Hagia Sophia

Obecnie jest to muzeum, ale w przeszłości była to świątynia chrześcijańska, a następnie meczet. Budynek uważany jest za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa.

Powiązane treści

Cechy rzemiosła

Cechy rzemieślnicze stanowiły potężną siłę w gospodarce średniowiecznej. Dowiedz się więcej o nich.

Tradycyjny żaglowiec arabski (sambuk)

Największy żaglowiec arabski, sambuk, wykorzystywany przede wszystkim do celów...

Sala herbowa

Charakterystycznie wyposażona i zdobiona sala rycerska była jedną z ważniejszych sal...

Syryjskie koło wodne (Hama, XIII wiek)

Za pomocą średniowiecznych arabskich kół wodnych można było dostarczyć wodę nawet na...

Zamek Wyszehradzki (Węgry, XV wiek)

Budowa rozpoczęta za czasów Karola I osiągnęła swoją świetność za czasów panowania króla...

Chan mongolski (XIII wiek)

Na czele średniowiecznego Imperium mongolskiego stał Chan.

Średniowieczny rycerz

Zanim pojawiła się broń palna wielkie bitwy średniowiecza często rozstrzygali...

Drukarnia Gutenberga (Moguncja, XV wiek)

Według listy magazynu Life najważniejszym wydarzeniem drugiego tysiąclecia było...

Added to your cart.