Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Jaką licencję potrzebuję?

Dzięki naszym fascynującym, interaktywnym materiałom edukacyjnym i wielokrotnie nagradzanemu programowi mozaBook do prezentacji w klasie nauczyciele mogą sprawić, że lekcje staną się bardziej ciekawe, skuteczne i będą wzbudzać większe zainteresowanie uczniów. Nasza biblioteka multimediów zawiera 1200 animacji 3D, 1150 interesujących filmów wideo i 120 niezwykle ciekawych aplikacji rozwijających umiejętności, ćwiczących i eksperymentujących, które pomagają nauczycielom podczas lekcji w klasie.
Czego potrzebuję jeśli...
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • mozaBook może być używany na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Licencja ta pozwala użytkownikom programowania na korzystanie w klasie. Jedna licencja upoważnia do korzystania z programu na jednej tablicy interaktywnej i na jednym komputerze, które służą przygotowaniom w domu.
 • W ramach programu można utworzyć kilku lokalnych użytkowników, dzięki czemu z programu mogą korzystać wszyscy nauczyciele uczący w klasie, ale każdy z nich widzi tylko własne treści.
 • W ramach programu możliwy jest dostęp do zbiorów treści interaktywnych i aplikacji edukacyjnych dla wszystkich użytkowników.
 • Utwórz własne interaktywne podręczniki i zilustrowane i animowane prezentacje (zeszyty), synchronizuj je z komputerem używanym w szkole. W ten sposób zawsze będziesz w stanie korzystać z najświeższych materiałów.
 • Utworzone treści możesz udostępnić innym nauczycielom lub uczniom.
 • Z wersją MULTILANG treści interaktywne i program mogą być używane w 35 językach.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Chciałbym przygotowany zestaw ćwiczeń przesłać moim uczniom jako pracę domową.
 • Moi uczniowie mają dostęp do komputera podłączonego do internetu w domu lub w bibliotece.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • W ramach programu mozaBook możesz przygotowywać interaktywne arkusze zadań, które możesz zadać uczniom jako pracę domową oraz możesz udostępnić im wykonaną w oprogramowaniu swoją prezentację.
 • Jeżeli uczniowie posiadają subskrypcję mozaWeb PREMIUM, mogą przez internet rozwiązywać zadania domowe bez potrzeby instalacji osobnego programu oraz mogą mieć dostęp do udostępnionych im prezentacji.
 • Uczniowie mogą zakupić indywidualnie po jednej subskrypcji mozaWeb PREMIUM, lecz klasa może zakupić ją taniej w pakiecie.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Cała klasa dysponuje tabletami z systemem operacyjnym Android lib iOS.
 • Podczas zajęć lekcyjnych chciałbym na tablety moich uczniów przesyłać ilustracje, interaktywne aplikacje, teksty do czytania i arkusze zadań, i w ten sposób pracować z nimi na lekcjach.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • Rozpocznij zajęcia, podczas których dzięki programowi mozaBook możesz wysyłać strony podręczników, ilustracje, filmy wideo i interaktywne arkusze zadań bezpośrednio na urządzenia uczniów.
 • Na swoim komputerze możesz sprawdzić stan wypełniania arkuszy zadań i poprawność rozwiązań.
 • Uczniowie mogą za darmo pobrać program mozaBook na tablety z systemem Android i iOS.
 • Aby uczniowie mogli tabletami podłączać się do programu uruchomionego na komputerze nauczyciela i tym samym brać udział w zajęciach, muszą posiadać subskrypcję mozaWeb PREMIUM.
 • Uczniowie mogą zakupić indywidualnie po jednej subskrypcji mozaWeb PREMIUM, lecz klasa może zakupić ją taniej w pakiecie.
 • W klasie jest tablica interaktywna, interaktywny ekran lub projektor.
 • Chciałbym podczas zajęć lekcyjnych korzystać z interaktywnych treści i aplikacji.
 • Chciałbym przygotowywać, używać i zapisywać prezentacje i arkusze zadań.
 • Cała klasa dysponuje tabletami z systemem operacyjnym Windows, albo uczę w takiej klasie, w której uczniowie korzystają z komputerów z systemem Windows.
 • Podczas zajęć lekcyjnych chciałbym na tablety moich uczniów przesyłać ilustracje, interaktywne aplikacje, teksty do czytania i arkusze zadań, i w ten sposób pracować z nimi na lekcjach.
 • Do pracy podczas zajęć lekcyjnych potrzebujesz prezentowaną powyżej licencję mozaBook CLASSROOM.
 • Rozpocznij zajęcia, podczas których dzięki programowi mozaBook możesz wysyłać strony podręczników, ilustracje, filmy wideo i interaktywne arkusze zadań bezpośrednio na urządzenia uczniów.
 • Na swoim komputerze możesz sprawdzić stan wypełniania arkuszy zadań i poprawność rozwiązań.
 • Podczas zajęć lekcyjnych wszystkie treści programu, uruchomionego na komputerze nauczyciela, mogą być udostępniane uczniom. Zajęcia są pod pełną kontrolą, ponieważ uczniowie mogą pracować tylko z im udostępnionym materiałem.
 • Podczas wspólnych zajęć lekcyjnych na komputerach uczniów musi być uruchomiony program, posiadający licencję mozaBook STUDENT.
 • Na komputerach w pracowni lub na tabletach z systemem Windows uczniowie mogą pracować w oprogramowaniu, które ma taką samą funkcjonalność jak mozaBook, zainstalowany na komputerze nauczyciela.
 • Licencje mozaBook STUDENT mogą być dla klas zakupione w pakietach.
Porównaj
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Komu oferujemy Dla nauczycieli do zajęć lekcyjnych Dla uczniów do nauki w domu Do użytku w laboratoriach komputerowych
Dostęp do treści
otwieranie e-podręczników HOME *
otwieranie e-podręczników CLASSROOM *
Wersja cyfrowa publikacji jest dostępna po użyciu kodu, znajdującego się w drukowanym podręczniku
Otwórz cyfrowe treści podręczników
Odtwarzanie animacji 3D z mediateki
Odtwarzanie filmów wideo z mediateki
Korzystanie z narzędzi i gier
Wymagania systemowe
Dostępne z przeglądarki
Aplikację należy zainstalować
Na ilu komputerach jednocześnie można go używać? 1 1 1 1
Na ilu komputerach można zainstalować jedną licencję mozaBook? Na tablicy interaktywnej i jednym komputerze 1
Dostępne funkcje
Dostępne w kilku językach opcjonalne
Do korzystania na tablicach interaktywnych
Do wyświetlania w klasie
Dostępne są funkcje dotykowe
Classroom management, zadawanie pracy domowej
Funkcje społecznościowe, rozwiązania prac domowych Z subskrypcją mozaWeb PREMIUM
Udostępnianie indywidualnie utworzonych treści
Funkcja importowania PDF, PPT
Cena/rok (w przypadku indywidualnego zamówienia) Indywidualnie
198 EUR / Nauczyciel
Indywidualnie
30 EUR / Uczeń
-
Cena/rok (w przypadku dużego zamówienia) W pakiecie
118 EUR / Nauczyciel
W pakiecie
12 EUR / Uczeń
W pakiecie
15 EUR / Uczeń
* Licencje nie obejmują e-podręczników. Książki można osobno zakupić w naszym sklepie internetowym.
Pliki do pobrania
Edukacyjny software prezentacyjny mozaBook możesz pobrać i w okresie próbnym wypróbować jego wszystkie funkcje. Wersje programu na Androida i iOS są do pobrania za darmo, natomiast możliwość nauki w domu przez internet możesz wypróbować po utworzeniu darmowego konta użytkownika.
Added to your cart.