Globalne problemy środowiskowe

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziła do trudności w rozwiązaniu problemów związanych z ochroną środowiska.

Powiązane treści

Poza żarówką i gniazdkiem elektrycznym?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad źródłami energii, której używa twój komputer lub telewizor?

Nieprzewidywalne konsekwencje górnictwa

Górnictwo jest ważnym sektorem gospodarki, ale może powodować nieodwracalne szkody dla środowiska.

Zbierajmy odpady selektywnie!

Najbardziej użytecznym sposobem na zmniejszenie góry odpadów jest segregacja odpadów.

Energia wiatru

Wiatr jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii naszych czasów.

Efekt cieplarniany

Atmosfera Ziemi działa jak olbrzymia szklarnia.

Gospodarowanie odpadami

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dokładnie dzieje się z odpadami, które wrzucasz do kosza?

Niebezpieczeństwa związane z produkcją aluminium

Wykorzystanie boksytu, najpierw przetwarzanego w tlenek glinu, a następnie w aluminium, może być...

Globalne ocieplenie

Atmosfera i klimat Ziemi zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich milionów lat.

Added to your cart.