie objętości czworościanu). Największą zaletą programu jest kontaktowanie się z różnymi matematycznymi software (Maple, Mathematica). Skonstruowane bryły mogą być eksportowane w różnych formatach, a z niektórych typów plików możliwe jest odczytywanie danych.

Added to your cart.