Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Jaką licencję potrzebuję?

Dzięki naszym fascynującym, interaktywnym materiałom edukacyjnym i wielokrotnie nagradzanemu programowi mozaBook do prezentacji w klasie nauczyciele mogą sprawić, że lekcje staną się bardziej ciekawe, skuteczne i będą wzbudzać większe zainteresowanie uczniów. Nasza biblioteka multimediów zawiera 1200 animacji 3D, 1150 interesujących filmów wideo i 120 niezwykle ciekawych aplikacji rozwijających umiejętności, ćwiczących i eksperymentujących, które pomagają nauczycielom podczas lekcji w klasie.
Szkolenia, wsparcie i promocyjne zakupy dla szkół
 • Zostań naszym partnerem. W ramach interaktywnych szkoleń zaprezentujemy Państwu wszechstronne wykorzystanie naszych programów.
 • Licencjami zakupionymi przez szkoły można zarządzać na administracyjnym interfejsie online. Można również przeglądać statystyki użytkowania licencji.
 • Można po obniżonych cenach zakupić licencje wszyskich oprogramowań niezbędnych dla instytucji szkolnych.
Na zakup w sklepie internetowym wszystkich oprogramowań i pakietów oprogramowań zapewniamy instytucjom promocyjną możliwość zakupu, odpowiednią dla wybranego poziomu członkostwa na czas członkostwa. Promocja jest niezależna od ilości produktów i liczby dokonanych zakupów.
mozaLog
System administracji szkolnej
Cyfrowy rejestr szkół mozaLog, opracowany przez Mozaik Education, umożliwia personelowi szkolnemu korzystanie z jednego interfejsu do zadań administracyjnych i organizacyjnych. Dzięki użyciu mozaLog pracochłonne i kłopotliwe zarządzanie tradycyjnymi dziennikami klasy w formie papierowej staje się zbędne.
 • Dostępne na dowolnym komputerze, tablecie i smartfonie z dostępem do Internetu.
 • Jest to skuteczny środek komunikacji z rodzicami i personelem szkoły.
 • Interfejs użytkownika jest łatwy w obsłudze i wymaga jedynie podstawowe umiejętności w posługiwaniu się komputerem.
 • Może być zintegrowany ze stroną internetową szkoły.
Aktywacja kodu Szkoły Partnerskiej upoważniający do rabatu
%
Po dokonaniu aktywacji w punkcie menu moje konto/moje licencje znajdziesz aktywowane członkostwo i okres jego ważności.
Zakup członkostwa Szkoły Partnerskiej upoważniający do rabatu

Partner School

SILVER

Aktywny:
członkostwo SILVER
 • 2 godzinne szkolenie na temat korzystania z edukacyjnych software (wideokonferencja na Skype)
 • Konto szkolnego administratora zarządzającego i przydzielającego szkolne licencje
 • 5% zniżki na oprogramowanie zakupione w naszym sklepie internetowym
 • Dodatkowe aktualizacje do programu mozaBook (opcjonalne)

Partner School

GOLD

Aktywny:
członkostwo GOLD
 • 2 godzinne szkolenie na temat korzystania z edukacyjnych software (wideokonferencja na Skype)
 • Konto szkolnego administratora zarządzającego i przydzielającego szkolne licencje
 • Miesięczna statystyka użytkowania licencji dla szkół na płaszczyźnie online
 • 8% zniżki na oprogramowanie zakupione w naszym sklepie internetowym
 • Dodatkowe aktualizacje do programu mozaBook (opcjonalne)

Partner School

DIAMOND

Aktywny:
członkostwo DIAMOND
 • 2*2 godzinne szkolenie na temat korzystania z edukacyjnych software (wideokonferencja na Skype)
 • Konto szkolnego administratora zarządzającego i przydzielającego szkolne licencje
 • Miesięczne i tygodniowe statystyki użytkowania online dla licencji szkolnych
 • 10% zniżki na oprogramowanie zakupione w naszym sklepie internetowym
 • Dodatkowe aktualizacje do programu mozaBook (opcjonalne)
 • Darmowe 3 dniowe szkolenia partnerskie na Węgrzech
Szkolenie jest interaktywne i odbywa się za pośrednictwem wideokonferencji na Skype. Nasz kolega udostępnia swój monitor uczestnikom i pokazuje im, jak używać danego programu, a uczestnicy mogą zadawać pytania. Szkolenie odbywa się w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim. W przypadku zainteresowania szkoleniem w innym języku prosimy o kontakt.
Rabaty wynikające z członkostwa dotyczą wyłącznie produktów oprogramowania i pakietów oprogramowania zakupionych w sklepie internetowym na stronie www.mozaweb.com w okresie członkostwa. Zniżki nie mogą być wykorzystane na zakup cyfrowych lub drukowanych podręczników ani dodatkowego członkostwa. Rabaty wynikające z członkostwa mogą być zrealizowane wyłącznie przez ich posiadaczy.
Członkostwo jest niezbywalne. Mozaik Education Ltd. wystawi fakturę wyłącznie osobie wykupującej członkostwo. Korzyści wynikające z członkostwa nie mogą być łączone z innymi promocjami. Członkostwa również nie mogą być łączone. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia związane z 3 dniowym szkoleniem partnerskim pokrywają uczestnicy szkolenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. E-mail: office@mozaweb.com
Promocyjne pakiety dla szkół
SZKOLNY pakiet do wizualizacji zajęć i przygotowań w domu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Może być używany na jednej tablicy interaktywnej przez wielu nauczycieli, korzystających z osobnych kont użytkownika.
 • Może być również używany do przygotowania się do lekcji w domu.
 • Interaktywne treści (modele 3D, filmy edukacyjne) do każdego przedmiotu, dla wszystkich grup wiekowych.
Więcej >
Wersja Multilang (35 języków)
198.00 EUR 118.00 EUR / Nauczyciel
Nauczyciel
Ten pakiet zapewnia zniżkę na zakup 10 lub więcej licencji mozaBook CLASSROOM. Licencje zawarte w pakiecie mają jeden kod aktywacyjny, który aktywuje wszystkie zakupione licencje. Należy zakupić liczbę licencji odpowiadającą liczbie interaktywnych tablic, na których ma być używane oprogramowanie.
DLA KLAS NA ZAJĘCIA LEKCYJNE na tablety z systemem Android i iOS
60%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Pełen dostęp do interaktywnych treści (modele 3D, filmy edukacyjne) i do aplikacji edukacyjnych na stronie internetowej mozaWeb bez instalowania dodatkowego programu
 • Zajęcia lekcyjne na tabletach z systemem Android, iOS
 • Rozwiązywanie interaktywnej pracy domowej
Więcej >
30.00 EUR 12.00 EUR / Uczeń
Uczeń
Ten pakiet zapewnia zniżkę na zakup 20 lub więcej subskrypcji mozaWeb PREMIUM. Subskrypcje zawarte w pakiecie mają jeden kod aktywacyjny, który aktywuje wszystkie zakupione subskrypcje. Należy zakupić liczbę subskrypcji odpowiadającą liczbie tabletów, na których ma być używane oprogramowanie.
UWAGA! Na komputer nauczyciela, przygotowującego się do zajęć lekcyjnych, musi być zakupiona licencja mozaBook CLASSROOM.
DLA UCZNIÓW na lekcje z komputerami i tabletami z systemem Windows
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Na komputerach w pracowni lub na tabletach z systemem Windows uczniowie mogą pracować w oprogramowaniu, które ma taką samą funkcjonalność jak mozaBook, zainstalowany na komputerze nauczyciela.
 • Zajęcia lekcyjne na tabletach z systemem Windows
 • Rozwiązywanie interaktywnej pracy domowej
Więcej >
Wersja Multilang (35 języków)
98.00 EUR 15.00 EUR / Uczeń
Uczeń
Ten pakiet zapewnia zniżkę na zakup 20 lub więcej licencji mozaBook STUDENT. Licencje zawarte w pakiecie mają jeden kod aktywacyjny, który aktywuje wszystkie zakupione licencje. Należy zakupić liczbę licencji odpowiadającą liczbie tabletów, na których ma być używane oprogramowanie.
UWAGA! Na komputer nauczyciela, przygotowującego się do zajęć lekcyjnych, musi być zakupiona licencja mozaBook CLASSROOM.
mozaBook
edukacyjny software prezentacyjny
 • Może być stosowany na tablicy interaktywnej, interaktywnym ekranie lub wyświetlany za pomocą projektora w klasie, natomiast w domu, podczas przygotowywań do lekcji, na komputerze.
 • Możesz przygotowywać swoje interaktywne podręczniki i ilustrowane, animowane prezentacje (zeszyty), które następnie można udostępnić.
 • Interaktywne treści (modele 3D, filmy edukacyjne) do każdego przedmiotu, dla wszystkich grup wiekowych.
 • Rozwijające umiejętności, wizualizujące i doświadczalne aplikacje pomagają w zabawnej formie przyswajać materiał nauczania.
 • Utwórz interaktywne arkusze ćwiczeń, które możesz zadawać uczniom jako pracę domową.
 • Rozpocznij zajęcia lekcyjne, podczas których, bezpośrednio na urządzenia uczniów, możesz przesyłać strony podręcznika, zdjęcia, filmy wideo i arkusze zadań.
mozaBook 4.5
Zapoznaj się z mozaBookiem
Wprowadzenie do mozaBook (Instrukcja)
Modele 3D
Program mozaBook możesz wypróbować i pobrać za darmo, natomiast po okresie próbnym możesz z niego korzystać wyłącznie posiadając odpowiednią licencję.
Czego potrzebuję jeśli...
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • mozaBook może być używany na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Licencja ta pozwala użytkownikom programowania na korzystanie w klasie. Jedna licencja upoważnia do korzystania z programu na jednej tablicy interaktywnej i na jednym komputerze, które służą przygotowaniom w domu.
 • W ramach programu można utworzyć kilku lokalnych użytkowników, dzięki czemu z programu mogą korzystać wszyscy nauczyciele uczący w klasie, ale każdy z nich widzi tylko własne treści.
 • W ramach programu możliwy jest dostęp do zbiorów treści interaktywnych i aplikacji edukacyjnych dla wszystkich użytkowników.
 • Utwórz własne interaktywne podręczniki i zilustrowane i animowane prezentacje (zeszyty), synchronizuj je z komputerem używanym w szkole. W ten sposób zawsze będziesz w stanie korzystać z najświeższych materiałów.
 • Utworzone treści możesz udostępnić innym nauczycielom lub uczniom.
 • Z wersją MULTILANG treści interaktywne i program mogą być używane w 35 językach.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Chciałbym przygotowany zestaw ćwiczeń przesłać moim uczniom jako pracę domową.
 • Moi uczniowie mają dostęp do komputera podłączonego do internetu w domu lub w bibliotece.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • W ramach programu mozaBook możesz przygotowywać interaktywne arkusze zadań, które możesz zadać uczniom jako pracę domową oraz możesz udostępnić im wykonaną w oprogramowaniu swoją prezentację.
 • Jeżeli uczniowie posiadają subskrypcję mozaWeb PREMIUM, mogą przez internet rozwiązywać zadania domowe bez potrzeby instalacji osobnego programu oraz mogą mieć dostęp do udostępnionych im prezentacji.
 • Uczniowie mogą zakupić indywidualnie po jednej subskrypcji mozaWeb PREMIUM, lecz klasa może zakupić ją taniej w pakiecie.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Cała klasa dysponuje tabletami z systemem operacyjnym Android lib iOS.
 • Podczas zajęć lekcyjnych chciałbym na tablety moich uczniów przesyłać ilustracje, interaktywne aplikacje, teksty do czytania i arkusze zadań, i w ten sposób pracować z nimi na lekcjach.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • Rozpocznij zajęcia, podczas których dzięki programowi mozaBook możesz wysyłać strony podręczników, ilustracje, filmy wideo i interaktywne arkusze zadań bezpośrednio na urządzenia uczniów.
 • Na swoim komputerze możesz sprawdzić stan wypełniania arkuszy zadań i poprawność rozwiązań.
 • Uczniowie mogą za darmo pobrać program mozaBook na tablety z systemem Android i iOS.
 • Aby uczniowie mogli tabletami podłączać się do programu uruchomionego na komputerze nauczyciela i tym samym brać udział w zajęciach, muszą posiadać subskrypcję mozaWeb PREMIUM.
 • Uczniowie mogą zakupić indywidualnie po jednej subskrypcji mozaWeb PREMIUM, lecz klasa może zakupić ją taniej w pakiecie.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Cała klasa dysponuje tabletami z systemem operacyjnym Windows, albo uczę w takiej klasie, w której uczniowie korzystają z komputerów z systemem Windows.
 • Podczas zajęć lekcyjnych chciałbym na tablety moich uczniów przesyłać ilustracje, interaktywne aplikacje, teksty do czytania i arkusze zadań, i w ten sposób pracować z nimi na lekcjach.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • Rozpocznij zajęcia, podczas których dzięki programowi mozaBook możesz wysyłać strony podręczników, ilustracje, filmy wideo i interaktywne arkusze zadań bezpośrednio na urządzenia uczniów.
 • Na swoim komputerze możesz sprawdzić stan wypełniania arkuszy zadań i poprawność rozwiązań.
 • Podczas zajęć lekcyjnych wszystkie treści programu, uruchomionego na komputerze nauczyciela, mogą być udostępniane uczniom. Zajęcia są pod pełną kontrolą, ponieważ uczniowie mogą pracować tylko z im udostępnionym materiałem.
 • Podczas wspólnych zajęć lekcyjnych na komputerach uczniów musi być uruchomiony program, posiadający licencję mozaBook STUDENT.
 • Na komputerach w pracowni lub na tabletach z systemem Windows uczniowie mogą pracować w oprogramowaniu, które ma taką samą funkcjonalność jak mozaBook, zainstalowany na komputerze nauczyciela.
 • Licencje mozaBook STUDENT mogą być dla klas zakupione w pakietach.
Porównaj
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Komu oferujemy Dla nauczycieli do zajęć lekcyjnych Dla uczniów do nauki w domu Do użytku w laboratoriach komputerowych
Dostęp do treści
otwieranie e-podręczników HOME *
otwieranie e-podręczników CLASSROOM *
Wersja cyfrowa publikacji jest dostępna po użyciu kodu, znajdującego się w drukowanym podręczniku
Otwórz cyfrowe treści podręczników
Odtwarzanie animacji 3D z mediateki
Odtwarzanie filmów wideo z mediateki
Korzystanie z narzędzi i gier
Wymagania systemowe
Dostępne z przeglądarki
Aplikację należy zainstalować
Na ilu komputerach jednocześnie można go używać? 1 1 1 1
Na ilu komputerach można zainstalować jedną licencję mozaBook? Na tablicy interaktywnej i jednym komputerze 1
Dostępne funkcje
Dostępne w kilku językach opcjonalne
Do korzystania na tablicach interaktywnych
Do wyświetlania w klasie
Dostępne są funkcje dotykowe
Classroom management, zadawanie pracy domowej
Funkcje społecznościowe, rozwiązania prac domowych Z subskrypcją mozaWeb PREMIUM
Udostępnianie indywidualnie utworzonych treści
Funkcja importowania PDF, PPT
Cena/rok (w przypadku indywidualnego zamówienia) Indywidualnie
198 EUR / Nauczyciel
Indywidualnie
30 EUR / Uczeń
-
Cena/rok (w przypadku dużego zamówienia) W pakiecie
118 EUR / Nauczyciel
W pakiecie
12 EUR / Uczeń
W pakiecie
15 EUR / Uczeń
* Licencje nie obejmują e-podręczników. Książki można osobno zakupić w naszym sklepie internetowym.
Pliki do pobrania
Edukacyjny software prezentacyjny mozaBook możesz pobrać i w okresie próbnym wypróbować jego wszystkie funkcje. Wersje programu na Androida i iOS są do pobrania za darmo, natomiast możliwość nauki w domu przez internet możesz wypróbować po utworzeniu darmowego konta użytkownika.
Added to your cart.