MS-6320

Science for Teenagers

Chemistry 10.

Inorganic and organic chemistry

Podręcznik

Mozaik Kiadó
MS-6320 - 1. edycja, 2016 - 250 strona

Autorzy: Éva Kedves PhD Siposné PhD, Balázs Horváth, Lászlóné Péntek

HOME Digitalna wersja
Publikacja cyfrowa przygotowana do korzystania w domu.
18.44 EUR
CLASSROOM Digitalna wersja
Publikacja cyfrowa do korzystania w szkole, która może być używana także na tablicach interaktywnych.
92.22 EUR

Inne publikacje dla uczniów klas 10.

Added to your cart.