Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Reakcja aluminium z bromem (obserwacja)

Reakcja aluminium z bromem (obserwacja)

Halogeny i metale łączą się, tworząc bromki.

01:41

Chemia

Etykiety

aluminium, Brom, bromek glinu, folia aluiminium, halogen, wytwarzanie soli, bromek, egzotermiczny, reakcja redoks, stowarzyszenie, Reakcja egzotermiczna, dysza okapowa, szkiełko zegarowe, zlewka, Eksperyment, Chemia nieorganiczna, Reakcja chemiczna, proces chemiczny, chemia

Powiązane treści

On-screen labels

Brom Br₂, Aluminium Al, Zrób małe kulki z folii aluminiowej, a następnie umieść je na szkiełku zegarkowym., Wlej trochę bromu do zlewki., Obserwuj, co się dzieje, gdy małe aluminiowe kulki umieścimy w zlewce zawierającej brom., Jak myślisz, co się wydarzyło w tej spektakularnej reakcji?

Powiązane treści

Trichlorek fosforu PCl₃)

Bezbarwna, przezroczysta ciecz, dymiąca w wilgotnym powietrzu.

Przemiany fizyczne i chemiczne. Reakcja żelaza z siarką (obserwacja).

Po ogrzaniu, dwie substancje łączą się, tworząc związek.

Brom (Br₂)

Jeden z przedstawicieli halogenów. W zetknięciu ze skórą powoduje groźne oparzenia.

Proces produkcji szkła

Wyroby szklane są integralną częścią naszego życia codziennego. Ale jak powstają?

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących...

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą...

Jon oksoniowy (H₃O⁺)

Jony oksoniowe są odpowiedzialne za kwaśny odczyn roztworów

Tlenek azotu (NO)

Bezbarwny gaz o gęstości większej od powietrza, jeden z produktów pośrednich w produkcji...

Added to your cart.