Twój koszyk jest pusty

Zakupy

Sztuka: 0

Razem: 0,00

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczeniem środowiska nazywamy niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Geografia

Etykiety

zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wód, Zanieczyszczenie środowiska, przemysł, rolnictwo, transport, osada, powietrze, woda, gleba, człowiek, olej, ścieków, odpady, ciepło, konsumpcja, zapotrzebowanie na energię, gaz cieplarniany, warstwa ozonowa, smog, nawóz, plastikowy, pestycyd, elektrownia, emigracja, Ekosystem, Środowisko, natura, Ochrona środowiska, ochrona przyrody, społeczeństwo, geografia, pochodne ropy naftowej, biologia

Powiązane treści

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany nasila się na skutek działalności człowieka i prowadzi do globalnego ocieplenia.

Elektrownia cieplna (na bazie węglowodoru)

Elektrownia cieplna przekształca w energię elektryczną energię uwolnioną w procesie spalania paliwa kopalnego lub odnawialnego źródła energii.

Ozonosfera

Ozonosfera pochłania docierające na Ziemię niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe, dlatego jest niezbędna do życia na Ziemi.

Zanieczyszczenie powietrza

Animacja prezentuje główne źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzące z rolnictwa, przemysłu i z osad.

Metropolia

Miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 1 milion, nazywamy metropoliami.

Systematyka gleb (profile glebowe)

Prezentacja przedstawia struktury różnych typów gleb strefowych, w zależności od skały macierzystej i wilgotności.

Biogazownia

Biogaz pozyskiwany jets z biomasy (odchody zwierzęce, odpady roślinne, odpady organiczne) przy udziale bakterii. Biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku...

Elektrownia geotermiczna

Elektrownia geotermiczna przekształca energię podziemnej, znajdującą się pod wysokim ciśnieniem gorącej wody w energię elektryczną.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Infrastruktura techniczna

System zaopatrujący odbiorców w gaz, wodę i kanalizację, energię elektryczną i ogrzewanie, oraz świadczący usługi telekomunikacyjne.

Samochód elektryczny

Tesla Model S jest jednym z pierwszych samochodów elektrycznych nadających się do codziennego użytku.

Added to your cart.