Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Ziemskie pole magnetyczne

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Geografia

Etykiety

pole magnetyczne, Ziemia, magnetyzm, linie ziemskiego pola magnetycznego, oś magnetyczna, pole siłowe, kompas, Wędrówka bieguna, przebiegunowanie ziemi, pale, magnes, zorza polarna, wiatr słoneczny, Oś obrotu, rdzeń, produkcja ciepła, geografia

Powiązane treści

Sceny

Pole magnetyczne

 • oś obrotu Ziemi
 • oś magnetyczna
 • linie ziemskiego pola magnetycznego
 • Północny biegun magnetyczny
 • Południowy biegun magnetyczny
 • 11,5°

Pole

Przyczyny magnetyzmu

 • Biegun Północny
 • Biegun Południowy
 • stałe jądro wewnętrzne
 • płynne jądro zewnętrzne
 • obrót
 • wewnętrzne wytwarzanie ciepła
 • pobudzanie prądów elektrycznych (geodynamo)

Prądnica

Zniekształcone pole

 • wiatr słoneczny
 • głowa
 • korona
 • warkocz
 • promieniowanie cząsteczek Słońca
 • zorza polarna

Kompas

 • oś obrotu Ziemi
 • oś magnetyczna
 • Północny biegun magnetyczny
 • Południowy biegun magnetyczny
 • 11,5°
 • Biegun Północny
 • Biegun Południowy

Wędrówka bieguna

 • Biegun Północny
 • Biegun Południowy
 • 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 1800
 • 1841
 • 1909
 • 1912
 • 1952

Zmiana bieguna

 • Północny biegun magnetyczny
 • Południowy biegun magnetyczny

Animacja

 • oś obrotu Ziemi
 • oś magnetyczna
 • 11,5°
 • Biegun Północny
 • stałe jądro wewnętrzne
 • płynne jądro zewnętrzne
 • obrót
 • wewnętrzne wytwarzanie ciepła
 • pobudzanie prądów elektrycznych (geodynamo)
 • magnes
 • obwody
 • wiatr słoneczny
 • głowa
 • korona
 • warkocz
 • promieniowanie cząsteczek Słońca
 • deklinacja magnetyczna
 • Północny biegun magnetyczny
 • Południowy biegun magnetyczny

Narracja

Kierunek północy magnetycznej, wskazywany przez kompas, nie pokrywa się z północą geograficzną. Oś magnetyczna i oś obrotowa Ziemi są przesunięte względem siebie o kąt 11,5°, który nazywany jest odchyleniem magnetycznym lub deklinacją magnetyczną.

Ze względu na wysokie temperatury w głębi Ziemi, jej zewnętrzne jądro jest płynne i pozostaje w ciągłym ruchu z powodu ruchu obrotowego Ziemi. Tworząca wiry płynna substancja jest bogata w metale, co powoduje wytwarzanie się pola magnetycznego.

Pole magnetyczne Ziemi jest jak dynamo, w którym prąd płynący w cewce indukuje pole magnetyczne, które magnetyzuje znajdujący się w nim rdzeń żelazny. Cewka symbolizuje zewnętrzne jądro Ziemi, rdzeń żelazny oznacza jądro wewnętrzne. Zewnętrzne jądro zawiera ładunki elektryczne, które indukują prąd w wyniku obrotów. Prąd elektryczny natomiast powoduje namagnesowanie wewnętrznego jądra.

Pole magnetyczne z czasem powoli zmienia się, jego siła i kierunek już kilkakrotnie ulegał zmianie w historii Ziemi. Bieguny magnetyczne kilkakrotnie zamieniały się miejscami, i mogą przemieszczać się nawet do 15 km rocznie.

Pole magnetyczne ulega zniekształceniu przez czynniki zewnętrzne, po stronie Ziemi zwróconej do Słońca wiatr słoneczny je ściska, a po przeciwnej stronie rozszerza.
Pole magnetyczne odchyla część szkodliwego promieniowania słońca, chroniąc w ten sposób Ziemię. Gdy cząstki wiatru słonecznego przedostają się do atmosfery, powstaje zjawisko zorzy polarnej.

Powiązane treści

Historyczne przyrządy nawigacyjne

Do określania położenia na morzu służyły na przestrzeni wieków rozmaite specjalne przyrządy nawigacyjne.

Kolej magnetyczna

Kolej magnetyczna jest jednym z najnowocześniejszych środków transportu naszych czasów, może poruszać się z prędkością powyżej 400 km/h.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja kosmiczna, wybudowana przy współudziale 16 państw, zapewnia stałą obecność człowieka w kosmosie.

Nikola Tesla i jego laboratorium (Shoreham, USA)

Ten inżynier, elektryk i wynalazca, zajmujący się głównie elektrotechniką był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych postaci drugiej rewolucji przemysłowej.

Pioruny

Silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, któremu towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Prądnica i silnik elektryczny

Prądnica służy do przekształcenia energii mechanicznej w energię elektryczną, w silniku elektrycznym natomiast energia elektryczna zamieniona zostaje na...

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Dzwonek elektryczny

Urządzenie działające przy wykorzystaniu elektromagnesu.

Nawigacja satelitarna

Do wyznaczenia aktualnej pozycji niezbędne są 4 spośród 24 satelitów tworzących system nawigacji.

Prądnica (poziom średni)

Prądnica jest urządzeniem, które energię mechaniczną przetwarza na energię elektryczną.

Added to your cart.