Skały osadowe

Czy wiesz, że ok. 75% naszej planety jest pokryte skałą osadową?

Powiązane treści

Krasowienie

Proces rozpuszczania skał wapiennych przez wodę powoduje rozwój krasowych formacji.

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati övezeteinek bemutatása.

Obieg azotu w przyrodzie

Azot znajdujący się w atmosferze wiązany jest przez bakterie, a następnie wykorzystywany...

Fałdowanie gór (poziom średni)

Warstwy skalne na skutek siły bocznego nacisku fałdują się. W ten sposób powstają góry...

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Cyklony tropikalne

Cyklony są wirami powietrznymi o średnicy sięgającej kilkaset kilometrów, w których...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Added to your cart.