Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

0

Ziemia

Ziemia

Nasza Ziemia jest planetą skalistą posiadającą atmosferę o zawartości tlenu oraz litą skorupę.

Geografia

Etykiety

Ziemia, planeta, skalista planeta, Księżyc, Układ Słoneczny, Słońce, Oś obrotu, geoidy, obróć, Orbita, układ krążenia, geosphere, kora, litosfery, płaszcz, rdzeń, atmosfera, biosfera, Arctic Circle, Zwrotnik Raka, Równik, Zwrotnik Koziorożca, Koło Antarktyczne, Pływy morskie, pory roku, geografia

Powiązane treści

Pytania

 • Ile czasu trwa pełne okrążenie Ziemi przez Księżyc?
 • Czy to prawda,\nże spośród planet skalistych Ziemia ma największy przekrój?
 • Czy to prawda,\nże spośród planet skalistych Ziemia ma największą masę?
 • Czy to prawda,\nże spośród planet skalistych Ziemia ma najmniejszą gęstość?
 • Czy to prawda,\nże Ziemia powstała 2 miliardy lat temu?
 • Czy to prawda,\nże planety skaliste emitują własne światło?
 • Czy to prawda,\nże powiezchnia planet sklaistych jest lita?
 • Czy to prawda,\nże gęstość planet skalistych jest mała?
 • Czy to prawda,\nże oś obrotu Ziemi jest prostopadła do płaszczyzny ekliptyki?
 • Czy to prawda,\nże grubość warstwy skorupy kontynentalnej i oceanicznej jest różna?
 • Czy to prawda,\nże w ciągu roku, w tym samym miejscu, zmienia się kąt padania promieni słonecznych ?
 • Czy to prawda,\nże bez efektu cieplarnianego temperatura na Ziemi wynosiłaby -15°C?
 • Czy to prawda,\nże 70% powierzchni Ziemi stanowią lądy?
 • Czy to prawda,\nże Księżyc zwrócony jest do Ziemi zawszę tą samą stroną?
 • Czy to prawda,\n że odległość między Ziemią a Księżycem jest zawsze stała?
 • Ile wynosi średnia odległość Księżyca od Ziemi?
 • Które z podanych są dwoma głównymi składnikami atmosfery?
 • Jaką powierzchnię Ziemi stanowią lądy?
 • Czy Księżyc i Ziemia posiadają wspólny środek ciężkości?
 • Kiedy człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu?
 • Licząc od Słońca, którą planetą Układu Słonecznego jest Ziemia?
 • Wśród planet Układu Słonecznego, którą planetą co do wielkości jest Ziemia?
 • Ile miliardów lat temu powstała Ziemia?
 • W ciągu ilu dni okrąża Ziemia Słońce?
 • Ile wynosi średnia grubość skorupy ziemskiej?
 • Co jest przyczyną pływów morskich na Ziemi?
 • Wśród planet skalistych Układu Słonecznego pod względem przekroju, na którym miejscu znajduje się Ziemia?
 • Wśród planet skalistych Układu Słonecznego pod względem masy, na którym miejscu znajduje się Ziemia?
 • Wśród planet skalistych Układu Słonecznego pod względem gęstości, na którym miejscu znajduje się Ziemia?

Sceny

Układ Słoneczny

Ziemia jest trzecią planetą Układu Słonecznego licząc od Słońca. Pod względem wielkości jest piątą. Jest planetą skalistą o największym przekroju, gęstości i o największej masie. Ziemia jest jedyną planetą we wszechświecie, o której wiadomo, że jest na niej życie. Według obecnej wiedzy powstała ona 4,57 miliardów lat temu i zaledwie miliard lat temu pojawiło się na niej życie.

Definicje:
Planeta skalista (typ ziemski): jest ciałem niebieskim, które nie dysponuje swoim własnym światłem. Krąży ona stosunkowo blisko Słońca dlatego panuje na niej dosyć wysoka temperatura. Jest mała i ma małą masę lecz dużą gęstość, najważniejsze elementy materii z której się składa są to pierwiastki ciężkie. Ma twardą skorupę i cienką atmosferę.

Ziemia

 • oś obrotu Ziemi
 • linia prostopadła do płaszczyzny orbity Ziemi
 • płaszczyzna obrotów Ziemi
 • orbita Ziemi wokół Słońca
 • północ
 • biegun północny
 • Zwrotnik Raka
 • Równik
 • Zwrotnik Koziorożca
 • biegun południowy
 • południe
 • 23,5°

Dane:

średnica: 12 756 km

masa: 5,974×10²⁴ kg

średnia gęstość: 5,52 g/cm³

średnie przyciąganie ziemskie: 1 g (przyspieszenie: 9,81 m/s²)

średnia temperatura powierzchni: między -70 °C a +56 °C , średnio 15 °C

ilość księżycy: 1

czas obrotu wokół osi: 23 godziny 56 minut (w porównaniu do gwiazd)

kąt nachylenia osi: 23,5°

średnia odległość od Słońca:
149 600 000 km = 1 CSE = 8,3 minut świetlnych

spłaszczenie płaszczyzny eliptycznej orbity wokół Słońca: 0,0167

czas obiegu wokół Słońca: 365,25 dni

Księżyc

 • Pasmo górskie Alpy
 • Morze Deszczów
 • Morze Zimne
 • Morze Jasności
 • Morze Spokoju
 • Morze Obfitości
 • Morze Przesileń
 • Morze Nektaru
 • Morze Chmur
 • Morze Wilgoci
 • Morze Doskonałości
 • Morze Wschodnie
 • Morze Smytha
 • Ocean Burz
 • Pasmo górskie Karpaty
 • Pasmo górskie Jura
 • Pasmo górskie Kaukaz
 • Pasmo górskie Apeniny
 • Pasmo górskie Taurus
 • Pasmo górskie Pireneje
 • Pasmo górskie Cordillera
 • krater Platon
 • krater Kopernik
 • krater Gagarin
 • krater Szilard
 • krater Zsigmondy
 • Pasma górskie na niewidocznej stronie Księżyca
 • karter Bolyai
 • krater Eötvös
 • krater Pasteur

Księżyc:

średnia odległość od Ziemi: 384 400 km

średnica: 3475 km

masa: 7,348·10²² kg

średnia gęstość: 3,34 g/cm³

grawitacja na powierzchni: 0,165 ziemskiej g (1/6 g)

Orbita Księżyca

 • Pasmo górskie Alpy
 • Morze Deszczów
 • Morze Zimne
 • Morze Jasności
 • Morze Spokoju
 • Morze Obfitości
 • Morze Przesileń
 • Morze Nektaru
 • Morze Chmur
 • Morze Wilgoci
 • Morze Doskonałości
 • Morze Wschodnie
 • Morze Smytha
 • Ocean Burz
 • Pasmo górskie Karpaty
 • Pasmo górskie Jura
 • Pasmo górskie Kaukaz
 • Pasmo górskie Apeniny
 • Pasmo górskie Taurus
 • Pasmo górskie Pireneje
 • Pasmo górskie Cordillera
 • krater Platon
 • krater Kopernik
 • krater Gagarin
 • krater Szilard
 • krater Zsigmondy
 • Pasma górskie na niewidocznej stronie Księżyca
 • karter Bolyai
 • krater Eötvös
 • krater Pasteur
 • Ziemia
 • Księżyc
 • orbita Księżyca
 • okres orbitalny: 27,3 dni
 • największa odległość od Ziemi: 405 696 km
 • najmniejsza odległość od Ziemi: 363 104 km

Przekrój Ziemi

 • atmosfera - Najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi to w istocie mieszanka gazów, która szczelnie pokrywa resztę powłok.
 • biosfera - Przestrzeń, w której rozwinęło się życie na Ziemi to zewnętrzna część litosfery, dolna atmosfera i hydrosfera.
 • skorupa - To najbardziej zewnętrzna, mająca najmniejszą masę, lita, skalista powłoka kulista. Jej średnia grubość wynosi 30 km. Skorupa kontynentalna i oceaniczna mają różną budowę i grubość.
 • płaszcz górny - Wewnętrzna powłoka Ziemi o grubości 2800 km pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. Górna jej część od góry jest twarda, natomiast pod nią znajduje się wrząca, płynna skała (plastyczny płaszcz) a jej dolna część jest w stanie stałym.
 • płaszcz dolny - Wewnętrzna powłoka Ziemi o grubości 2800 km pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. Górna jej część od góry jest twarda, natomiast pod nią znajduje się wrząca, płynna skała (plastyczny płaszcz) a jej dolna część jest w stanie stałym.
 • jądro zewnętrzne - To mająca przekrój 7000 km, wrząca, składająca się głównie z żelaza i niklu, bardzo gęsta, najbardziej wewnętrzna część Ziemi, składająca się z płynnego jądra zewnętrznego i stałego jądra wewnętrznego.
 • jądro wewnętrzne - To mająca przekrój 7000 km, wrząca, składająca się głównie z żelaza i niklu, bardzo gęsta, najbardziej wewnętrzna część Ziemi, składająca się z płynnego jądra zewnętrznego i stałego jądra wewnętrznego.

Przekrój Księżyca

 • skorupa - Grubość od strony Ziemi wynosi 19 km, po drugiej stronie 50-60 km, budulcem mórz księżycowych jest bazalt, a wyżyn, będąca wynikiem zderzeń z meteorytami, skała brekcja.
 • płaszcz - Płaszcz można podzielić na górny i dolny, górna część jest stała a dolna składa się z półpłynnych materiałów skalnych. Związki, które wchodzą w skład płaszcza, mającego grubość 1200 km to tlen, krzemiany, magnez, żelazo, wapń i aluminium.
 • jądro - Jądro Księżyca ma przekrój 450-500 km, zewnętrzne jądro ma grubość 300-350 km i składa się z płynnych skał, podczas gdy lite jądro wewnętrzne o przekroju 150-160 km, zbudowane jest z żelaza i siarki.

Orbita Ziemi

 • Ziemia
 • Słońce
 • orbita Ziemi wokół Słońca
 • okres orbitalny: 365,25 dni
 • średnia odległość od Słońca: 149 600 000 km

Animacja

 • Słońce
 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • oś obrotu Ziemi
 • linia prostopadła do płaszczyzny orbity Ziemi
 • płaszczyzna obrotów Ziemi
 • orbita Ziemi wokół Słońca
 • północ
 • południe
 • 23,5°
 • Pasmo górskie Alpy
 • Morze Deszczów
 • Morze Zimne
 • Morze Jasności
 • Morze Spokoju
 • Morze Obfitości
 • Morze Przesileń
 • Morze Nektaru
 • Morze Chmur
 • Morze Wilgoci
 • Morze Doskonałości
 • Morze Wschodnie
 • Morze Smytha
 • Ocean Burz
 • Pasmo górskie Karpaty
 • Pasmo górskie Jura
 • Pasmo górskie Kaukaz
 • Pasmo górskie Apeniny
 • Pasmo górskie Taurus
 • Pasmo górskie Pireneje
 • Pasmo górskie Cordillera
 • krater Platon
 • krater Kopernik
 • krater Gagarin
 • krater Szilard
 • krater Zsigmondy
 • Pasma górskie na niewidocznej stronie Księżyca
 • karter Bolyai
 • krater Eötvös
 • krater Pasteur
 • Ziemia
 • orbita Księżyca
 • okres orbitalny: 27,3 dni
 • największa odległość od Ziemi: 405 696 km
 • najmniejsza odległość od Ziemi: 363 104 km
 • atmosfera - Najbardziej zewnętrzna powłoka Ziemi to w istocie mieszanka gazów, która szczelnie pokrywa resztę powłok.
 • biosfera - Przestrzeń, w której rozwinęło się życie na Ziemi to zewnętrzna część litosfery, dolna atmosfera i hydrosfera.
 • skorupa - To najbardziej zewnętrzna, mająca najmniejszą masę, lita, skalista powłoka kulista. Jej średnia grubość wynosi 30 km. Skorupa kontynentalna i oceaniczna mają różną budowę i grubość.
 • płaszcz górny - Wewnętrzna powłoka Ziemi o grubości 2800 km pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. Górna jej część od góry jest twarda, natomiast pod nią znajduje się wrząca, płynna skała (plastyczny płaszcz) a jej dolna część jest w stanie stałym.
 • płaszcz dolny - Wewnętrzna powłoka Ziemi o grubości 2800 km pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. Górna jej część od góry jest twarda, natomiast pod nią znajduje się wrząca, płynna skała (plastyczny płaszcz) a jej dolna część jest w stanie stałym.
 • jądro zewnętrzne - To mająca przekrój 7000 km, wrząca, składająca się głównie z żelaza i niklu, bardzo gęsta, najbardziej wewnętrzna część Ziemi, składająca się z płynnego jądra zewnętrznego i stałego jądra wewnętrznego.
 • jądro wewnętrzne - To mająca przekrój 7000 km, wrząca, składająca się głównie z żelaza i niklu, bardzo gęsta, najbardziej wewnętrzna część Ziemi, składająca się z płynnego jądra zewnętrznego i stałego jądra wewnętrznego.
 • skorupa - Grubość od strony Ziemi wynosi 19 km, po drugiej stronie 50-60 km, budulcem mórz księżycowych jest bazalt, a wyżyn, będąca wynikiem zderzeń z meteorytami, skała brekcja.
 • płaszcz - Płaszcz można podzielić na górny i dolny, górna część jest stała a dolna składa się z półpłynnych materiałów skalnych. Związki, które wchodzą w skład płaszcza, mającego grubość 1200 km to tlen, krzemiany, magnez, żelazo, wapń i aluminium.
 • jądro - Jądro Księżyca ma przekrój 450-500 km, zewnętrzne jądro ma grubość 300-350 km i składa się z płynnych skał, podczas gdy lite jądro wewnętrzne o przekroju 150-160 km, zbudowane jest z żelaza i siarki.
 • Ziemia
 • Słońce
 • orbita Ziemi wokół Słońca
 • okres orbitalny: 365,25 dni
 • średnia odległość od Słońca: 149 600 000 km

Narracja

Ziemia jest trzecią planetą Układu Słonecznego licząc od Słońca. Pod względem wielkości jest piątą. Jest planetą skalistą o największym przekroju, gęstości i o największej masie. Ziemia jest jedyną planetą we wszechświecie, o której wiadomo, że jest na niej życie. Według obecnej wiedzy powstała 4,57 miliardów lat temu i zaledwie miliard lat temu pojawiło się na niej życie.

Zanim Ziemia okrąży Słońce 365,25 razy obarca się wokół własnej osi. Ten okres czasu to dokładnie jeden rok. Prędkość z jaką krąży planeta po orbicie wynosi 30 km/s.

Kąt nachylenia osi ziemi do płaszczyzny orbity, po której się porusza wynosi 23,5°. W konsekwencji tego podczas jednego roku zmienia się kąt padania promieni słonecznych na to samo miejsce, dzięki czemu mamy pory roku.Planeta w stosunku do Słońca dokonuje pełnego obrotu wokół własnej osi w ciągu 24 godzin. Na skutek siły odśrodkowej, powstającej w wyniku ruchu wirowego, ciało niebieskie jest spłaszczone na biegunach.

Jedyny towarzyszący Ziemi Księżyc powstał 4,53 miliardów lat temu. Jego przyciąganie wywołuje pływy morskie i stabilizuje kąt nachylenia osi obrotu, oraz trochę zwalnia prędkość wirowania planety (na przestrzeni 100 lat długość dnia wzrasta o 0,002 sekundy).

Na powierzchni: Atmosfera wokół Ziemi składa się głównie z 78% azotu i 21% tlenu. Spośród innych składników w największej ilości pojawia się para wodna, argon i dwutlenek węgla. Średnie ciśnienie mierzone na poziomie gruntu wynosi: 101325 Pa (1013 millibarów). Ciśnienie to nazywa się jedną atmosferą. Atmosfera chroni nas przed promieniami ultrafioletowymi i od deszczu meteorów. Pole magnetyczne chroni organizmy żywe przed promieniowaniem z kosmosu.

Z powodu efektu cieplarnianego średnia temperatura powierzchniowa wynosi ok.+15 °C (bez niego byłoby -15°C). Ziemia ma niezwykle urozmaicone formy ukształtowania powierzchni.

Powierzchnia Ziemi jest w 71% pokryta wodą i tylko 29% stanowią lądy. Skorupa poniżej poziomu wody jest ukształtowana podobnie do powierzchni lądów. Są tam na przemian góry, pasma górskie, rowy i równiny. W wyniku aktywności wulkanicznych, ruchów płyt tektonicznych i erozji powierzchnia naszej planety ulega ciągłej przemianie.

Księżyc: Księżyc powstał niedługo po powstaniu planet w konsekwencji zderzenia wczesnej Ziemi z inną praplanetą wielkości Marsa. W wyniku zderzenia z płaszcza Ziemi została wyrzucona ogromna ilość materii, która w formie kuli „zawisła” na orbicie nowej planety Ziemi. Materia kuli z powodu zderzeń wkrótce uformowała się w ciało niebieskie i powstał Księżyc. Znajdował się on wówczas 20 razy bliżej Ziemi niż dzisiaj. Jego średnica wynosi 1/4 średnicy Ziemi i w Układzie Słonecznym jest wyjątkowo dużym księżycem. Jest on największym ciałem niebieskim towarzyszącym matczynej planecie.

Poruszając się wokół Słońca Ziemia i Księżyc, krążą również wokół wspólnego środka ciężkości (punkt ten jest pod powierzchnią Ziemi). Księżyc krąży w tzw.sposób wiązany, czas obrotu wokół własnej osi i czas krążenia wokół Ziemi wynoszą tyle samo, dlatego Księżyc ukazuje Ziemi zawsze tę samą stronę. Czas jednego okrążenia ziemi wynosi 27,32 dni, zmiana fazy Księżyca (od pełni do pełni) wynosi 29,53 dni.

Oddziaływanie Księżyca na Ziemię jest ogromnie istotne. Gdybyśmy nie mieli księżyca inaczej potoczyłyby się losy Ziemi. Księżyc miał wpływ na ewolucję: przypływy i odpływy odgrywały ważną rolę w rozprzestrzenieniu się życia z wód na lądy. Księżc ustabilizował również nachylenia osi Ziemi dzięki czemu nasz klimat pozostał w miarę stały. Zjawisko przypływów i odpływów spowalnia prędkość wirowania Ziemi wokół własnej osi, a więc stopniowo wydłuża długości dnia. 400 milionów lat temu rok trwał prawdopodobnie 400 dni gdyż długość dnia wynosiła 21,8 godzin. Powstające dzięki Księżycowi spiętrzenia przypływowe mają na niego wpływ i powodują, że księżyc oddala się powoli od Ziemi. Jego orbita rośnie w skali rocznej o 4 centymetry.

Neil Armstrong i Edwin Aldrin byli pierwszymi ludźmi, którzy w ramach programu Apollo 21 lipca 1969 roku jako pierwsi mogli stanąć na powierzchni Księżyca. W sumie w sześciu ekspedycjach 12 amerykanów było na Księżycu, ostatni z nich w grudniu 1972 roku. Od tego czasu z powodu ogromnych kosztów nie organizowano podróży na Księżyc. W dzisiejszych czasach wiele sond krąży wokół Księżyca i bada jego powierzchnię. W głębi kraterów znajdujących się w pobliżu biegunów, tam gdzie nigdy nie zagląda promień słoneczny, wykryto obecność wody lodowej.

Powiązane treści

Życie Układu Słonecznego

Słońce i planety powstały ok. 4,5 miliarda lat temu z zagęszczenia obłoku pyłu molekularnego.

Powstanie Ziemi i Księżyca

Animacja prezentuje powstanie Ziemi i Księżyca.

Rzeźba powierzchni Ziemi

Animacja przedstawia największe pasma górskie, równiny, rzeki, jeziora i pustynie Ziemi.

Struktura Ziemi (poziom średni)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Księżyc

Księżyc jest jedynym satelitą Ziemi.

Kula ziemska

Kula ziemska w różnych trójwymiarowych podglądach.

Mapa dna morskiego

Na dnie morskim dobrze widać granice płyt tektonicznych.

Morza i zatoki

Animacja prezentuje największe morza i zatoki morskie Ziemi.

Nasi astronomiczni sąsiedzi

Prezentacja pobliskich planet, gwiazd i galaktyk w naszym Układzie Słonecznym.

Planety, rozmiary

Wokół Słońca krążą wewnętrzne planety skaliste i zewnętrzne gazowe planety olbrzymy.

Zmiana położenia kontynentów na przestrzeni historii Ziemi

Kontynenty wędrowały na przestrzeni historii Ziemi. Proces ten trwa do dziś.

Ciekawostki geograficzne - Astronomia

Ta animacja przedstawia kilka ciekawych faktów dotyczących naszego Układu Słonecznego.

Ciekawostki geograficzne - Geografia fizyczna

Ta animacja prezentuje kilka interesujących faktów z geografii fizycznej.

Droga Mleczna

Nasza Galaktyka ma średnicę 100 000 lat świetlnych, znajduje się w niej ponad 100 miliardów gwiazd, a jedną z nich jest Słońce.

Droga Słońca po głównych równoleżnikach Ziemi

Pozorny ruch Słońca jest spowodowany przez obrót Ziemi wokół własnej osi.

Fizyka św. Mikołaja

Corocznie w święta Bożego Narodzenia św. Mikołaj dostarcza prezenty 600 milionom dzieci. Sprawdźmy, jakie czynniki utrudniają mu tę czynność!

Kontynenty i oceany

Nasza Ziemia podzielona jest na kontynenty, które otaczają ze wszystkich stron oceany.

Prawa Keplera

Johannes Kepler sformułował trzy ważne prawa dotyczące ruchu planet.

Słońce

Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi. Wodór stanowi większą część jego materii.

Siatka geograficzna (poziom średni)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Siatka geograficzna (poziom podstawowy)

Dzięki współrzędnym geograficznym można określić każdy punkt na powierzchni Ziemi przy pomocy dwóch parametrów.

Strefy klimatyczne

Na naszej planecie można zaobserwować strefy geograficzne, strefy klimatyczne i powiązane z nimi strefy roślinne.

Struktura Ziemi (poziom podstawowy)

Ziemia zbudowana jest z wielu nakładających się na siebie kulistych powłok.

Układ Słoneczny, orbity planet

Wokół Słońca, po eliptycznych orbitach, krąży osiem planet.

Wulkanizm

Podczas aktywności wulkanu, ze skorupy ziemskiej na powierzchnię ziemi wydostaje się magma.

Ziemskie pole magnetyczne

Północne i południowe bieguny magnetyczne Ziemi zlokalizowane są w pobliżu północnych i południowych biegunów geograficznych.

Ciekawostki geograficzne - Geografia społeczna

Ta animacja prezentuje wiele interesujących faktów związanych z geografią społeczną.

Jowisz

Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, jego masa jest dwa i pół raza większa niż masa innch planet razem wziętych.

Mars

Na czerwonej planecie trwają poszukiwania śladów życia i wody.

Merkury

Położona najbliżej Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego.

Misja Cassini-Huygens (1997-2017)

Podczas trwającej 20 lat misji, bezzałogowa sonda kosmiczna Cassini przeprowadzała badania Saturna i jego księżyców.

Neptun

Najdalsza od Słońca planeta Układu Słonecznego, najmniejsza planeta gazowa.

Pionowe strefy (piętra)

Na obszarach górskich klimat, gleba, flora i fauna zmieniają się w zależności od wysokości.

Saturn

Druga największa planeta Układu Słonecznego, rozpoznawalna dzięki charakterystycznym pierścieniom.

Trzęsienie ziemi

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczycielskich zjawisk naturalnych.

Układ Pluton-Charon

Charon, największy satelita karłowatej planety Pluton.

Uran

Licząc od Słońca 7 planeta typu jowiszowego czyli planeta gazowa.

Wenus

Licząc od Słońca to druga planeta. Na północnym sklepieniu niebieskim, drugie po Księżycu najjaśniejsze ciało niebieskie.

Badania Marsa

Badania struktury Marsa i ewentualnych śladów życia dokonywane jest przy pomocy sond kosmicznych i łazików marsjańskich.

Lądownie na Księżycu, 20 lipca 1969 roku

Jednym z członków załogi statku Apollo-11 był Neil Armstron, który jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.

Misja Dawn („Świt”)

Badania Ceres i Westy pomogą nam dowiedzieć się więcej na temat wczesnej epoki Układu Słonecznego, oraz jak formowały się planety skalne.

Misja sondy kosmicznej New Horizons

Sonda New Horizons została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, w celu zbadania Plutona i Pasa Kuipera.

Added to your cart.