Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Geografia

Etykiety

Historia Ziemi, Pozycje kontynentach, migracja kontynent, Panthalassa, Pangea, Laurazja, Gondwana, Epoki geologiczne, Kambrium, Silurian, dewonie, Karboński, Perm, aktywność wulkaniczna, Rodzaje, kontynent, Ziemia, litosfery, magma, geografia fizyczna, geografia

Powiązane treści

Sceny

Historia Ziemi

 • Płn.
 • Pd.
 • biegun północny
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • biegun południowy
 • Panthalassa
 • Gondwana
 • Laurencja
 • Syberia
 • Baltika
 • Chiny
 • Tetyda
 • Panthalassa
 • Kazachstan
 • Syberia
 • Północne Chiny
 • Południowe Chiny
 • Pangea
 • Tetyda
 • Panthalassa
 • Kazachstan
 • Syberia
 • Laurazja
 • Gondwana
 • Arabia
 • Indie
 • Tetyda
 • Ocean Spokojny
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Afryka
 • Indie
 • Eurazja
 • Australia
 • Antarktyda
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Atlantycki
 • Ocean Indyjski
 • Ocean Spokojny
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Afryka
 • Australia
 • Antarktyda
 • Eurazja
 • Indie
 • Ocean Indyjsko-Atlantycki
 • Ocean Spokojny
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Afryka
 • Eurazja
 • Antarktyda
 • Ocean Indyjski
 • Australia

4,6 miliardów lat temu
Wczesny okres młodej planety Ziemi zakończył się wraz z ukształtowaniem się stałej skorupy ziemskiej. Podczas schładzania zastygnięta litosfera pokryła całą planetę. Z gazów, wydostających się z litej materii, powstała pierwotna atmosfera Ziemi (wodór i gazy szlachetne). Lekkie gazy rozproszyły się w przestrzeni międzyplanetarnej. W powierzchnię planety, tymczasowo pozbawionej atmosfery, uderzało wiele meteorytów, tworząc kratery. W okolicach uderzeń litosfera topniała, przyjmując postać magmy i rozpoczęła się aktywność wulkaniczna.

3,6 miliardów lat temu
W wyniku działania wulkanów uwolniło się wiele gazów, z których powstała wtórna atmosfera (para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azot, chlor, amoniak, metan). Rozpoczęło się działanie sił wewnętrznych Ziemi. Spadła temperatura atmosfery, na skutek czego wytrąciła się znajdująca się w niej para wodna i powstały pierwsze oceany. Wznoszące się pływy magmy przerywały skorupę i w ten sposób rozpoczęły się procesy ruchów tektonicznych.

3 miliardy lat temu
Pierwsza faza górotwórcza.

2,3 miliardy lat temu
Druga faza górotwórcza, ukształtowały się prastare masywy górskie.

Kambr
Na półkuli południowej utworzył się jednolity superkontynent Gondwana, a superkontynent na półkuli północnej podzielił się na trzy części: Europę, Azję i Amerykę Północną.

Sylur
Główny okres orogenezy kaledońskiej, podczas której Europa i Ameryka Północna połączyły się w jednolity kontynent.

Dewon
Powstaje pedosfera.

Karbon, perm
Orogeneza hercyńska przebiegała w dwóch etapach. Doszło do kolizji Ameryki Północnej i Europy z Azją tworząc Laurazję. Zderzenie Laurazji i Gondwany prowadzi do powstania superkontynentu Pangei, otoczonego oceanem Panthallasa.

Jura
Rozerwanie się Pangei to początek otwarcia Oceanu Atlantyckiego i powstanie Grzbietu Śródatlantyckiego i pasm górskich Euroazji.

Trzeciorzęd
Główna faza powstawania pasm górskich Grzbietu Śródatlantyckiego i Euroazji.

Czwartorzęd
Plejstocen jest główną epoką lodowcową. Wówczas największą siłą kształtującą powierzchnię była niszcząca i budująca działalność pokryw lodowych i lodowców.

Holocen
Największą siłą kształtującą powierzchnię jest człowiek.

Definicje:

Wczesna atmosfera: pierwotna powłoka gazowa otaczająca Ziemię, która powstała na początku eonu archaiku z gazów (wodór i hel), wydostających się z zastygającej skorupy Ziemi.

Praocean: W eonie archaiku, podczas schładzania się wczesnej atmosfery, powstało ogromne, jednolite wszechmorze. Jego wody pochodziły z gwałtownych opadów, które powstały z pary wodnej wczesnej atmosfery i trafiły do basenu oceanu.

Superkontynent: W permie, na skutek orogenezy hercyńskiej, uformował się w jednolity superkontynent (Pangea), który był otoczony jednym wszechmorzem (Panthlassa).

Ląd (kontynent): olbrzymi, jednolity obszar lądu, otoczony oceanami i morzami, który jest nadbudowany na jądrze kontynentalnym.

Basen oceaniczny: Zbudowany ze skorupy oceanicznej zbiornik osadów o ogromnej powierzchni, jednolita, strukturalnie stabilna forma ukształtowania powierzchni, znajdująca się poniżej poziomu morza. Powstał w wyniku oddalania się płyt kontynentalnych, rozsuwania się dna oceanu. Jego bazaltowa materia młodnieje w kierunku grzbietów śródoceanicznych.

Widok płaski

4,6 miliardów lat temu
Wczesny okres młodej planety Ziemi zakończył się wraz z ukształtowaniem się stałej skorupy ziemskiej. Podczas schładzania zastygnięta litosfera pokryła całą planetę. Z gazów, wydostających się z litej materii, powstała pierwotna atmosfera Ziemi (wodór i gazy szlachetne). Lekkie gazy rozproszyły się w przestrzeni międzyplanetarnej. W powierzchnię planety, tymczasowo pozbawionej atmosfery, uderzało wiele meteorytów, tworząc kratery. W okolicach uderzeń litosfera topniała, przyjmując postać magmy i rozpoczęła się aktywność wulkaniczna.

3,6 miliardów lat temu
W wyniku działania wulkanów uwolniło się wiele gazów, z których powstała wtórna atmosfera (para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, azot, chlor, amoniak, metan). Rozpoczęło się działanie sił wewnętrznych Ziemi. Spadła temperatura atmosfery, na skutek czego wytrąciła się znajdująca się w niej para wodna i powstały pierwsze oceany. Wznoszące się pływy magmy przerywały skorupę i w ten sposób rozpoczęły się procesy ruchów tektonicznych.

3 miliardy lat temu
Pierwsza faza górotwórcza.

2,3 miliardy lat temu
Druga faza górotwórcza, ukształtowały się prastare masywy górskie.

Kambr
Na półkuli południowej utworzył się jednolity superkontynent Gondwana, a superkontynent na półkuli północnej podzielił się na trzy części: Europę, Azję i Amerykę Północną.

Sylur
Główny okres orogenezy kaledońskiej, podczas której Europa i Ameryka Północna połączyły się w jednolity kontynent.

Dewon
Powstaje pedosfera.

Karbon, perm
Orogeneza hercyńska przebiegała w dwóch etapach. Doszło do kolizji Ameryki Północnej i Europy z Azją tworząc Laurazję. Zderzenie Laurazji i Gondwany prowadzi do powstania superkontynentu Pangei, otoczonego oceanem Panthallasa.

Jura
Rozerwanie się Pangei to początek otwarcia Oceanu Atlantyckiego i powstanie Grzbietu Śródatlantyckiego i pasm górskich Euroazji.

Trzeciorzęd
Główna faza powstawania pasm górskich Grzbietu Śródatlantyckiego i Euroazji.

Czwartorzęd
Plejstocen jest główną epoką lodowcową. Wówczas największą siłą kształtującą powierzchnię była niszcząca i budująca działalność pokryw lodowych i lodowców.

Holocen
Największą siłą kształtującą powierzchnię jest człowiek.

Definicje:

Wczesna atmosfera: pierwotna powłoka gazowa otaczająca Ziemię, która powstała na początku eonu archaiku z gazów (wodór i hel), wydostających się z zastygającej skorupy Ziemi.

Praocean: W eonie archaiku, podczas schładzania się wczesnej atmosfery, powstało ogromne, jednolite wszechmorze. Jego wody pochodziły z gwałtownych opadów, które powstały z pary wodnej wczesnej atmosfery i trafiły do basenu oceanu.

Superkontynent: W permie, na skutek orogenezy hercyńskiej, uformował się w jednolity superkontynent (Pangea), który był otoczony jednym wszechmorzem (Panthlassa).

Ląd (kontynent): olbrzymi, jednolity obszar lądu, otoczony oceanami i morzami, który jest nadbudowany na jądrze kontynentalnym.

Basen oceaniczny: Zbudowany ze skorupy oceanicznej zbiornik osadów o ogromnej powierzchni, jednolita, strukturalnie stabilna forma ukształtowania powierzchni, znajdująca się poniżej poziomu morza. Powstał w wyniku oddalania się płyt kontynentalnych, rozsuwania się dna oceanu. Jego bazaltowa materia młodnieje w kierunku grzbietów śródoceanicznych.

Narracja

Wiek Ziemi określany jest na ok. 4,6 miliardów lat, wówczas bowiem wykształciła się sztywna skorupa ziemska. Po uformowaniu się litej skorupy ziemskiej pływy magmy płaszcza ziemskiego poprzecinały ją na części, powodując wędrówkę powstałych płyt tektonicznych. Rozmieszczenie i linie brzegowe kontynentów, wędrujących razem z płytami tektonicznymi, zmieniały się stale na różnych etapach dziejów Ziemi.

Etapy historii Ziemi określamy nazwami podobnymi do etapów dziejów ludzkości. Aby jednoznacznie odróżnić je od epok historycznych w dziejach Ziemi mówimy o eonach: archaiku i proterozoiku, oraz o erach: paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. Te dzielimy dalej na okresy, epoki i wieki.

Granice poszczególnych etapów określane są przez ważniejsze wydarzenia geologiczne lub paleontologiczne.
Na przykład, koniec paleozoiku łączy się z podziałem subkontynentu Pangea bądź z masowym permskim wymieraniem gatunków.

Pod koniec ery mezozoiku 75% ówczesnych gatunków wymarło, między innymi dinozaury.

Poszczególne ery charakteryzują również fazy górotwórcze lub masowe pojawienie się charakterystycznych gatunków. Na przykład w paleozoiku powstały pasma górskie Kaledonidy i Hercynidy. Era ta była zdominowana przez mięczaki i stawonogi.

Mezozoik był erą dinozaurów, rozpoczął się wówczas również proces powstawania pasm górskich Grzbietu Śródatlantyckiego i Euroazji. Faza górotwórcza osiągnęła szczyt w trzeciorzędzie kenozoiku. Był to również okres masowego pojawienia się ssaków. Czwartorzęd kenozoiku charakteryzowała epoka lodowcowa, po zakończeniu której ukształtował się dzisiejszy świat roślin i zwierząt.

Powiązane treści

Odparowywanie soli

Odparowanie wody morskiej stanowi doskonałą okazję dla krajów nadbrzeżnych do produkcji soli.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu...

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

And yet it moves Part 2

The lesson introduces you to the movement of Earth around the Sun.

Stany i miasta USA

Dzięki animacji możemy poznać stany i największe miasta USA.

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy...

Formy państwowe (Ustroje polityczne) i języki urzędowe

Sposoby sprawowania władzy państwowej (ustroje polityczne) oraz najczęstsze języki...

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu...

Added to your cart.